Nyheter

Bränning av skogen i Tykö nationalpark – i bästa fall kan hundratals insektsarter surra till brandområdena

Forststyrelsens Naturtjänster restaurerar skogen genom att bränna i Tykö nationalpark i området Hauenkuono 15.–17.5. 2023 om vädret tillåter. Vid restaureringsbränning bildas rikligt med rök som kan observeras på ett stort område under bränningen och ett par dagar efter bränningen. Området på cirka 4,6 ha där bränning utförs ligger söder om Hamarinjärvi.

Skogen bränns. Trashögen i förgrunden brinner med stora lågor och det är mycket rök i luften.
 

Restaureringsbränning är kontrollerad användning av eld vid naturvård. Ibland utförs bränning också när det råder varning för skogsbrand, men säkerheten sköts alltid mycket noggrant. Restaureringsbränningen grundar sig på noggrann områdesspecifik planering samt förberedelser vid platsen och arbetet utförs med tillräcklig brandmateriel och kompetent personal. Efterbevakningen kan avslutas först efter det första ordentliga regnet.

Från askan växer en allt mångsidigare skog

Elden är en naturlig och effektiv förnyare och restaurerare av skogen. Uppkomsten av nya trädgenerationer underlättas och gräset i plantstadiet minskar när skogsbottnen brinner. Dessutom uppstår döda och ställvis förkolnade träd, vilket skapar livsmiljöer för många arter som lever på döda och brända träd. På grund av effektiv brandbekämpning och släckning formar naturliga skogsbränder inte längre vår skogsnatur på samma sätt som tidigare, och därför är riktade restaureringsbränder det enda sättet att upprätthålla skogsbrandmiljöer som främjar naturens mångfald.

Nya bevis på nyttan av restaureringsbränder har erhållits under de senaste åren bl.a. genom insektskartläggningar som fokuserar på arter i brandområdena. Inom projektet Beetles Life som avslutas i år har man med insektfångster vid platser som genomgått restaureringsbränning tydligt observerat hur upp till hundratals sådana insektsarter anländer till områdena som inte har haft möjlighet att leva i områdena före bränningen. 

Forststyrelsen har ett nätverk av områden med regelbunden bränning som omfattar drygt 50 områden. Med hjälp av nätverket strävar man efter att garantera utbudet av brända livsmiljöer på olika håll i Finland. När skogen tidvis brinner i samma region finns det ständigt lämpliga livsmiljöer för arter som behöver brandområden. Restaureringsbränningen i Tykö är samtidigt en del av det nya Life2Taiga-projektet, där man restaurerar skogar genom att bränna i Finland och Sverige. I Finland restaureras totalt 200 hektar skog i projektet. Dessutom höjer projektet brandpersonalens kompetens om restaureringsbränder, sprider information och vi gör upp planer för regelbundna bränningar.

Mer information

Life, Natura 2000 och Life2Taiga logo.