Byabäcken ja Hindsby

Hindsby - 1300-luvulla Sipoon suurin kylä

Hindsby sijaitsee Byabäckenin purolaakson eteläpäässä, Byabäckenin ja Sipoonjoen haarassa. Se on yksi Sipoon vanhimpia kyliä. Hindsbyn varhaisimmat asukkaat olivat todennäköisesti kotoisin Hämeestä. Ruotsalaisia asukkaita kylä sai todennäköisesti jo 1200-luvulla. Sipoonjoen puustoton laakso sopikin paremmin Ruotsista tulleille peltoviljelijöille kuin hämäläisille kaskiviljelijöille.

Nautoja makaamassa laitumella kesäpäivänä.

Hindsby oli Sipoon suurin kylä 1300-luvulla. Sen kolmetoista taloa oli rakennettu mäenrinteeseen tiiviiksi, nauhamaiseksi rivikyläksi. Päärakennukset olivat vierekkäin kylänraitin pohjoispuolella ja navetat tien eteläpuolella. Koska asutus keskittyi Hindsbyn kylään, oli Byabäckenin purolaaksossa vain muutamia taloja kylän yhteisten metsien ja laidunmaiden lisäksi.

1500-luvun puolivälissä Hindsbyn kylään perustettiin Hovgårdin kartano, joka tunnetaan myös nimellä Hofgård. 1700-luvun loppupuolella kartanon mailla oli neljä torppaa ja vuosien kuluessa sen tiluksiin liitettiin monta tilaa Hindsbystä. Myös osa Byabäckenin purolaaksosta kuului Hovgårdin kartanolle.

Maanviljely jatkuu yhä

Hindsbyn metsä ja Byabäckenin purolaakson maat siirrettiin vuonna 1996 Metsähallituksen hallintaan. Sitä ennen ne olivat olleet Svenska småbruks- och egnahem -yhdistyksen, Helsingin kaupungin ja puolustusministeriön hallinnassa.

Syksyistä pelto- ja metsämaisemaa.

Byabäckenin purolaakson peltoja on viljelty näihin päiviin asti. Metsähallituksen hallinnassa olevat pellot ovat vuokralla, jotta viljely saataisiin jatkumaan alueella. Osa niityistä, hakamaista ja metsälaitumista on perinteisessä laidunkäytössä.

Sipoonkorven kansallispuisto

  • Perustettu 2011
  • Pinta-ala 24 km²

Sipoonkorven kansallispuiston piirretty tunnus. Soikeassa tunnuksessa on kuvattu huuhkaja. Tunnuksen ulkoreunoilla kiertää teksti: Sipoonkorpi Sibbo storskog kansallispuisto.

Sipoonkorven kansallispuiston tunnus on huuhkaja