Yhteistyöyritysten tarjoamia palveluja Sanginjoella

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Sanginjoen luonnonsuojelualueella. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi).

Naturest (naturest.fi)

  • Ohjatut metsäretket ja nuotioruokailut
  • Metsäjooga, pöllitreenit
  • Suunnistusopastus
  • Virkistyspäivät