Sanginjoen reitit

29.11.2023
Sanginjoen luonnonsuojelualueella on käynnissä laajat uudistus- ja rakennustyöt. Alueen pysäköintialueet ja taukopaikat ovat poissa käytöstä. Alueella liikkuu paljon isoja työkoneita. Työt valmistuvat syksyllä 2024. Lue lisää uutisesta

Reittien lähtöpisteet

Korpiseläntie (Oulu)

Kuparisenpolku (Oulu)

Sanginjoentie 1101, Oulu

Isokankaantie (Oulu)

Sanginjoentie 1025, Oulu

Katso myös Saapuminen Sanginjoelle -sivu.

Pyöräilyreitit

Sanginjoella ei ole varsinaisia pyöräilyreittejä, mutta pyöräily on poluilla toistaiseksi sallittu jokaisenoikeuksilla. Polkujen ja metsäteiden ulkopuolella ei saa pyöräillä. Retkeilyreitit ovat monin paikoin haastavia pyöräillä pitkospuiden, kivokoiden ja juurakoiden takia. Alueella kulkee useita metsäautoteitä, joita on helppo polkea.

Moottorikelkkareitti

Oulun kaupungin ylläpitämä moottorikelkkareitti (ouka.fi) kulkee Sanginjoen luonnonsuojelualueen pohjoisosassa. Reitin talvikunnossapitoa hoitaa moottorikelkkapooli. Kaikki palaute moottorikelkkareitin ylläpidosta toivotaan annettavan suoraan Oulun kaupungin palautejärjestelmään (ouka.fi). Pysythän kelkkaillessa reitillä. Reittien ulkopuolella ajaminen vaatii aina maanomistajan luvan. Lisätietoa turvallisesta moottorikelkkailusta löytyy liikenneturvan verkkosivuilta (liikenneturva.fi). 

Huomioithan kelkkaillessa, että virallisellä reitillä saa lain mukaan liikkua myös jalan tai hiihtäen. Huomioi reitin muut käyttäjät ja käytä sopivaa tilannenopeutta. 

Retkeilyreitit

Kalimeenkierros 5 km, ympyräreitti

Viiden kilometrin mittainen Kalimeenlammelta lähtevä ja sinne palaava Kalimeenkierros tarjoaa matkan varrella esimerkiksi soita, lehtomaisia metsiä kuin myös kuusi- ja sekametsääkin.

Kuljettavissa sulan maan aikaan.
Vaativuus: Helppo. 

Lähtöpisteet

Kalimeenlammen lähtöpiste: Korpiseläntie (Oulu) ja Myllykosken lähtöpiste: Kuparisenpolku (Oulu).

Kalimeenlammelle pääsee Oulusta päin tultaessa kääntymällä heti Loppulan talon (Sanginjoentie 1101) jälkeen Sanginjoentieltä vasempaan Korpiseläntielle ja seuraamalla opasteita kunnes lampi tulee näkyviin. Vaihtoehtoisesti reitin voi aloittaa Myllykosken laavulta, jonne pääsee kääntymällä Sanginjoentieltä Kuparisenpolulle.

Retkeilyrakenteet

Kalimeenlammen rannalla on tulentekopaikka ja ulkokäymälä, sekä laavu noin puolen kilometrin päässä kierroksen varrella. Myllykoskella on kaksi laavua ja ulkokäymälä. 

Reittiselostus

Polku kulkee osittain Kalimeenlammen ja siitä laskevan Kalimeenojan rantamaisemissa sekä Ison Polvikankaan vanhassa havumetsässä. Kierroksen varrella on niin suota, lehtosaarekkeita kuin vanhaa kuusikkoakin. Reitti risteää metsäautoteiden ja moottorikelkkareittien kanssa useassa kohdassa ja kulkee pieneltä osin samaa reittiä Isokankaan kierroksen kanssa. Kaksi erillistä tulentekopaikkaa laavuineen sijaitsevat Kalimeenlammen ympäristössä. Myllykoskella Kalimeenojan varrella on vierekkäin kaksi tulentekopaikkaa ja laavua.

""

Korpilammen kierros 4,9 km, ympyräreitti

Korpilammen kierros kiertää pienen Korpilammen ympäri sekä metsän suojissa että tarjoamalla näkymiä rehevälle lammelle. 

Kuljettavissa sulan maan aikaan.
Vaativuus: Helppo.

Lähtöpisteet

Loppulan pysäköintialue, Korpiseläntie 2.

Reitin alkupiste sijaitsee pysäköintipaikalla Loppulan luontotalon vieressä, jonne pääsee Oulun suunnasta tultaessa kääntymällä Sanginjoentieltä vasempaan Korpiseläntielle heti Loppulan talon jälkeen. 

Retkeilyrakenteet

Korpilammen katettu taukopaikka, ulkokäymälä. 

Reittiselostus

Korpilammen kierrokselle lähdetään Loppulan pysäköintialueelta. Suositeltu kiertosuunta on vastapäivään. Reitillä ei ole vielä pysyviä merkintöjä, mutta jokaisessa risteyksessä on tilapäiset opasteet. Korkeuseroja ei juurikaan ole - reitti kiemurtelee metsäpolkuja, metsätien pohjaa ja pitkospuita pitkin. Korpilammen pohjoispuolella sijaitsee taukopaikka, jossa on nuotiokatos, kuivakäymälä ja puuvarasto. Reitti on osittain yhteinen Isokankaan kierroksen kanssa. Reitillä ei ole talvikunnossapitoa, mutta se tallautuu usein kävijöiden toimesta kuljettavaan kuntoon. Loppulan pysäköintialue aurataan talvella.

""

Isokankaan kierros 10 km, ympyräreitti

Alueen pisin reitti on noin kymmenen kilometrin mittainen Isokankaan kierros, joka vie suojelualueen kuivempiin kangasmaisemiin.

Kuljettavissa sulan maan aikaan.
Vaativuus: Helppo - keskivaativa.

Lähtöpiste

Isokankaantie (Oulu).

Sinne pääsee Oulusta päin tultaessa jatkamalla Loppulan talon jälkeen noin kaksi kilometriä Sanginjoentietä eteenpäin ja kääntymällä vasempaan.

Retkeilyrakenteet

Isokankaan laavu, ulkokäymälä. Kummunkorven laavu ja käymälä. 

Reittiselostus

Retkeilypolku kiertää harjumaisemassa, joka on Oulun seudun merkittävin harjumuodostelma. Isokankaalla sijaitsee yksi Oulun korkeimmista kohdista, lähes 90 metrin korkeuteen kohoava Takaharju. Alue on pääosin kuivaa mäntykangasta, mutta reitille mahtuu myös vanhaa kuusimetsää. Reitti risteää metsäautoteiden kanssa useassa kohdassa ja kulkee pieneltä osin päällekkäin Kalimeenkierroksen ja Korpilammen kierroksen kanssa. Kierroksen alkupiste on Isokankaanjärven laavulla suojelualueen itäosissa.

""

Sanginjokivarsi

Sanginjokivarsi on suosittu kalastusalue Sanginjoen varrella. (Reitin entinen nimi oli Lemmenpolku.) 

Kuljettavissa sulan maan aikaan.
Vaativuus: Helppo. 

Lähtöpiste

Sanginjoentie 1025, Oulu.

Sanginjokivarren kalastusalueelle pääsee Oulun suunnasta kääntymällä oikealle noin parisataa metriä ennen Loppulan taloa.  Pysäköintipaikka näkyy hyvin Sanginjoentielle. Joissain opasteissa saattaa lukea vielä vanha nimi Lemmenpolku. 

Retkeilyrakenteet

Sanginjokivarrella on useita tulentekopaikkoja sekä taukokatoksia.

Reittiselostus

Polku alkaa pysäköintialueelta Sanginjoentien varrelta ja kulkee Sanginjoen rantatörmiä myötäillen. Paluumatka kuljetaan samaa reittiä tai vaihtoehtoisesti alueen huoltotietä myöten. Polun alussa jokitörmät ovat korkeampia, mutta ne loiventuvat lähemmäksi vedenpintaa reitin edetessä. Samalla maasto muuttuu alkumatkaa kosteammaksi ja kuusivaltaiseksi. Huoltotien päässä avautuu näkymä tuulenkaatoalueesta. Siellä ajan myötä lahoavat puut monipuolistavat alueen eliölajistoa luonnonmukaisesti.