Reittien lähtöpisteet

Korpiseläntie (Oulu)

Kuparisenpolku (Oulu)

Sanginjoentie 1101, Oulu

Isokankaantie (Oulu)

Sanginjoentie 1025, Oulu

Katso myös Saapuminen Sanginjoelle -sivu.

Retkeilyreitit

Kalimeenkierros, 5 km, rengasreitti

Viiden kilometrin mittainen Kalimeenlammelta lähtevä ja sinne palaava Kalimeenkierros tarjoaa matkan varrella esimerkiksi soita, lehtomaisia metsiä kuin myös kuusi- ja sekametsääkin.

Kuljettavissa sulan maan aikaan.
Vaativuus: Helppo. 

Lähtöpisteet

Kalimeenlammen lähtöpiste: Korpiseläntie (Oulu) ja Myllykosken lähtöpiste: Kuparisenpolku (Oulu).

Kalimeenlammelle pääsee Oulusta päin tultaessa kääntymällä heti Loppulan talon (Sanginjoentie 1101) jälkeen Sanginjoentieltä vasempaan Korpiseläntielle ja seuraamalla opasteita kunnes lampi tulee näkyviin. Vaihtoehtoisesti reitin voi aloittaa Myllykosken laavulta, jonne pääsee kääntymällä Sanginjoentieltä Kuparisenpolulle.

Retkeilyrakenteet

Retkeilypolun varrella on kaksi tulentekopaikkaa laavuineen ja saunallinen päivätupa Ahinmaja.

Reittiselostus

Polku kulkee osittain Kalimeenlammen ja siitä laskevan Kalimeenojan rantamaisemissa sekä Ison Polvikankaan vanhassa havumetsässä. Kierroksen varrella on niin suota, lehtosaarekkeita kuin vanhaa kuusikkoakin. Reitti risteää metsäautoteiden ja moottorikelkkareittien kanssa useassa kohdassa ja kulkee pieneltä osin samaa reittiä Isokankaan kierroksen kanssa. Kaksi erillistä tulentekopaikkaa laavuineen sijaitsevat Kalimeenlammen ympäristössä. Myllykoskella Kalimeenojan varrella on vierekkäin kaksi tulentekopaikkaa ja laavua.

""

Riistapolku, 2 km, rengasreitti

Alueen lyhin rengasreitti, kahden kilometrin mittainen Riistapolku, kiertää pienen Korpilammen ympäri sekä metsän suojissa että tarjoamalla näkymiä rehevälle lammelle.

Kuljettavissa sulan maan aikaan.
Vaativuus: Helppo.

Lähtöpisteet

Korpiseläntien kautta metsäautotie ja Loppulan talo.

Reitin alkupiste sijaitsee pysäköintipaikalla metsätien päässä, jonne pääsee Oulun suunnasta tultaessa kääntymällä Sanginjoentieltä vasempaan Korpiseläntielle heti Loppulan talon jälkeen. Korpiseläntieltä käännytään pian uudestaan vasempaan toiselle metsätielle. Opasteet helpottavat matkantekoa.

Riistapolulle pääsee myös kävellen Loppulan talolta lähtevää noin kilometrin mittaista yhdyspolkua pitkin. Yhdyspolku lähtee Loppulan pihasta niityn kulmasta.

Retkeilyrakenteet

Korpilammen laavu.

Reittiselostus

Riistapolku on Korpilammen kiertävä reitti ja kulkee osittain samaa reittiä pidemmän Isokankaan kierroksen kanssa. Polun varren metsät ovat hiljalleen ikääntyviä, entisiä metsätalouskäytössä olleita sekametsiä. Korpilampi on rannoiltaan reheväkasvustoinen, umpeutuva metsälampi. Korpilammen pohjoisrannalla sijaitsee tulentekopaikka laavuineen.

""

Isokankaan kierros, 10 km, rengasreitti

Alueen pisin reitti on noin kymmenen kilometrin mittainen Isokankaan kierros, joka vie suojelualueen kuivempiin kangasmaisemiin.

Kuljettavissa sulan maan aikaan.
Vaativuus: Helppo - keskivaativa.

Lähtöpiste

Isokankaantie (Oulu).

Sinne pääsee Oulusta päin tultaessa jatkamalla Loppulan talon jälkeen noin kaksi kilometriä Sanginjoentietä eteenpäin ja kääntymällä vasempaan.

Retkeilyrakenteet

Isokankaan laavu.

Reittiselostus

Retkeilypolku kiertää harjumaisemassa, joka on Oulun seudun merkittävin harjumuodostelma. Isokankaalla sijaitsee yksi Oulun korkeimmista kohdista, lähes 90 metrin korkeuteen kohoava Takaharju. Alue on pääosin kuivaa mäntykangasta, mutta reitille mahtuu myös vanhaa kuusimetsää. Reitti risteää metsäautoteiden kanssa useassa kohdassa ja kulkee pieneltä osin päällekkäin Kalimeenkierroksen ja Riistapolun kanssa. Isokankaan kierros kulkee vähän matkaa samalla reitillä sekä Riistapolun että Kalimeenkierroksen kanssa. Kierroksen alkupiste on Isokankaanjärven laavulla suojelualueen itäosissa.

""

Lemmenpolun kalastusalue

Lemmenpolku on suosittu kalastusalue Sanginjoen varrella.

Kuljettavissa sulan maan aikaan.
Vaativuus: Helppo. 

Lähtöpiste

Sanginjoentie 1025, Oulu.

Lemmenpolun kalastusalueelle pääsee Oulun suunnasta kääntymällä oikealle noin parisataa metriä ennen Loppulan taloa. Lemmenpolun pysäköintipaikka näkyy hyvin Sanginjoentielle.

Retkeilyrakenteet

Lemmenpolulla on useita tulentekopaikkoja sekä taukokatoksia.

Reittiselostus

Lemmenpolku alkaa pysäköintialueelta Sanginjoentien varrelta ja kulkee Sanginjoen rantatörmiä myötäillen. Paluumatka kuljetaan samaa reittiä tai vaihtoehtoisesti alueen huoltotietä myöten. Polun alussa jokitörmät ovat korkeampia, mutta ne loiventuvat lähemmäksi vedenpintaa reitin edetessä. Samalla maasto muuttuu alkumatkaa kosteammaksi ja kuusivaltaiseksi. Huoltotien päässä avautuu näkymä tuulenkaatoalueesta. Siellä ajan myötä lahoavat puut monipuolistavat alueen eliölajistoa luonnonmukaisesti.