Sanginjoen ohjeet ja säännöt

29.11.2023
Sanginjoen luonnonsuojelualueella on käynnissä laajat uudistus- ja rakennustyöt. Alueen pysäköintialueet ja taukopaikat ovat poissa käytöstä. Alueella liikkuu paljon isoja työkoneita. Työt valmistuvat syksyllä 2024. Lue lisää uutisesta

Henkilö veistää halosta puukolla kiehisiä tulentekoa varten.

Ohjeita Sanginjoella liikkumiseen

Sanginjoella on

sallittua

 • marjojen ja ruokasienten poimiminen
 • liikkuminen jalan, pyörällä ja hiihtäen, suosittelemme polulla pysymistä
 • tilapäinen leiriytyminen taukopaikoilla
 • onkiminen ja pilkkiminen jokaisenoikeuksilla, paitsi Sanginjoen koski-ja virtapaikoissa

rajoitettua

kiellettyä

 • lemmikkieläinten vapaana pitäminen
 • maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
 • rakennusten, teiden ja rakennelmien rakentaminen
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen
 • puiden, pensaiden ja muiden kasvien sekä kasvin osien ottaminen ja vahingoittaminen
 • roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.

Tapahtumien järjestäminen Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla

 • Tapahtumailmoitus (webropolsurveys.com).
 • Metsähallituksen luonnonsuojelualueilla tai monikäyttömetsissä suunnitelluista tapahtumista tulee yleensä tehdä ilmoitus Metsähallitukseen.
 • Tapahtumailmoitus on tehtävä hyvissä ajoin (mielellään vähintään kuukautta) ennen suunniteltua tapahtumaa, jotta ilmoituksen käsittelylle ja mahdollisesti tarvittavalle luvanhaulle ja -käsittelylle jää riittävästi aikaa.
 • Ilmoitus pitää tehdä silloin, kun kyse on esimerkiksi maastokilpailu- tai ulkoilutapahtumasta, yleisöretkestä ja leirikoulusta tai suuren ryhmän leiriytymisestä tai pitkäkestoisesta leiriytymisestä samalla paikalla.
 • Ilmoitus on syytä tehdä myös aina silloin, jos on epäselvyyttä siitä, soveltuuko tapahtuma tai leiriytyminen luonteensa puolesta luonnonsuojelualueelle ja sen rauhoitusmääräyksiin.
 • Mikäli ilmoitetulle tapahtumalle tarvitaan sen toiminnan luonteen vuoksi lupa tai se ei ole alueen käytön tai rauhoitusmääräysten mukaan mahdollista, ottaa Metsähallitus yhteyttä ilmoittajaan.
 • Ilmoitusta ei tarvita
  • pienen yleisötapahtuman järjestämiseen
  • valokuvaamiseen, mikäli siitä ei aiheudu haittaa tai häiriötä eläimistölle ja kasvillisuudelle
  • lyhytaikaiseen leiriytymiseen siihen osoitetulla alueella tai muuhun jokaisenoikeuksin tapahtuvaan toimintaan.
 • Ilmoitus ei oikeuta poikkeamaan alueen rauhoitusmääräyksistä.
 • Lue tarkemmin tapahtumien järjestämisestä ja leiriytymisestä Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla (metsa.fi).

Ennakkovarustautuminen

Matkapuhelimien kuuluvuus

 • Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovatkin kattavia, luonnonsuojelualueella voi olla katvealueita. Tarkista matkaviestinverkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Lisäksi aina on paikkoja, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saattaa auttaa esim. hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle paikalle ja/tai puhelimen SIM-kortin poistaminen hätäpuhelun ajaksi. Kannattaa myös ottaa huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa.
 • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä sekä ruokaa ja juomaa mukana. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin. Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.

Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.

Turvallisuus

 • Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.
 • Mukaan kannattaa ottaa myös ensiapupakkaus.
 • Retkeilyn ABC:

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää