Ajankohtaista Sanginjoella

29.11.2023
Sanginjoen luonnonsuojelualueella on käynnissä laajat uudistus- ja rakennustyöt. Alueen pysäköintialueet ja taukopaikat ovat poissa käytöstä. Alueella liikkuu paljon isoja työkoneita. Työt valmistuvat syksyllä 2024. Lue lisää uutisesta

Kaksi nuorta istuu harmaan laavun edessä. Heillä on värikkäät pipot päässään.

Yli 65 000 käyntiä Sanginjoelle

(Päivitetty 26.1.2024)

Vuoden 2023 aikana Sanginjoen suojelualueelle tehtiin noin 65 500 käyntiä.

Viime vuoden puolella aloitetut laajat, koko Sanginjoen suojelualuetta koskevat, uudistus- ja rakennustyöt jatkuvat pitkälle vuoden 2024 puolelle vaikuttaen alueella retkeilyyn laajalti.

Rakennustöiden myötä Sanginjoelle rakentuu uusittuja taukopaikkoja, reittejä sekä pysäköintialueita, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa yhä paremmat mahdollisuudet retkeilyyn erilaisille käyttäjäryhmille. Rakennustöidenkin aikana olemassa olevia reittejä saa käyttää, mutta retkeä suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon, että taukopaikoilla ei ole polttopuita ja pysäköintialueet ovat työmaa-aluetta, jonne omaa autoa ei voi nyt pysäköidä.

Tutustu laajemmin eri maastokohteiden käyntimääriin vuonna 2023 täältä ja kansallispuistojen käyntimääriin puolestaan tästä uutisesta.

Laajat retkeilypalveluiden rakennustyöt alkavat Sanginjoella

(Päivitetty 29.11.2023)
Oulussa sijaitsevalla Sanginjoen luonnonsuojelualueella aloitetaan keskiviikkona 29.11. laajat retkeilypalvelujen uudistus- ja rakennustyöt. Työt vaikuttavat paljon alueen retkeilyreiteillä liikkumiseen, koska työmaa-alueet suljetaan asiakasturvallisuuden takaamiseksi. Työt valmistuvat syksyllä 2024.

Uutta rakennettaessa Sanginjoen luonnonsuojelualueen pysäköintialueet Isokankaalla, Sadinkoskella ja Loppulassa eivät ole käytössä, nykyisiä taukopaikkoja poistetaan ja uusitaan ja reiteillä liikkumista rajoitetaan rakennustöiden aikana turvallisuuden takaamiseksi. Luonnonsuojelualueella saa liikkua, mutta merkityillä työmaa-alueilla ei. Työmaa-alue on aina merkitty aidoilla tai eristysnauhoilla sekä kylteillä. Työt toteuttaa oululainen VP Purku Oy.

Työt alkavat raivaamisella eli puiden kaadolla ja pintamaiden poistolla, lisäksi esimerkiksi työkoneita tuodaan paikan päälle. Ensimmäisenä maanrakennustöitä tehdään muun muassa Loppulassa, Sadinkoskella ja Isokankaalla.

Sanginjoella sijaitseva Ahinmajan vuokratupa on vuokralaisten käytössä maaliskuun 2024 loppuun saakka, tupa palautuu vuokrattavaksi jälleen työmaan valmistuttua kokonaisuudessaan. Naturest Oy:n pitämä Loppulan luontokahvila on puolestaan avoinna joulutapahtuman tiimoilta lauantaina 2.12. Kahvila on avoinna myös sunnuntaina 3.12. sekä lauantaista sunnuntaihin 9.–10.12. Näinä aikoina Loppulan pysäköintialue on käytettävissä.

Lue lisää rakennustöistä tiedotteesta.

Sanginjoen luonnonsuojelualueen urakoitsija valittu

(Päivitetty 10.11.2023)
Metsähallituksen Luontopalvelut on kilpailuttanut laajan rakennushankkeen Sanginjoen luonnonsuojelualueella. Kumppaniksi on valittu paikallinen VP Purku Oy. Sanginjoen luonnonsuojelualue uudistetaan kokonaan laajojen ja perusteellisten kehitys- ja rakentamistöiden myötä.

VP Purku Oy vastaa vanhojen taukopaikkojen purkamisesta ja rakentaa myös uudet taukopaikat neljään Sanginjoen kohteeseen Isokankaalle, Sadinkoskelle, Myllykoskelle ja Korpilammelle. Koko Sanginjoen kehittämiseen kuuluu myös muun muassa uusien reittien ja pysäköintialueiden toteutus sekä maastoviitoitus.

Urakan arvo on 1,6 miljoonaa euroa. Kaikille avoin urakan kilpailutus toteutettiin julkisten hankintojen Hilma-järjestelmässä. Määräajassa kilpailutukseen tuli kahdeksan tarjousta.

Lue lisää uutisesta: Sanginjoen luonnonsuojelualueen urakoitsija on valittu

Korpilammen kierros on uudistunut

(Päivitetty 19.9.2023)
Korpilammen kierros on pidentynyt noin 4,8 kilometrin pituiseksi ja alkaa nyt Loppulan pysäköintipaikalta. Pysyviä merkintöjä ei ole vielä maalattu puihin, mutta väliaikaisia kylttejä seuraamalla selviää reissusta eksymättä. Nykyisessä Sanginjoen esitteessä näkyy siis vanha reitti!

Kierroksella saa osallistua paikoitellen aivan uuden polkupohjan tallaamiseen, mutta osittain lenkki kulkee vanhaa jälkeä. Pitkoksia on rakennettu reippaasti ja nyt pääsee ihailemaan Korpilamminsuotakin, jossa on uusi maisemapenkki.

Sanginjoen suojelualuetta kehitetään lähivuosina reippaasti ja alueella on vielä paljon vanhoja kylttejä sekoittamassa kulkijaa. Siksi onkin hyvä ottaa vähän selkoa reiteistä etukäteen ja ottaa mukaan se täyteen ladattu puhelin, jossa on paikantava karttasovellus.

Skutsirastit

(Päivitetty 24.5.2023)
Yhteistyössä Mielenterveyden keskusliitto kanssa suunnitellut ja toteutetut Skutsirastit pitää sisällään yhteensä 21 hyvinvointiharjoitusta, jotka on sijoitettu Suomen kansallispuistoihin sekä luonnonsuojelu- ja retkeilyalueille. Lue koko tiedote Skutsirasteista.

Sanginjoen luonnonsuojelualueelta kaadettu luvattomasti puita

(Päivitetty 4.3.2023)
Sanginjoen luonnonsuojelualueelta on kaadettu luvattomasti puita maanantain 27.2. ja keskiviikon 1.3.2023 välisenä aikana. Kaadetuista puista on tehty katto Isokankaan pysäköintialueen viereen rakennettuun lumimajaan. Asiaa käsitellään luonnonsuojelurikkomuksena ja lievänä vahingontekona. Mikäli lumimajan rakentajista on näköhavaintoja, tai tekijä itse haluaa ilmoittautua, voi yhteydessä olla Metsähallituksen erätarkastaja Markus Ahoon sähköpostitse markus.aho@metsa.fi tai puhelimitse 040 158 8820.

Luonnonsuojelualueet on perustettu turvaamaan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuus ja oleellista on, että luonto pysyy koskemattomana. Luontoa muuttava toiminta, kuten puiden kaataminen, on kielletty alueiden rauhoitussäännöksissä. Aluetta hallinnoivan tahon tehtävänä on huolehtia, että sitä hoidetaan asiantuntevasti ja rauhoitussäännöksiä noudatetaan. Sanginjoen luonnonsuojelualuetta hallinnoi Metsähallitus, kuten kaikkia valtion suojelualueita koko maassa.

Jokaisenoikeuksien mukaisesti Suomen luonnossa saa olla ja kulkea ilman maanomistajan lupaa, mutta oikeuksiin ei kuulu puiden kaataminen millään alueella. Luonnonsuojelualueilla, kuten Sanginjoella tai esimerkiksi kansallispuistoissa, jokaisenoikeudet eivät ole sellaisenaan voimassa. Esimerkiksi kasvien kerääminen ei ole luonnonsuojelualueilla sallittua ja leiriytymistä on voitu rajoittaa.

Kosteikkoalueita ennallistetaan Sanginjoella

(Päivitetty 6.2.2023)
Ennallistamistyöt jatkuvat tällä viikolla Sanginjoen luonnonsuojelualueella.

Kosteikkoalueilta tullaan ensimmäisessä vaiheessa poistamaan puusto. Tavoitteena on harvapuustoinen tai avoin suoalue. Tämä tarkoittaa, että Kuparisenpolun loppuosa nykyisen pysäköintialueen kohdalta tullaan sulkemaan. Kuparisenpolku on tie, joka johtaa Kalimeenkierroksen Myllykosken taukopaikalle etelästä. Tie aurataan pysäköintialueelle asti ja sinne voi edelleen pysäköidä auton ja jatkaa loppuosan kävellen. Työkoneita tulee ajamaan alueella ainakin helmikuun loppuun, joten varovaisuutta tarvitaan. Ajoneuvot eivät mahdu ohittamaan Kuparisenpolun loppuosalla ja siksi tie suljetaan puomilla.

Helmikuun alussa puunpoisto alkaa Latvakorven alueella ja jatkuu Korpilamminsuolla. Loppulan luontotalon ohitse kulkevan Korpiseläntie sulkemisesta tiedotetaan myöhemmin. Pääsy Loppulaan tai vierellä sijaitsevalle pysäköintialueelle ei kuitenkaan tule katkeamaan. Tämä vaihe ennallistamistyössä herättää kovasti huomiota sillä puiden poisto muuttaa voimakkaasti maisemaa. Ennallistamistoimin saamme kuitenkin palautettua monimuotoista suoluontoa sekä parannettua Sanginjoen vesistön tilaa.

Tarkkoja päivämääriä emme pysty ennakkoon kertomaan, mutta pyrimme tiedottamaan aktiivisesti muutoksista.

Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä!

Sanginjoen rahoitus mahdollistaa alueelle kansallispuistotasoiset palvelut

(Päivitetty 3.1.2023)
Eduskunnan tämän vuoden budjetissa on varattuna 1,9 miljoonan euron rahoitus Sanginjoen luonnonsuojelualueen kehittämiseen. Rahat käytetään reittien, taukopaikkojen ja muiden palveluiden parantamiseen.

Pysäköintipaikkojen talviauraukset Sanginjoelle talvella 2022-2023

(Päivitetty 5.12.2022)
Sanginjoen suojelualueesta on julkaistu talvelle 2022-2023 kartta, johon on merkitty pysäköintialueet, jotka pidetään auki talven ajan.

Metsähallitus huomauttaa, että Sanginjoen alueella tulee olemaan talven aikana ennallistamistyömaita ja erilaisia materiaalinkuljetuksia pienemmillä metsäautoteillä. Suosittelemme, ettei näiden kuljetusten ja ajoneuvojen perässä ajeta pidemmälle kuin karttaan merkityille pysäköintialueille, jotta retkeilijät eivät jää lumipenkkoihin kiinni. Työmaa-ajoja varten tehty auraus ei sovellu henkilöautoille. Turvallisinta on jättää autot auratuille p-paikoille, jolloin työmaa-ajojenkaan kulku ei esty.

Talviaurauskartan löydät Kartat-sivulta.

Sanginjoen ojitettuja soita palautetaan kohti luonnontilaa vaiheittain monen vuoden aikana - urakka alkaa tällä viikolla

(Päivitetty 8.11.2022)
Metsähallitus aloittaa Oulun Sanginjoella tällä viikolla soiden ennallistamisen eli soita palautetaan mahdollisimman luonnontilaisiksi. Samalla alkaa monen vuoden mittainen urakka, jonka aikana soita ennallistetaan. Talven aikana tehdään hakkuita muun muassa Asmonkorven suunnalla, kevättalvella Taivalkoskensuolle rakennetaan vesiensuojelukosteikko ja syksyllä tehdään ojien tukkiminen Muuraiskankaan soilla. Töitä jatketaan ensi vuonna.

Sanginjoen retkeilyrakenteiden opiskelijakilpailu on ratkennut

(Päivitetty 5.10.2022)
Metsähallituksen ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön yhteistyössä järjestämä Sanginjoen retkeilyrakenteiden opiskelijakilpailu on ratkennut. Voittajaksi valittiin ehdotus Pystymetsä, jonka tekijöitä olivat Hermanni Hakumäki ja Minttumeri Hirsimaa. Kilpailussa palkittiin ja lunastettiin yhteensä viisi työtä. Lisäksi jaettiin yleisöäänestyksen palkinto.

Ahinmajan vuokratupa on avattu

(Julkaistu 22.9.2022)
Ahinmajan vuokratupa on nyt avattu ja varattavissa erälupien verkkokaupasta. Tupa sijaitsee Isokankaanjärven rannalla ja sen pihapiiri tulentekopaikkoineen on nyt kokonaan vuokraajan käytössä.

Sanginjoen reitit uudistuvat ja nimet vaihtuvat

(Julkaistu 9.6.2022)
Entinen Lemmenpolku on nyt nimeltään Sanginjokivarsi. Lemmenpolun nimi päädyttiin vaihtamaan siitä syystä, että Muhoksella on jokivarressa samanniminen polku. Entinen Riistapolku on nyt Korpilammen kierros. Kalimeen kierros ja Isokankaan kierros ovat säilyttäneet nimensä. Reittisuunnitelmat ja alueen kehittäminen ovat vielä kesken, joten valitettavasti nyt siirtymäaikana on olemassa karttoja ja kylttejä vanhoilla reittinimillä. Kaikki ajankohtaiset kyltit saadaan maastoon toivottavasti tänä vuonna. Vanhoihin reitteihin tulee joitain uudelleenlinjauksia, ja myös uusia reittejä on luvassa myöhemmin. 

Uusimman kartan voi ladata Julkaisut.metsa.fistä

Loppulasta Korpilammen kierrokselle vievälle yhdyspolulle on viety tilapäiset opaskyltit.

Sanginjoki sai oman tunnuksen

(Päivitetty 25.11.2021)
Sanginjoen luonnonsuojelualueelle valmistui Jari Kostetin suunnittelema tunnus, jossa lajina on pohjantikka. Pohjantikka on yksi vanhojen metsien tunnuslajeista. Värimaailma tulee metsän sammalpeitteestä ja taustalla näkyy vanhoja havupuita.

Korpiseläntien varteen rakennetaan uusi pysäköintialue

(Päivitetty 15.9.2021)
Viikolla 37 Sanginjoen Loppulan yhteyteen aloitetaan uuden pysäköintialueen rakentaminen. Korpiseläntien varteen rakennettava uusi pysäköintialue on noin 1200 neliön suuruinen ja sille mahtuu noin 35 henkilöautoa ja linja-auto. Metsähallituksen rakentama pysäköintialue palvelee sekä Loppulassa järjestettävää toimintaa että alueen retkeilijöitä.

Ensimmäisenä tulevalta pysäköintialueelta kaadetaan puut, minkä vuoksi Korpiseläntien liikennettä joudutaan rajoittamaan. Tie on hetkittäin suljettu, mutta urakoitsija päästää liikennettä kulkemaan alueen läpi. Odotteluun on silti syytä varautua.

Uusi pysäköintialue valmistuu lokakuun loppuun mennessä ja tarkoituksena on pitää pysäköintialueen auki myös talvella. Suunnitelmissa on myös tuoda paikalle talven ajaksi väliaikainen käymälä. Sanginjoen talviaikainen saavutettavuus paranee huomattavasti näiden toimenpiteiden johdosta.

Kalimeenkierroksen reitillä poistettu pitkospuita

(Julkaistu 25.8.2021)
Metsähallitus on purkanut Kalimeenkierroksella erittäin huonokuntoisia pitkospuita. Pitkospuiden puute yhdessä viimeaikaisten sateiden kanssa ovat kuitenkin tehneet reitistä haastavan, erityisesti reitin pohjoisosassa. Kulje reitillä varovaisuutta noudattaen.

Uutisia Sanginjoelta

Vinkit retkeilyyn

Nainen pystyttää telttaa.

Ensimmäinen yön yli retki, varusteet ja vinkit: Retkeilyn ABC.