Skutsirastit

(Päivitetty 24.5.2023)
Yhteistyössä Mielenterveyden keskusliitto kanssa suunnitellut ja toteutetut Skutsirastit pitää sisällään yhteensä 21 hyvinvointiharjoitusta, jotka on sijoitettu Suomen kansallispuistoihin sekä luonnonsuojelu- ja retkeilyalueille. Lue koko tiedote Skutsirasteista.

Sanginjoen luonnonsuojelualueelta kaadettu luvattomasti puita

(Päivitetty 4.3.2023)
Sanginjoen luonnonsuojelualueelta on kaadettu luvattomasti puita maanantain 27.2. ja keskiviikon 1.3.2023 välisenä aikana. Kaadetuista puista on tehty katto Isokankaan pysäköintialueen viereen rakennettuun lumimajaan. Asiaa käsitellään luonnonsuojelurikkomuksena ja lievänä vahingontekona. Mikäli lumimajan rakentajista on näköhavaintoja, tai tekijä itse haluaa ilmoittautua, voi yhteydessä olla Metsähallituksen erätarkastaja Markus Ahoon sähköpostitse markus.aho@metsa.fi tai puhelimitse 040 158 8820.

Luonnonsuojelualueet on perustettu turvaamaan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuus ja oleellista on, että luonto pysyy koskemattomana. Luontoa muuttava toiminta, kuten puiden kaataminen, on kielletty alueiden rauhoitussäännöksissä. Aluetta hallinnoivan tahon tehtävänä on huolehtia, että sitä hoidetaan asiantuntevasti ja rauhoitussäännöksiä noudatetaan. Sanginjoen luonnonsuojelualuetta hallinnoi Metsähallitus, kuten kaikkia valtion suojelualueita koko maassa.

Jokaisenoikeuksien mukaisesti Suomen luonnossa saa olla ja kulkea ilman maanomistajan lupaa, mutta oikeuksiin ei kuulu puiden kaataminen millään alueella. Luonnonsuojelualueilla, kuten Sanginjoella tai esimerkiksi kansallispuistoissa, jokaisenoikeudet eivät ole sellaisenaan voimassa. Esimerkiksi kasvien kerääminen ei ole luonnonsuojelualueilla sallittua ja leiriytymistä on voitu rajoittaa.

Kosteikkoalueita ennallistetaan Sanginjoella

(Päivitetty 6.2.2023)
Ennallistamistyöt jatkuvat tällä viikolla Sanginjoen luonnonsuojelualueella.

Kartta ennallistamistöistä alueella.

Kosteikkoalueilta tullaan ensimmäisessä vaiheessa poistamaan puusto. Tavoitteena on harvapuustoinen tai avoin suoalue. Tämä tarkoittaa, että Kuparisenpolun loppuosa nykyisen pysäköintialueen kohdalta tullaan sulkemaan. Kuparisenpolku on tie, joka johtaa Kalimeenkierroksen Myllykosken taukopaikalle etelästä. Tie aurataan pysäköintialueelle asti ja sinne voi edelleen pysäköidä auton ja jatkaa loppuosan kävellen. Työkoneita tulee ajamaan alueella ainakin helmikuun loppuun, joten varovaisuutta tarvitaan. Ajoneuvot eivät mahdu ohittamaan Kuparisenpolun loppuosalla ja siksi tie suljetaan puomilla.

Helmikuun alussa puunpoisto alkaa Latvakorven alueella ja jatkuu Korpilamminsuolla. Loppulan luontotalon ohitse kulkevan Korpiseläntie sulkemisesta tiedotetaan myöhemmin. Pääsy Loppulaan tai vierellä sijaitsevalle pysäköintialueelle ei kuitenkaan tule katkeamaan. Tämä vaihe ennallistamistyössä herättää kovasti huomiota sillä puiden poisto muuttaa voimakkaasti maisemaa. Ennallistamistoimin saamme kuitenkin palautettua monimuotoista suoluontoa sekä parannettua Sanginjoen vesistön tilaa.

Tarkkoja päivämääriä emme pysty ennakkoon kertomaan, mutta pyrimme tiedottamaan aktiivisesti muutoksista.

Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä!

Sanginjoen rahoitus mahdollistaa alueelle kansallispuistotasoiset palvelut

(Päivitetty 3.1.2023)
Eduskunnan tämän vuoden budjetissa on varattuna 1,9 miljoonan euron rahoitus Sanginjoen luonnonsuojelualueen kehittämiseen. Rahat käytetään reittien, taukopaikkojen ja muiden palveluiden parantamiseen.

Lue lisää uutisesta Oulussa sijaitsevan Sanginjoen rahoitus mahdollistaa alueelle kansallispuistotasoiset palvelut.

Pysäköintipaikkojen talviauraukset Sanginjoelle talvella 2022-2023

(Päivitetty 5.12.2022)
Sanginjoen suojelualueesta on julkaistu talvelle 2022-2023 kartta, johon on merkitty pysäköintialueet, jotka pidetään auki talven ajan.

Metsähallitus huomauttaa, että Sanginjoen alueella tulee olemaan talven aikana ennallistamistyömaita ja erilaisia materiaalinkuljetuksia pienemmillä metsäautoteillä. Suosittelemme, ettei näiden kuljetusten ja ajoneuvojen perässä ajeta pidemmälle kuin karttaan merkityille pysäköintialueille, jotta retkeilijät eivät jää lumipenkkoihin kiinni. Työmaa-ajoja varten tehty auraus ei sovellu henkilöautoille. Turvallisinta on jättää autot auratuille p-paikoille, jolloin työmaa-ajojenkaan kulku ei esty.

Talviaurauskartan löydät Kartat-sivulta.

Sanginjoen ojitettuja soita palautetaan kohti luonnontilaa vaiheittain monen vuoden aikana - urakka alkaa tällä viikolla

(Päivitetty 8.11.2022)
Metsähallitus aloittaa Oulun Sanginjoella tällä viikolla soiden ennallistamisen eli soita palautetaan mahdollisimman luonnontilaisiksi. Samalla alkaa monen vuoden mittainen urakka, jonka aikana soita ennallistetaan. Talven aikana tehdään hakkuita muun muassa Asmonkorven suunnalla, kevättalvella Taivalkoskensuolle rakennetaan vesiensuojelukosteikko ja syksyllä tehdään ojien tukkiminen Muuraiskankaan soilla. Töitä jatketaan ensi vuonna.

Lue lisää uutisesta Puhtaammat vesistöt ja paremmat marjasadot – Sanginjoen soiden ennallistamisella on lukuisia myönteisiä vaikutuksia.

Sanginjoen retkeilyrakenteiden opiskelijakilpailu on ratkennut

(Päivitetty 5.10.2022)
Metsähallituksen ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön yhteistyössä järjestämä Sanginjoen retkeilyrakenteiden opiskelijakilpailu on ratkennut. Voittajaksi valittiin ehdotus Pystymetsä, jonka tekijöitä olivat Hermanni Hakumäki ja Minttumeri Hirsimaa. Kilpailussa palkittiin ja lunastettiin yhteensä viisi työtä. Lisäksi jaettiin yleisöäänestyksen palkinto.

Lue lisää uutisesta Sanginjoen opiskelijakilpailun voittajatyöt tuovat tuoreita ideoita ja positiivista rohkeutta retkeilyrakenteisiin.

Ahinmajan vuokratupa on avattu

(Julkaistu 22.9.2022)
Ahinmajan vuokratupa on nyt avattu ja varattavissa erälupien verkkokaupasta. Tupa sijaitsee Isokankaanjärven rannalla ja sen pihapiiri tulentekopaikkoineen on nyt kokonaan vuokraajan käytössä.

Sanginjoen reitit uudistuvat ja nimet vaihtuvat

(Julkaistu 9.6.2022)
Entinen Lemmenpolku on nyt nimeltään Sanginjokivarsi. Lemmenpolun nimi päädyttiin vaihtamaan siitä syystä, että Muhoksella on jokivarressa samanniminen polku. Entinen Riistapolku on nyt Korpilammen kierros. Kalimeen kierros ja Isokankaan kierros ovat säilyttäneet nimensä. Reittisuunnitelmat ja alueen kehittäminen ovat vielä kesken, joten valitettavasti nyt siirtymäaikana on olemassa karttoja ja kylttejä vanhoilla reittinimillä. Kaikki ajankohtaiset kyltit saadaan maastoon toivottavasti tänä vuonna. Vanhoihin reitteihin tulee joitain uudelleenlinjauksia, ja myös uusia reittejä on luvassa myöhemmin. 

Uusimman kartan voi ladata Julkaisut.metsa.fistä

Loppulasta Korpilammen kierrokselle vievälle yhdyspolulle on viety tilapäiset opaskyltit.

Sanginjoki sai oman tunnuksen

(Päivitetty 25.11.2021)
Sanginjoen luonnonsuojelualueelle valmistui Jari Kostetin suunnittelema tunnus, jossa lajina on pohjantikka. Pohjantikka on yksi vanhojen metsien tunnuslajeista. Värimaailma tulee metsän sammalpeitteestä ja taustalla näkyy vanhoja havupuita.

Korpiseläntien varteen rakennetaan uusi pysäköintialue

(Päivitetty 15.9.2021)
Viikolla 37 Sanginjoen Loppulan yhteyteen aloitetaan uuden pysäköintialueen rakentaminen. Korpiseläntien varteen rakennettava uusi pysäköintialue on noin 1200 neliön suuruinen ja sille mahtuu noin 35 henkilöautoa ja linja-auto. Metsähallituksen rakentama pysäköintialue palvelee sekä Loppulassa järjestettävää toimintaa että alueen retkeilijöitä.

Ensimmäisenä tulevalta pysäköintialueelta kaadetaan puut, minkä vuoksi Korpiseläntien liikennettä joudutaan rajoittamaan. Tie on hetkittäin suljettu, mutta urakoitsija päästää liikennettä kulkemaan alueen läpi. Odotteluun on silti syytä varautua.

Uusi pysäköintialue valmistuu lokakuun loppuun mennessä ja tarkoituksena on pitää pysäköintialueen auki myös talvella. Suunnitelmissa on myös tuoda paikalle talven ajaksi väliaikainen käymälä. Sanginjoen talviaikainen saavutettavuus paranee huomattavasti näiden toimenpiteiden johdosta.

Kalimeenkierroksen reitillä poistettu pitkospuita

(Julkaistu 25.8.2021)
Metsähallitus on purkanut Kalimeenkierroksella erittäin huonokuntoisia pitkospuita. Pitkospuiden puute yhdessä viimeaikaisten sateiden kanssa ovat kuitenkin tehneet reitistä haastavan, erityisesti reitin pohjoisosassa. Kulje reitillä varovaisuutta noudattaen.

Uutisia Sanginjoelta

Sanginjoen esite


(Pdf 2 Mt, julkaisut.metsa.fi)

 

Sanginjoen talviauraus

Karttaan on merkitty talvella 2022-2023 Sanginjoella avoinna pidettävät pysäköintialueet: