Salamajärven ohjeet ja säännöt

Salamajärven kansallispuisto on perustettu Suomenselän vedenjakaja-alueen erämaaluonnon suojelemiseksi. On tärkeää, että perehdyt alueeseen jo ennalta. Valmistaudu retkelle tutustumalla alueen ohjeisiin ja Salamajärven järjestyssääntöön (pdf 386 kt, julkaisut.metsa.fi) sekä Salamanperän luonnonpuiston järjestyssääntö (pdf 375 kt, julkaisut.metsa.fi).

Kunnioita luontoa
Lemmikit
Liikkuminen
Leiriytyminen
Tulenteko
Roskaton retkeily
Kalastus
Marjastus, sienestys ja kasvien keräily
Pyöräily
Ratsastus
Dronen lennättäminen
Muut säännöt ja ohjeet
Muu kielletty toiminta
Turvallisuus

Kunnioita luontoa

Salamajärven kansallispuistossa ja Salamanperän luonnonpuistossa retkeilyä ohjataan järjestyssäännöllä. Toimitaan ja liikutaan siis luonnossa sitä kunnioittaen. Tutustu Retkietikettiin.

Ethän jaa netissä sisältöä, jossa rikotaan kansallispuiston tai luonnonpuiston sääntöjä.

Lemmikkieläinten vapaana pitäminen on kielletty. Lemmikit ovat tervetulleita, mutta ainoastaan kytkettynä.

Liikkuminen

Liikkuminen on sallittua jokaisenoikeuksien mukaisesti seuraavin rajoituksin:

 • Heikinjärvennevan rajoitusosassa liikkuminen on sallittu lintujen pesimäaikana 1.3. - 15.7. ainoastaan merkityllä reitillä.
 • Salamanperän luonnonpuistossa liikkuminen on sallittua ainoastaan merkityllä reitillä. 
 • Ratsastus on sallittu vain kansallispuiston tieurilla. 
 • Maastopyöräily on sallittu jokaisenoikeudella rajoitusosia lukuun ottamatta. Pysythän selvästi erottuvilla poluilla ja otat huomioon muut poluilla liikkuvat.

Leiriytyminen

Tilapäinen leiriytyminen on sallittu telttailualueilla sekä laavuissa, tulentekopaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Huomaathan, että Koirasalmen telttailualue palveluineen on maksullinen (koirasalmi.com).

Salamanperän luonnonpuistossa leiriytyminen on kielletty.

Tulenteko

Tulenteko on sallittua vain sitä varten osoitetuilla paikoilla. Maastopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain tupien tulisijoissa ja Koirasalmella Maahisen vuokrakodassa. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi). Vastuu on aina tulen sytyttäjällä.

Salamanperän luonnonpuistossa tulenteko on kielletty.

Maastopalovaroituksen aikana retkikeittimien käyttö on sallittua, mutta risukeittimien ei (kipinöintivaara).

Roskaton retkeily

Salamajärvellä ei ole sekajäteastioita maastossa. Vie mennessäsi se, minkä toit tullessasi.

Salamajärvellä on kahdenlaisia käymälöitä: kuivakäymälöitä ja imulla tyhjennettäviä käymälöitä (Koirasalmen luontotuvan pihassa ja kannaksella sekä Sysilammella ja Valvatissa). Kuivakäymälään voit kierrättää retkellä syntyvän biojätteen, mutta imulla tyhjennettävään käymälään ei kuulu mikään muu jäte, kuin ihmisen omat biotuotokset. Kaikki ylimääräinen jäte imutyhjennystankissa aiheuttaa ongelmia ja kustannuksia jätteenkäsittelyssä. Sysilammella ja Koirasalmessa on erilliset kompostorit, joihin biojätteen voi laittaa.

Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Koirasalmen luontotuvalla on ekopiste, jossa lajitellaan bio-, lasi-, metalli-, paperi- ja kuivajäte.

Kalastus

Metsähallituksen vapalupa, 6566 Koirajärvi (eraluvat.fi) vaaditaan kalastettaessa Iso Koirajärvessä. Saatavilla on myös yhdistelmälupa Koirajärvi-Heikinlampi, joka oikeuttaa kalastamaan Iso Koirajärven lisäksi Heikinlammessa, joka sijaitsee kansallispuiston ulkopuolella.

Pieni Koirajärvessä kalastaminen edellyttää myös aina erillisen kalastusluvan, jonka voi ostaa Koirasalmen luontotuvasta (koirasalmi.com).

Muilla kansallispuiston vesillä saa onkia ja pilkkiä jokaisenoikeudella liikkumisrajoitukset huomioon ottaen. Muu kalastus kuin onkiminen ja pilkkiminen on mahdollista ainoastaan paikkakuntalaisille Metsähallituksen erillisellä luvalla.

Metsähallituksen vapalupa, 6567 Kaunislampi (eraluvat.fi), oikeuttaa kalastamaan Kaunislammella, Ahvenlammella ja Heikinlammella, jotka sijaitsevat kansallispuiston läheisyydessä.

Salamanperän luonnonpuistossa kalastaminen on kielletty.

Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi (kalastusrajoitus.fi).

Marjastus, sienestys ja kasvien keräily

Marjojen ja hyötysienten poimiminen on sallittu kansallispuistossa rajoitusosia lukuun ottamatta. Muiden kuin hyötysienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen on kielletty. Villiyrttien kerääminen on siis kielletty.

Salamanperän luonnonpuistosta ei saa kerätä mitään.

Pyöräily

Maastopyöräily on sallittu jokaisenoikeudella rajoitusosia lukuun ottamatta. Pysythän selvästi erottuvilla poluilla ja otat huomioon muut poluilla liikkuvat.

Ratsastus

Ratsastus on sallittu vain kansallispuiston tieurilla. 

Dronen lennättäminen

Dronen lennättäminen on kielletty Heikinjärvennevan rajoitusosalla lintujen pesimäaikaan 1.3.-15.7. Muutoin dronen lennättäminen on sallittua, kunhan toiminta ei häiritse ihmisiä tai luonnoneläimiä. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa kaikkialla huhti-kesäkuussa, johon ajoittuu lintujen pesinnän lisäksi myös metsäpeurojen vasonta.

Muut säännöt ja ohjeet

Muuhun kuin jokaisenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaista voi olla esimerkiksi tutkimustoiminta, järjestetyt tapahtumat ja elokuvien tai mainosten kuvaaminen maastossa. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).

Salamajärven kansallispuiston reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista ja toistuvaan yrityskäyttöön tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa (metsa.fi). Päiväkohtaiset käyttömaksut maksetaan Eräluvat-verkkokaupassa (eraluvat.fi).

Muu kielletty toiminta Salamajärven kansallispuistossa

 • Eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen.
 • Maa-ainesten ottaminen.
 • Moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta.
 • Roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.
 • Kiinteiden muinaisjäännösten kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu niihin kajoaminen.
 • Muut toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eliölajien säilymiseen.
 • Muita ihmisiä häiritsevä toiminta.

Salamajärven järjestyssääntö

Salamajärven kansallispuiston järjestyssääntö (pdf 386 kt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 28.6.2010.

Salamaperän luonnonpuiston järjestyssääntö

Salamanperän luonnonpuiston järjestyssääntö (pdf 375 kt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 28.6.2010.

Turvallisuus

Tutustu retkikohteeseen ennakkoon. Reitillä pysyttely sekä sääennusteiden ja varoitusten (ilmatieteenlaitos.fi) seuraaminen auttaa retken onnistumisessa.

Salamajärven järjestyssääntö

Salamajärven kansallispuiston järjestyssääntö (pdf 386 kt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 28.6.2010.

Salamaperän luonnonpuiston järjestyssääntö

Salamanperän luonnonpuiston järjestyssääntö (pdf 375 kt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 28.6.2010.

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää 

Erätarkastajat valvovat luontokohteita

Kaksi ihmistä seisoo vaaran laella moottorikelkkailuvaatteissa. Taustalla on avoin maisema.

Erävalvonta (eräluvat.fi) on palvelu- ja valistustyötä suomalaisen luonnon hyväksi. Erätarkastajan tehtävänä on valvoa laillisuutta ja luvallisuutta valtion alueilla tapahtuvassa toiminnassa ja luonnon käytössä.

Kun havaitset rikkomuksen tai epäilet rikkomuksen tapahtuneen, voit ilmoittaa havaintosi erätarkastajalle (eräluvat.fi). Toivomme, että jätät ilmoituksen yhteydessä yhteystietosi, mutta voit jättää ilmoituksen myös nimettömänä.