Perinteiset perinnemaisemien hoitotalkoot heinäkuussa 2024

(Päivitetty 31.5.2024)

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin ja Metsähallituksen perinteiset perinnemaisemien kesäiset hoitotalkooleirit järjestetään 15.-19-7. Paraisten Boskärissä/Berghmanissa ja 20.-26.7. Jungfruskärin saarella. Ulkosaariston leirillä tehdään töitä haravan varressa lehdesniityillä, joiden maisema- ja lajistoarvot ovat huomattavia.

Jungfruskärissä majoitutaan teltoissa, sisäpaikkoja on rajoitetusti. Berghamnissa on mahdollista yöpyä sisätiloissa, mutta yksityisyyttä saa telttamajoituksella. Saunat löytyvät molemmilta saarilta.

Leirille ilmoittautuminen ja tiedustelut sähköpostilla varsinais-suomi(at)sll.fi tai puhelimitse 040 372 5301.

Ilmoittautuminen 21.6. mennessä. 

 

Saaristomeren hoito- ja käyttösuunnitelma lausunnoille

(Päivitetty 21.5.2024)

Metsähallitus on laatinut Saaristomeren alueita koskevan hoito- ja käyttösuunnitelman (HKS) valtion hallinnassa oleville suojelu- ja suojeluun varatuille alueille. Suunnitelma-alue on Paraisten kaupungin sekä Kemiönsaaren ja Naantalin kuntien alueilla. Työtä on tehty osallistavan suunnittelun periaatteiden mukaisesti. Suunnitelman laatimisen yhteydessä on laadittu lisäksi luonnokset Saaristomeren kansallispuiston järjestyssäännön päivittämiseksi ja uudesta Seilin saariston luonnonsuojelualuetta koskevasta järjestyssäännöstä. Kaikilla on mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmasta. Muistutuksen voi jättää 30.06.2024 asti.

Kesän 2024 talkooleireille ilmoittautuminen 15.5. mennessä

(Päivitetty 8.5.2024)

Metsähallituksen luontopalvelut järjestää tänä vuonna kaksi pitkää talkooleiriä sekä muutamia lyhyempiä talkootapahtumia. Leireille ilmoittaudutaan sähköpostilla. Lähetä hakemus viimeistään keskiviikkona 15.5. osoitteeseen olli.borg(at)gmail.com. Valinnoista tiedotetaan henkilökohtaisesti 20.5. mennessä.

Olli Borg toimii leirien järjestäjänä yhteistyössä Metsähallituksen Luontopalveluiden kanssa. Lisätietoa leireistä saa puhelimitse Olli Borg / puh. 050 5692136

PITKÄT LEIRIT

Norstö, Kemiönsaari, perinnebiotoopin ennallistaminen 24.-30.6. 
Norstö sijaitsee keskellä Saaristomerta Högsåran pohjoispuolella, noin puolen tunnin venematkan päässä Kasnäsistä. Leirillä kunnostetaan laidunnettavia paahdeympäristöjä, hakamaita ja harjumetsiä, jotka täydentävät Saaristomeren harjusaarien verkoston lajistolle tärkeitä elinympäristöjä. Käytännössä työtä tehdään pienimuotoisten raivausten, raivaustähteiden kasaamisen sekä säiden salliessa risukasojen polton parissa. Mikäli leirille saadaan riittävästi osallistujia, mukaan tulee myös leirikokki. Muussa tapauksessa ruoka valmistetaan yhdessä tai vuorotellen. Kenttämestarina tällä leirillä on Venni Alanko. Metsähallituksen puolesta työnjohdosta vastaavat Esko Tainio ja Jani Virtanen. Yleisjärjestelyistä vastaa Olli Borg. Venekyyti leirille lähtee Kasnäsista. Yhtenä päivänä vietetään retkipäivää ja käydään mahdollisesti Sandöllä, Sandskärillä, Kråksärillä tai Örössä. Leirillä on 20 paikkaa.

Lökholmin itäpuolen harjusaarten paahdeympäristöjen raivausleiri 6.-11.7.
Ainutlaatuiset harjusaaret Långören, Mälören ja Rågören kuuluvat Saaristomeren kansallispuistoon eikä niillä ole rakennuksia tai mukavuuksia. Talkootyöt ovat paahteisten ketojen ja hiekkarantojen raivausta, hakamaiden kunnostusraivausta, kulotettujen katajikoiden raivauksia sekä säästä riippuen risukasojen polttoa. Tällä leirillä lounaat ja päivälliset valmistetaan itse, aamupalat järjestäjän toimesta. Peseytyminen tapahtuu meressä. Pesuvettä on mahdollista lämmittää, mahdollisuus saunaan jonain päivänä. Kenttämestarin nimi selviää myöhemmin. Leirin yleisjärjestelyistä vastaa Olli Borg. Retkipäivänä käydään mahdollisesti Trunsössä. Venekyydit leirille lähtevät Kasnäsista tai yhteysaluskyyti Lökholmiin Kirjaisista. Leirillä on 12 paikkaa.

LYHYET LEIRIT

Jurmon itäpuoleisen Sandenin saaressa 22.-25.8. 
Vuorimännikön kulotus ja raivaus saatetaan loppuun säiden salliessa. Lisäksi istutetaan kangasajuruohoa Itä-Jurmoon sään ja kosteusolojen salliessa. Majoitus omissa teltoissa. Kyydit Kasnäsista ja Jurmosta. Tällä leirillä on 8 paikkaa.

Perinteinen RuusuRisteily Hangon ja Raaseporin saaristossa 28.-29.9. (varalla seuraava vkl) 
Leiri toteutetaan yhteistyössä Raaseporin Luonto ry:n kanssa. Saaristossa kitketään kurtturuusua sekä kerätään roskia. Tukikohtana on joko Tvärminne tai mahdollisesti jokin Metsähallituksen tukikohta saaristossa. Kyydit lähtevät Karjaalta, Tammisaaresta ja Tvärminnestä.

NOPEASTI TOTEUTUVAT LEIRIT

Hangossa Tulliniemen saaristossa muutamalla yksittäisellä saarella katajikoituneiden entisten ketojen ja nummien pienialaisia kulotuksia. Kulotuksien yhteydessä torjutaan myös kurtturuusua ja kerätään roskia. Kyydit Hangosta. Nopealla varoitusajalla toteutuva talkootapahtuma, jonka kesto on 1-3 päivää. Ilmoittautuminen on mahdollista jo nyt, mikäli pääset mukaan nopeasti elo-lokakuussa.

Saaristomeren kansallispuiston Lökholmin itäpuolisten harjusaarien kulotuksia säiden salliessa 3-4 päivän varoitusajalla. Kulotukset kestävät muutamia päiviä ja niitä järjestetään kesäkuun lopun ja syyskuun lopun välisenä aikana. Kyydit lähtevät Kasnäsista. Ilmoittautuminen on mahdollista jo nyt, mikäli tiedät pääseväsi mukaan nopeasti.

Saaristomerellä Fårön metsänkulotus saattaa toteutua lyhyellä varoitusajalla syksyllä. Tänne saattaa päästä muutamien päivien ajaksi mukaan. Ilmoittautuminen on mahdollista jo nyt, mikäli pääset mukaan nopeasti syys-lokakuussa.

LISÄTIETOA LEIREISTÄ
Ainakin pitkille leireille pyritään saamaan mahdollisuus saunomiseen, mutta muutoin peseytyminen tapahtuu meressä. Kaikki leirit sisältävät hikistä raivausta ja risusavottaa, mutta työaika on lähtökohtaisesti klo 8-17, eli tavoitteena on päästä ajoissa päivälliselle ja illanviettoon. Kaikilla leireillä ei ole kokkia, vaan päivälliset valmistetaan yhdessä ja vuorotellen. Lähtökohtaisesti kaikki leiriruoka on kasvisruokaa, mutta ei välttämättä vegaanista. Järjestäjä hankkii kaikki ruokatarvikkeet. Leirit ovat tiivistä ja hauskaa ryhmähuhkintaa ja viikko ollaan suhteellisen kiinteästi leiriporukan kanssa yhdessä, joten ainakin jossain määrin sosiaalinen luonne auttaa pärjäämään. On erittäin suositeltavaa hankkia rokotus puutiaisaivokuumetta vastaan ja varautua tarkistamaan kaksi kertaa päivässä punkit iholta.

Metsähallituksella on vapaaehtoisille tapaturmavakuutus. Osallistuja maksaa itse matkat lähtöpaikalle, järjestäjä vastaa mm. työkaluista, työn ohjauksesta, ruokatarvikkeista sekä kuljetuksista leirin aikana. Leireillä majoitutaan pääsääntöisesti omissa majoitteissa. Leireillä ei ole sisätiloja, eikä pesumahdollisuuksia muualla kuin meressä. 

Paikkoja on rajoitetusti, leiriläisten valinnoissa painotetaan kykyä toimia itsenäisesti maastossa ja merellisessä ympäristössä. Jokaiselle leirille pyritään saamaan sopiva sekoitus kokemusta ja uutta intoa. Aiempi leirikokemus ei ole välttämätöntä.
 

 

WWF järjestää kesällä 2024 talkoita Saaristomeren kansallispuistossa

(Päivitetty 16.4.2024)

WWF ja Metsähallitus järjestävät kesällä luonnonhoitotalkoot (wwf.fi/vapaaehtoistyo/talkooleirit) Fårön harjusaarella ja Naantalin Pähkinäisten saarella. Fårössä raivataan hiekkarantojen reunametsistä nuoria puita ja niitetään hiekkarantoja valtaavaa järviruokoa. Luonnonhoitotoimin ylläpidetään paahteisuutta tarvitsevien hyönteis- ja kasvilajien elinympäristöjä ja hiekkarantoja, jotka muutoin kasvaisivat vähitellen umpeen.

Pähkinäisissä kunnostetaan umpeenkasvaneita hakamaita ja niittyjä. Leirin työt keskittyvät kunnostusraivauksen jälkien siistimiseen. Kasoiksi kerättävät risut poltetaan, jos sääolot ovat sopivat.

Fårön ja Pähkinäisten talkoot ovat osa Rannikko LIFE-hanketta (metsa.fi/projekti/rannikko-life-hanke/)

Lisäksi Saaristomerellä järjestetään roskatalkooleiri elokuun lopulla. Talkooleiri on osa Biodiversea LIFE IP -hanketta (metsa.fi/projekti/biodiversea/) jonka tavoitteena on tehostaa meriluonnon suojelua ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä Suomen meri- ja rannikkoalueilla.

Hakuilmoitus

(Päivitetty 28.12.2023)
Metsähallituksen Luontopalvelut vuokraa Saaristomeren kansallispuistoon kuuluvalla Örön linnakesaarella matkailuliiketoiminnan harjoittamista varten noin 2000 m² sisätiloja sekä satamalaiturit.  Tavoitteena on löytää kohteeseen kohteen arvon ja potentiaalin tunnistava toimija, jolla on halua investoida ja kehittää Örön linnakesaarta Saaristomeren kansallispuistolle ja alueelle lisäarvoa tuottavana ympärivuotisena matkailukohteena. Vuokrattavat rakennukset ovat suojelun piirissä, mikä vaikuttaa niiden hoitoon ja käyttöön. Vuokralaisen on sitouduttava kansallispuiston arvojen mukaiseen toimintaan sekä Metsähallituksen toimittajien toimintatapaohjeeseen.  

Vuokrakohde sijaitsee Saaristomeren kansallispuistossa Kemiönsaaren edustalla, noin puolen tunnin venematkan päässä Kasnäsin vierasvenesatamasta.

Lisää vuokrauksesta (www.metsa.fi/oro-vuokraaminen)

Lisää Örön linnakesaaresta (luontoon.fi/oro)

Uutisia Saaristomereltä

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Tule Öröhön!

Örön 100 vuotta suljettuna ollut linnakesaari on avautunut kävijöille. Kuva: Tapani Tuovinen.

Tutustu Saaristomeren kansallispuiston uusimpaan käyntikohteeseen, Örön linnakesaareen.

Vinkit retkeilyyn

Retkeilijä veistää kiehistä.

Tulenteko: Retkeilyn ABC.