Pyhä-Luoston ohjeet ja säännöt

Pyhä-Luoston kansallispuisto on luonnonsuojelualue, joka on perustettu yleiseksi luonnonnähtävyydeksi. Kansallispuistossa sijaitsee Suomen eteläisin suurtunturi. Sen tunturiselänne metsineen ja soineen luo maisemallisesti ja luontoarvoiltaan merkittävän kokonaisuuden. On tärkeää, että perehdyt puistoon jo ennalta, ja valmistaudut retkelle huolella tutustumalla puiston ohjeisiin ja järjestyssääntöön.

Pyhä-Luoston kansallispuistossa liikkumista, leiriytymistä ja tulentekoa koskevat eri säännöt puiston eri vyöhykkeillä: retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeellä, syrjävyöhykkeellä ja Peurakeron ja Isokurun rajoitusvyöhykkeillä. Vyöhykkeet löytyvät Pyhä-Luoston järjestyssäännöstä (sivu 4, pdf, julkaisut.metsa.fi)

Liikkumista on rajoitettu Peurakeron ja Isokurun rajoitusvyöhykkeillä. Tutustu puiston rajoitusvyöhykkeisiin Kartat-sivulla ja Retkikartta.fissä.

Kunnioita luontoa

Pyhä-Luoston kansallispuistossa retkeilyä ohjataan järjestyssäännöllä. Toimitaan ja liikutaan siis luonnossa sitä kunnioittaen. Tutustu Retkietikettiin.

Ethän jaa netissä sisältöä, jossa rikotaan kansallispuiston sääntöjä.

Lemmikkieläinten vapaana pitäminen on kielletty. Metsästyksessä sekä poronhoitotöissä käytettävät koirat voivat olla irrallaan kyseisen toiminnan yhteydessä.

Liikkuminen

Kansallispuistossa saa liikkua vapaasti jalan, lumikenkäillen, hiihtäen, soutaen ja meloen rajoitusosia lukuun ottamatta:

 • Isokurun rajoitusvyöhykkeellä liikkuminen on sallittu ainoastaan merkittyä kesäreittiä pitkin. Isokuruun ei mene talvireittiä lumivyöryvaaran takia. Tarkempi kartta (retkikartta.fi) Isokurun rajoitusvyöhykkeestä (vyöhyke on piirretty karttaan punaisella).
 • Peurakeron rajoitusvyöhykkeellä liikkuminen on sallittu 1.6.-14.2. välisenä aikana. Tarkempi kartta (retkikartta.fi) Peurakeron rajoitusvyöhykkeestä (vyöhyke on piirretty karttaan punaisella)

Kieltokyltti, jossa teksti: "Älä mene talvella Isokuruun. Todellinen suuren lumivyöryn vaara."

 

Leiriytyminen

Lyhytkestoinen leiriytyminen on sallittua rajoitusvyöhykettä lukuun ottamatta. Leiritymisen suositellaan tapahtuvan karttaan ja maastoon merkittyjen tulentekopaikkojen ja tupien välittömässä läheisyydessä. Autio-, varaus- vuokra- ja päivätuvat sekä tulentekopaikat on lueteltu Palvelut-sivulla. Kaikki Pyhä-Luoston tuvat, laavut ja tulentekopaikat löytyvät Retkikartta.fistä.

Tulenteko

Avotulen teko on kansallispuistossa sallittu huolletuilla, karttaan ja maastoon merkityillä tulentekopaikoilla käyttäen ainoastaan tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta. Vastuu on aina tulen sytyttäjällä.

Retkikeittimen käyttö on sallittu siellä missä liikkuminenkin on sallittu.

Maastopalovaroituksen aikana:

 • Avotulen teko on kiellettyä kaikkialla, myös merkityillä tulentekopaikoilla, kun alueelle on annettu maastopalovaroitus (ilmatieteenlaitos.fi)
  • Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja, jotka ovat: Ahvenlammen ja Huttujärven keittokatos, Huttuloman, Isokurun, Rykimäkeron ja Ukko-Laavun kota, Isokurun ja Karhunjuomalammen puolikota. Huomaathan, että Karhunjuomalammen laavulla tulenteko on kuitenkin kielletty.
  • Kielto ei myöskään koske autio- tai vuokratupien kamiinoja, jotka ovat: Yli-Luoston ja Huttuloman autiotupa, sekä Huttujärven, Kuukkelin ja Yrjölän vuokratupa.
 • Maastopalovaroituksen aikana risukeittimien käyttö ei ole sallittu niistä aiheutuvan kipinöintivaaran vuoksi.

Roskaton retkeily

Kansallispuiston alueella retkeillään roskattomasti. Viethän mennessäsi sen, minkä tullessasi toit.

Pyhätunturin ja Luoston kyläkeskuksissa on ekopisteet. Lisätietoa kierrätyksestä ja jätehuollosta saat Pyhä-Luoston luontokeskus Naavasta ja roskattoman retkeilyn sivuilta.

 • Ekopisteisiin voi lajitella metallin, lasin ja kartongin.
 • Pienen määrän biohajoavaa jätettä voi laittaa kuivakäymälään. Imutyhjennyskäymälään biojätettä ei voi laittaa lainkaan, imutyhjennyskäymälöitä on kohteissa: Isokurun ja Rykimäkeron kota, Karhunjuomalammen päivätupa, Huttuloman autiotupa, Huttujärven vuokratupa, sekä Lampivaaran laavu.

Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla tai autiotuvan tulisijassa. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja.

Kalastus

Viehekalastaminen on sallittua kalastonhoitomaksulla (eräluvat.fi) tai Metsähallituksen erillisellä vapaluvalla. Onkiminen ja pilkkiminen järvivesissä on sallittua.

Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.

Marjastus ja sienestys

Marjojen ja muiden kuin puissa kasvavien hyötysienten poimiminen on sallittu elleivät liikkumisrajoitukset sitä estä.

Pyöräily

Pyöräily sulan maan aikana on sallittua kaikilla maastoon merkityillä ulkoilureiteillä, lukuun ottamatta Isokurun, Noitatunturin ja Isonkurunkankaan reittejä. Poluilta poikkeaminen pyörällä on kiellettyä.

Lumipeitteisenä aikana pyöräily on sallittu muualla paitsi huolletuilla hiihtoladuilla sekä Isokurun ja Peurakeron rajoitusosissa.

Katso Pyhä-Luoston suositellut maastopyöräilyreitit täältä.

Muut säännöt ja ohjeet

 • Tutkimustoiminta, tapahtumien järjestäminen ja esimerkiksi elokuvien tai mainosten kuvaaminen maastossa vaatii aina luvan Metsähallitukselta. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).
 • Pyhä-Luoston kansallispuiston reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista ja toistuvaan yrityskäyttöön tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa (metsa.fi). Päiväkohtaiset käyttömaksut maksetaan Eräluvat-verkkokaupassa (eraluvat.fi).
 • Pyhä-Luoston kansallispuistoon ei myydä metsästyslupia, mutta paikallisilla asukkailla on oikeus metsästää metsästyskieltoalueita lukuun ottamatta.
 • Dronen lennättäminen on kielletty ympäri vuoden Isokurun rajoitusvyöhykkeellä. Tarkempi kartta (retkikartta.fi) Isokurun rajoitusvyöhykkeestä (vyöhyke on piirretty karttaan punaisella). Pyhä-Luoston kansallispuistossa muita ihmisiä tai eläimiä häiritsevä dronen lennättäminen on kielletty. Erityistä varovaisuutta on noudatettava lintujen pesimäaikana.

Kielletty toiminta Pyhä-Luoston kansallispuistossa

 • Isokurun rajoitusvyöhykkeellä liikkuminen merkityn reitin ulkopuolella. Tarkempi kartta (retkikartta.fi) Isokurun rajoitusvyöhykkeestä (vyöhyke on piirretty karttaan punaisella).
 • Peurakeron rajoitusvyöhykkeellä liikkuminen 15.2.-31.5. välisenä aikana. Tarkempi kartta (retkikartta.fi) Peurakeron rajoitusvyöhykkeestä (vyöhyke on piirretty karttaan punaisella).
 • Maastopyörällä ajaminen Isokurun, Noitatunturin ja Isonkurunkankaan reiteillä. Myös poluilta poikkeaminen pyörällä on kiellettyä.
 • Uiminen ja koirien uittaminen Pyhänkasteenlammessa ja muissa Isokurun lammissa sekä Karhunjuomalammessa
 • Maa- tai kallioperän vahingoittaminen sekä maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
 • Luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen sekä niiden pesien hävittäminen.
 • Selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen.
 • Moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta.
 • Roskaaminen ja rakenteiden vahingoittaminen.
 • Puiden, pensaiden sekä muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen 
 • Maa-ainesten ottaminen, maa- ja kallioperän vahingoittaminen sekä metsän, suon tai muun alueen ojittaminen.
 • Rakennusten, rakennelmien tai teiden rakentaminen.
 • Kiinteiden muinaisjäännösten kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu niihin kajoaminen.
 • Muita ihmisiä häiritsevä toiminta.
 • Muut toimenpiteet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti kansallispuiston luonnonoloihin, maisemaan taikka eläin- tai kasvilajien säilymiseen.

Pyhä-Luoston järjestyssääntö

Pyhä-Luoston kansallispuiston järjestyssääntö (pdf, 1,1 Mt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 29.6.2017.

Neuvoja sesongille

Sesonkiajat

Pääosa Pyhä-Luoston kansallispuiston noin 230 000 kävijästä vierailee puistossa kesäaikana. Huippusesonki kestää heinäkuun alusta syyskuun loppupuolelle. Eniten kävijöitä on Tunturiaavan luontopolulla, Karhunjuomalammen reitillä ja Ukko-Luoston huipun reitillä.

Turvallisuus

Tutustu retkikohteeseen ennakkoon. Pyhä-Luosto 1:50 000 ulkoilukartta kannattaa hankkia retkeä varten. Reitillä pysyttely sekä sääennusteiden seuraaminen auttaa retken onnistumisessa. Ota selvää myös maastopalovaroitustilanteesta.

 • Pukeudu retkeille värikkäästi ja sään mukaisesti. Ota etukäteen selvää säästä ja olosuhteista.
 • Ota retkelle mukaan ensiapupakkaus. Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.
 • Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.
 • Talvella retkeileminen on vaativaa. Sää- ja valo-olosuhteet ovat keskitalvella vaikeat, sillä pakkasta voi olla jopa -40°C ja kaamosaikana päivänvaloa on vain muutamia tunteja.
 • Kevättalvi on suosittua retkeilyaikaa, mutta silloinkin on varustauduttava asianmukaisesti. Tavallisilla latusuksilla ei pidä lähteä latuverkostoa kauemmas!
 • Moottorikelkkajälkien seuraamisessa tulee olla varovainen, koska alueella liikkuu moottorikelkoilla mm. poromiehiä.
 • Taukopaikoilla pysähtyessäsi tee merkintä käynnistäsi vieraskirjaan. Hätätapauksissa merkintä helpottaa auttajia. Parannusehdotuksetkin ovat tervetulleita!
 • Tunturiketjun alueella korkeuserot ovat paikoin suuria. Rakkakivikot ja pitkospuut ovat sateella liukkaita.
 • Katso myös Pyhä-Luoston kansallispuiston Ajankohtaista-sivu.

Kädessä kännykkä, jossa näkyy kartta. Toinen käsi pitää hihnaa, jonka päässä kaksi koiraa.

 

Pyhä-Luoston järjestyssääntö

Siipensä levittänyt lintu.
 Pyhä-Luoston kansallispuiston järjestyssääntö (pdf, 1,1 Mt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 29.6.2017.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää 

Erätarkastajat valvovat luontokohteita

Kaksi ihmistä seisoo vaaran laella moottorikelkkailuvaatteissa. Taustalla on avoin maisema.

Erävalvonta (eräluvat.fi) on palvelu- ja valistustyötä suomalaisen luonnon hyväksi. Erätarkastajan tehtävänä on valvoa laillisuutta ja luvallisuutta valtion alueilla tapahtuvassa toiminnassa ja luonnon käytössä.

Kun havaitset rikkomuksen tai epäilet rikkomuksen tapahtuneen, voit ilmoittaa havaintosi erätarkastajalle (eräluvat.fi). Toivomme, että jätät ilmoituksen yhteydessä yhteystietosi, mutta voit jättää ilmoituksen myös nimettömänä.