Pyhä-Häkin ohjeet ja säännöt

Pyhä-Häkin kansallispuisto on perustettu suojelemaan erityisesti arvokasta vanhaa metsää ja siitä riippuvaista eliöstöä.  On tärkeää, että perehdyt alueeseen jo ennalta. Valmistaudu retkelle tutustumalla alueen ohjeisiin ja Pyhä-Häkin järjestyssääntöön (pdf 140 kt, julkaisut.metsa.fi).

Kunnioita luontoa
Lemmikit
Liikkuminen
Leiriytyminen
Tulenteko
Roskaton retkeily
Kalastus
Marjastus, sienestys ja kasvien keräily
Pyöräily
Ratsastus
Dronen lennättäminen
Muut säännöt ja ohjeet
Muu kielletty toiminta
Turvallisuus

Kunnioita luontoa

Pyhä-Häkin kansallispuistossa retkeilyä ohjataan järjestyssäännöllä. Toimitaan ja liikutaan siis luonnossa sitä kunnioittaen. Tutustu Retkietikettiin.

Ethän jaa netissä sisältöä, jossa rikotaan kansallispuiston sääntöjä.

Lemmikkieläinten vapaana pitäminen on kielletty. Lemmikit ovat tervetulleita, mutta ainoastaan kytkettynä.

Liikkuminen

Liikkuminen on sallittu jokaisenoikeuksien mukaisesti. Ratsastus on kuitenkin sallittua vain kansallispuiston teillä.

Leiriytyminen

Tilapäinen leiriytyminen on sallittu. Leiriytymiseen suositellaan taukopaikkojen läheisyyttä.

Tulenteko

Tulenteko on sallittua vain Kotajärven keittokatoksessa ja tulentekopaikalla. Maastopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu erityistä varovaisuutta noudattaen ainoastaan keittokatoksen muuratussa hormillisessa tulisijassa. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi). Vastuu on aina tulen sytyttäjällä.

Maastopalovaroituksen aikana retkikeittimien käyttö on sallittua, mutta risukeittimien ei (kipinöintivaara).

Roskaton retkeily

Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Maastossa voidaan kuitenkin yleensä kompostoida biojätteet ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja. 

Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Kalastus

Kalastus on kielletty Pyhä-Häkin kansallispuistossa.

Marjastus, sienestys ja kasvien keräily

Marjojen ja hyötysienten poimiminen on sallittu. Muiden kuin hyötysienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen on kielletty. Villiyrttien kerääminen on siis kielletty.

Pyöräily

Maastopyöräily on sallittu jokaisenoikeudella. Pysythän selvästi erottuvilla poluilla ja otat huomioon muut poluilla liikkuvat.

Ratsastus

Ratsastus on sallittu vain tieurilla.

Dronen lennättäminen

Dronen lennättäminen on sallittua, kunhan toiminta ei häiritse ihmisiä tai luonnoneläimiä. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa lintujen pesimäaikana.

Muut säännöt ja ohjeet

Muuhun kuin jokaisenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaista voi olla esimerkiksi tutkimustoiminta, järjestetyt tapahtumat ja elokuvien tai mainosten kuvaaminen maastossa. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).

Pyhä-Häkin kansallispuiston reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista ja toistuvaan yrityskäyttöön tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa (metsa.fi). Päiväkohtaiset käyttömaksut maksetaan Eräluvat-verkkokaupassa (eraluvat.fi).

Muu kielletty toiminta Pyhä-Häkin kansallispuistossa

  • Maa-ainesten ottaminen.
  • Eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen.
  • Moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta.
  • Roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.
  • Kiinteiden muinaisjäännösten kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu niihin kajoaminen.
  • Muut toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eliölajien säilymiseen.
  • Muita ihmisiä häiritsevä toiminta.

Pyhä-Häkin järjestyssääntö

Pyhä-Häkin kansallispuiston järjestyssääntö (pdf 140 kt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 18.6.2012.

Turvallisuus

Tutustu retkikohteeseen ennakkoon. Reitillä pysyttely sekä sääennusteiden ja varoitusten (ilmatieteenlaitos.fi) seuraaminen auttaa retken onnistumisessa.

Retkeilijä lämmittelee tuvan takan äärellä käsiään. Avotakassa palaa tuli.

Pyhä-Häkin järjestyssääntö

Pyhä-Häkin kansallispuiston järjestyssääntö (pdf 140 kt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 18.6.2012.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää 

Erätarkastajat valvovat luontokohteita

Kaksi ihmistä seisoo vaaran laella moottorikelkkailuvaatteissa. Taustalla on avoin maisema.

Erävalvonta (eräluvat.fi) on palvelu- ja valistustyötä suomalaisen luonnon hyväksi. Erätarkastajan tehtävänä on valvoa laillisuutta ja luvallisuutta valtion alueilla tapahtuvassa toiminnassa ja luonnon käytössä.

Kun havaitset rikkomuksen tai epäilet rikkomuksen tapahtuneen, voit ilmoittaa havaintosi erätarkastajalle (eräluvat.fi). Toivomme, että jätät ilmoituksen yhteydessä yhteystietosi, mutta voit jättää ilmoituksen myös nimettömänä.