Juhlalogossa kuvituksen lisäksi teksti Patvinsuo kansallispuisto nationalpark 1982-2022 Metsähallitus - Forststyrelsen #patvinsuo40Ajantasaiset kulku- ja liikkumisrajoitukset
Suomun luontotuvan aukioloajat
Retkeilyreitit

Tulentekopaikat
Tutkimukset Patvinsuolla

Patvinsuon kansallispuisto täyttää tänä vuonna 40 vuotta! 

(Päivitetty 23.5.2022)

Juhlavuonna käytämme somessa tunnistetta #patvinsuo40.

Nälmänjoen vetolautta on otettu käyttöön

(Päivitetty 23.5.2022)

Nälmänjoen vetolautta Pirskanjoen ja Majaniemen telttailualueen välisellä polkuosuudella on otettu jälleen käyttöön. Lautta sijaitsee Patvinkierron rengasreitin (25 km) eteläosassa. Patvinkierron voi kulkea rengasreittinä eteläistä polkua pitkin.

Kaikki Patvinsuon reitit ovat nyt kuljettavissa pitkävartisilla vaelluskengillä. Keväisillä pitkospuilla ja metsäisillä reittiosuuksilla voi olla vielä hyvin kosteaa, joten kumisaappaat ovat vaellusta suunnittelevalle varmin valinta. 

Tutustu vaellusta suunnitellessasi tarkemmin Patvinsuon karttoihin ja reitteihin.

Karhunpolun vaellusreitti ei ole kuljettavissa

(Päivitetty 20.5.2022)

Patvinsuolta Ruunaan retkeilyalueelle ja edelleen Kuhmoon kulkeva Karhunpolku ei ole tällä hetkellä kuljettavissa. Niittykosken silta Häähnijoella on tulvan vuoksi epäkunnossa, eikä siitä pääse yli. Silta puretaan maanantaina ja korjauksessa menee noin viikko. Aittokosken jälkeen pitkospuut ovat veden alla.

Suomunjärven rannoilla on hyönteispyydyksiä

(Päivitetty 19.5.2022)

Tänä kesänä Patvinsuon Suomunjärven rannoilla kulkija saattaa kummastella hiekkaan upotettuja muovimukeja, jotka on suojattu läpinäkyvillä muovikatoilla. Kyseessä ei ole muoviroska vaan hyönteispyydykset, joiden avulla yritetään selvittää hiekkarantojen kovakuoriaislajistoa. Hiekalla vilistävät ötökät tipahtavat mukiin, jossa on suolavettä ja tippa astianpesuainetta veden pintajännitystä poistamassa. Pyydykset käydään tyhjentämässä 2-3 viikon välein ja niiden sisällöstä etsitään uhanalaisia kovakuoriaislajeja. Ethän koske pyydyksiin, jos satut niitä löytämään.

Tutkija kaataa nestettä hiekkarannalle upotettuun muovipurkkiin. Toisessa kuvassa on useita pyydyksiä rannalla.

Patvinsuon kävijätutkimus on käynnistynyt

(Päivitetty 16.5.2022)

Patvinsuon kansallispuistossa tehdään kävijätutkimusta ja siihen liittyviä haastatteluita toukokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin saakka. Haastatteluita tehdään pääsääntöisesti Suomun luontotuvalla, Suomunrannassa ja Kurkilahdessa. Kävijätutkimusta tehdään myös kansallispuiston reiteillä ja pienemmillä pysäköintialueilla. 

Tutkimuksella selvitetään muun muassa kävijätyytyväisyyttä, kävijärakennetta, käytön alueellista jakautumista, käynnin kestoa, käynnin syitä, rahan käyttöä ja käytön ajallista jakautumista.

Tutkimukseen osallistuminen vie kävijältä aikaa noin 10–15 minuuttia. Toivomme kävijöiltä positiivista suhtautumista ja innolla tutkimukseen mukaan lähtemistä. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään alueen kehittämisessä.

Suomun luontotupa on auki

(Päivitetty 30.4.2022)

Patvinsuon Suomun luontotupa on avattu 30.4. klo 10. Lisätietoja Suomun luontotuvan aukioloajoista täältä. 

Ampuma-alueella kulkurajoituksia

(Päivitetty 2.5.2022)

Lahnalammen pysäköintialueen ja Pirskanlammen telttailualueen välillä polku kulkee paikoin rajavartioston ampuma-alueen vierellä. Ampuma-alue on merkitty maastoon punaisella renkaalla puun rungon ympäri. Retkeilijät voivat siis myös rajoitusaikana kulkea Patvin kierron polkua pitkin, mutta polulta poistuminen Hiienvaaran alueella on ehdottomasti kiellettyä ja alueen tuntumassa on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta.

Hiienvaaran ampuma-alueen rajana on

  • Lännessä: Hiienkangas - Kelovaara. Idässä: Patvinsuon kansallispuiston raja - Vene-Saahkari.
  • Pohjoisessa: Patvinsuon kansallispuiston raja. Etelässä: Saahkarinvaaran tie.

Ampumaharjoitukset Hiienvaaran ampuma-alueella vuonna 2022:

  • 8.9.-11.9.2022
  • 26.9.-30.9.2022
  • 10.10.-13.10.2022
  • 24.10.-31.10.2022

Harjoitusten ajankohdat on merkitty myös maastoon alueen läheisyydessä sijaitseviin kyltteihin ja alueelle johtavien reittien varsille.

Yhteys ja tiedustelut ammuntojen aikana: Varoupseeri 0295 423 820 / 050 456 4398 (varalla 0295 412300) tai pohjoiskarjalanrajavartiosto(at)raja.fi

Liikkumisrajoituksia polkujen ulkopuolella lintujen pesimärauhan turvaamiseksi

(Päivitetty 1.3.2022)

Liikkumisrajoitukset polkujen ulkopuolella astuivat voimaan 1.3. Surkanlammen, Lahnasuon ja Hulkkosen rajoitusosissa sekä Teretinniemen ympäristössä. Rajoitusosilla liikkuminen merkittyjen reittejen ulkopuolella on kielletty 1.3.-10.7.2022 välisenä aikana lintujen pesimärauhan turvaamiseksi. Tarkastathan rajoitusalueet Patvinsuon kartasta ennen retkelle lähtemistä.

Kaikki tulentekopaikat on huollettu

(Päivitetty 1.3.2022)

Patvinsuon talvihuollot on saatu tehtyä. Tulentekopaikoille on toimitettu polttopuita sekä taukopaikkojen muut huoltotoimet on saatu valmiiksi.

Uutisia Patvinsuolta

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.