Reittien lähtöpisteet
 

Katso pysäköintialueiden tarkemmat tiedot ja talvikunnossapito. 

Esteetön reitti 

Peukaloisen polku, 3,8 km vaativa esteetön ympyräreitti 

Esteetön vaativa reitti symboli. Esteettömän käymälän symboli.

Vaativa esteetön luontoreitti. 
Sulan maan aikaan. Ei talvikunnossapitoa. 
Kulkuaika on noin 60–90 minuuttia toimintakyvystä, apuvälineestä ja avustajan käytöstä riippuen.   

Tutustu Liesjärven kansallispuistoon vaihtelevassa maastossa ja maisemassa. Yksi Suomen pisimmistä esteettömistä reiteistä on kuljettavissa lastenvaunujen, pyörätuolin tai muun apuvälineen kanssa. Retken kruunaa yhteinen eväshetki nuotiotulen äärellä. 

Polulla sähköpyörätuolilla, kävellen ja rattaiden kanssa liikkuvat henkilöt.

Lähtöpiste 

Osoite: Peukalolamminkankaan pysäköintialue, Kanteluksentie 580, Tammela. 
Peukalolamminkankaan pysäköintialue on tasainen. Maan pinta on kova ja siinä on hieman isorakeista kiveä ja sepeliä. Pysäköintialue on merkitty liikennemerkillä, mutta esteetöntä autopaikkaa ei ole osoitettu. 

Liesjärven esitekartta (julkaisut.metsa.fi)

Palvelut ja retkeilyrakenteet 

Reitin lähtöpisteessä on opastustaulu sekä reitin varrella kaksi tulentekopaikkaa, laavu, kota sekä kaksi tavallista ja kaksi esteetöntä kuivakäymälää. Lisäksi reitin varrella on kuusi pöytäpenkkiyhdistelmää. Pysäköintialueelta Peukalolammin taukopaikalle on matkaa noin 600 metriä ja Kaksvetisen taukopaikalle noin 1,9 kilometriä.  

Tutustu Liesjärven kansallispuiston esteettömiin retkeilyrakenteisiin

Reittiselostus  

Reittimerkintä: valkopohjaiset vinoneliöt, joissa on musta pallo. 
Suositeltu kulkusuunta: reitti suositellaan kuljettavaksi vastapäivään. 

Peukaloisen polku on luokiteltu vaativaksi esteettömäksi reitiksi. Korkeuserot, sivukaltevuudet ja paikoin epätasainen maanpinta tekevät reitistä vaikeakulkuisen. Polku on kivituhkalla päällystetty, mutta kivituhkan määrä vaihtelee polun eri osissa. Vaikka polun maanpinta on pääosin kova, on hyvä huomioida, että sääolosuhteet voivat pehmentää reittiä ja tehdä siitä paikoitellen haasteellisen pyörätuolilla liikkuessa. Pyörätuolilla liikkuville suositellaan avustajaa. 

Peukaloisen polku alkaa pysäköintialueen vihreältä puomilta, jonka voi ohittaa vasemmalta puolelta (ohitustilaa 160 cm). Polku on kivituhkalla päällystetty. Maanpinta on pääosin kovaa, tasaista ja helppokulkuista. Polku nousee alussa tasaisesti noin 140 metrin matkan 9 % jyrkkyydellä. Lähtöpisteestä noin 350 metrin jälkeen polku laskee loivasti ja tasaisesti 50 metrin matkan, kunnes on taas mäkiä jopa 18 % jyrkkyydellä ja sivukallistuksia paikoin jopa 11 %. Reittimerkinnät näkyvät polun vieressä hyvin. Vanhaa tienpohjaa pitkin kulkevan polun leveys on noin 2,5 metriä ensimmäiselle taukopaikalle, Peukalolammille, asti. 

Peukalolammin taukopaikalla on laavu, esteetön tulentekopaikka ja kuivakäymälä. Taukopaikka on polun oikealle puolelle. Lue lisää taukopaikan retkeilyrakenteiden esteettömyydestä. 

Peukalolammin taukopaikalta matka jatkuu polkua pitkin järven rannan myötäisesti. Maastosta hyvin erottuva metsäpolku on kapeimmillaan 1,5–1,6 metriä leveä ja kaltevuutta on suurimmillaan 10 %. Ennen ojan ylittävää pientä siltaa polulla on epätasaisuutta ja polku viettää molemmilta puolilta sivuille. Sillan jälkeen polku jatkuu tasaisena lähes kilometrin matkan Kaksvetisen taukopaikalle asti. Taukopaikkojen välimatka on yhteensä 1,3 km. 

Kaksvetisen taukopaikka sijaitsee polun risteyksestä 50 metrin päässä Kaksvetisen rannassa. Taukopaikalla ovat esteettömät tulentekopaikka, kota ja kuivakäymälä. Lue lisää taukopaikan retkeilyrakenteiden esteettömyydestä. 

Kaksvetisen taukopaikalta polku jatkuu kuusimetsän ympäröimänä huoltotietä pitkin. Taukopaikalta noin 200 metrin matkan päässä on jyrkkä nousu (kaltevuus 7,7 %). Polku kulkee muuta maastoa korkeammalla ja polun reunat ovat jyrkät, paikoin reunoilla on myös sivusortumaa. Taukopaikalta noin 700 metrin päässä on jälleen jyrkkä nousu (kaltevuus 6,6 %), ja heti perään lähes 14 % sivuttaiskaltevuutta. Puomi ohitetaan vasemmalta puolelta. 

Kaksi retkeilijää kulkee kävellen ja yksi retkeilijä pyörätuolilla leveää estetöntä polkua pitkin. Kuusimetsää ympärillä.

Tittilammin varattava esteetön keittokatos sijaitsee puomilta 150 metrin päässä. Lue lisää varauskohteen esteettömyydestä. 

Puomin jälkeen polku kääntyy vasemmalle jatkuen kovapintaisena ja pääosin melko tasaisena metsäautotienä takaisin lähtöpisteeseen (1,1 km), Peukalolamminkankaan pysäköintialueelle. Reitin varrella voi ihailla suolampia ja mäntykangasta. Tie on puomitettu, joten sillä ei kulje paljon autoja.

Luontopolku

Ahonnokan luontopolku, 1,3 km ympyräreitti

Sulan maan aikaan, usein kierrettävissä myös talvella.
Kulkuaika noin 30–60 minuuttia. 

Ahonnokan luontopolku vie kulkijan vanhaan sammaleiseen ikimetsään. Polun varrella olevat taulut kertovat metsän salaperäisistä pikku eliöistä. Ahonnokasta avautuu kaunis maisema Liesjärvelle. Luontopolku soveltuu myös aloitteleville retkeilijöille ja lapsiperheille. 

Opastetaulu kuusikkometsän luontopolun varrella.

Lähtöpiste 

Korteniemen pysäköintialue, Korteniementie 242, Tammela 
Ahonnokan luontopolun kartta (retkikartta.fi)
  
Retkeilyrakenteet 

Korteniemen pysäköintialueella on kuivakäymälä. Polun varrella on luontopolkutauluja. Korteniemen perinnetila on avoinna kesäisin, pihapiiriin saa tutustua ympäri vuoden. 

Reittiselostus 

Reittimerkintä: valkoinen vinoneliö vihreällä merkillä. 
Suositeltu kulkusuunta: vastapäivään. 

Luontopolku on Korteniemestä lähtevä ympyräreitti. Reittimerkinnät alkavat pihapiirissä sijaitsevien riihen ja makasiinin takaa. Polku on pääosin helppokulkuinen eikä korkeuseroa juurikaan ole. Joillakin osuuksilla polku on kapea, juurakkoinen ja polulle on voinut kaatua muutamia puita.

Ympyräreitit

Punatulkun polku, 3,1 km 

Sulan maan aikaan, kulkuaika noin 60 minuuttia.  

Punatulkun polulla pääset nauttimaan rauhallisesta luonnosta. Hyvällä tuurilla voit nähdä myös Liesjärven kansallispuistolle tyypillistä karujen metsien, soiden ja järvien eläimistöä tai niiden jälkiä. 

Lähtöpiste 

Korteniemen pysäköintialue, Korteniementie 242, Tammela 
Punatulkun polun kartta (retkikartta.fi)

Retkeilyrakenteet 

Polun varrella Lehdoksessa on ruokailupöytä. Korteniemen pysäköintialueella on kuivakäymälä. Korteniemen perinnetila on avoinna kesäisin, pihapiiriin saa tutustua ympäri vuoden. 

Reittiselostus 

Reittimerkintä: valkopohjaiset vinoneliöt, joissa on punainen merkki. 
Suositeltu kulkusuunta: vastapäivään. 

Punatulkun polun reittimerkinnät alkavat Korteniemen pihapiirissä sijaitsevien riihen ja makasiinin takaa. Reitti kulkee vaihtelevassa maastossa seuraillen aluksi Hämeen Ilvesreittiä. Erkaannuttuaan Ilvesreitistä Punatulkun kierros jatkuu mäntykankaan läpi vähän soisemmalle alueelle ja sieltä edelleen Liesjärven rantaa kohti Korteniemen pihaa. Reitiltä on yhteys puiston halki Korteniemestä Kyynäränharjulle johtavalle polulle. 

Pohjantikan polku, 5 km 

Sulan maan aikaan, kulkuaika noin 2 tuntia. 

Pohjantikan polulla kuljet esi-isiemme jalanjäljillä. Polku johtaa Liesjärven rantaa seuraillen Pitkäkärkeen, joka oli asuinpaikka jo kivikaudella. Näissä Liesjärven maisemissa kivikauden ihminen asui, metsästi ja keräili ruokansa sekä jätti jälkeensä käyttämiään esineitä. Paikalta on löydetty muun muassa kourutaltta ja kvartsi-iskos. Pitkäkärki on muinaismuistolailla suojeltu alue. 

Metsä, jossa on suuria mäntyjä ja sammaleista maastoa. Tiheään kasvaneiden mäntyjen raoista pilkahtaa auringonvaloa.

Lähtöpiste 

Korteniemen pysäköintialue, Korteniementie 242, Tammela
Pohjantikan polun kartta (retkikartta.fi) 

Retkeilyrakenteet 

Polun varrella ei ole retkeilyrakenteita. Korteniemen pysäköintialueella on kuivakäymälä. Korteniemen perinnetila on avoinna kesäisin, pihapiiriin saa tutustua ympäri vuoden. 

Reittiselostus 

Reittimerkintä: valkopohjaiset vinoneliöt, joissa on sininen merkki. 
Suositeltu kulkusuunta: vastapäivään. 

Pohjantikan polun reittimerkinnät alkavat Korteniemen pihapiirissä sijaitsevien riihen ja makasiinin takaa seuraillen aluksi noin 800 metriä Hämeen Ilvesreittiä. Sen jälkeen reitti erkaantuu Hämeen Ilvesreitistä ja kulkee Liesjärven rantaa seuraillen Pitkäkärkeen, jossa on pieni niitty latoineen. Pitkäkärki on myös muinaismuistolailla suojeltu kivikautinen asuinpaikka (finlex.fi). Reitin varrella on vanhoja metsiä ja paljon tärkeää lahopuustoa. Lahopuulla elää arvokasta vanhan metsän lajistoa. Huomioithan, että lahot puut voivat olla vaarallisia tuulisella säällä. Kesäaikaan Perkon pellolla laiduntaa maatiaislehmät. Reitiltä on yhteys puiston halki Korteniemestä Kyynäränharjulle johtavalle polulle. 

Hyypiön polku, 2,8 km 

Sulan maan aikaan, kulkuaika noin 30–60 minuuttia. 

Liesjärven kansallispuiston vaihtelevassa maastossa ja maisemassa kiertelevän polun kruunaa nousu Hyypiönkalliolle. Kalliolla voi levähtää ja ihailla Tapolanjärvelle avautuvaa kaunista maisemaa.  

Lähtöpiste 

Pirttilahden pysäköintialue, Kanteluksentie 211, Tammela 
Hyypiön polun kartta (retkikartta.fi)

Retkeilyrakenteet 

Pirttilahdessa on kuivakäymälä, opastustaulut ja ruokailupöytä. Tapolanjärven rannalla on toinen ruokailupöytä. 

Reittiselostus 

Reittimerkintä: valkopohjainen vinoneliö, jossa on oranssinen merkki. 
Suositeltu kulkusuunta: myötäpäivään. 

Hyypiön polku lähtee Kyynäränharjun pohjoispäästä, Kanteluksentien varrelta. Polku lähtee aluksi kohti Kyynäränharjua. Polun alussa voi ihailla rehevää metsää ja lehtomaista kasvillisuutta. Kanteluksentien ylitettyä reitti muuttuu vaihtelevaksi sekä maastoltaan että maisemiltaan. Polku nousee Hyypiönkalliolle, jossa voi levähtää ja ihailla Tapolanjärvelle avautuvaa maisemaa. Reitti kulkee Siltalahden venevalkaman kautta takaisin Kanteluksentielle. Huom! Varovaisuutta Kanteluksentietä ylittäessä mennessä ja palatessa.

Muut reitit 

Liesjärven kansallispuiston alueella kulkee ympyräreittien lisäksi myös muita merkittyjä reittejä, jotka on merkitty kansallispuiston karttaan. Merkittyjä reittejä pitkin voi kulkea esimerkiksi koko alueen läpi Korteniemestä Kyynäränharjun kautta aina Hyypiönkalliolle saakka. 

Liesjärven kansallispuiston polkuverkosto on myös osa Hämeen Ilvesreitistöä (hameenvirkistysalueyhdistys.fi). Ilvesreitti on merkitty keltaisilla merkeillä. Ruostejärven virkistysalueen pysäköintialueelta lähtevä Hämeen Ilvesreitin osa johtaa puiston halki aina Korteniemen perinnetilalle asti. 

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Liesjärven kartta Retkikartta.fi:ssä.

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.