Liesjärvellä ennallistetaan metsää polttamalla

(Päivitetty 23.5.2022)

Retkeilijät huomio! Liesjärven kansallispuistossa poltetaan metsää 24.5.2022. Poltettava alue sijaitsee Liesjärven Kansallispuiston eteläisellä osa-alueella Tervalamminsuon eteläpuolella. Polttokohde on kooltaan noin 5 hehtaaria. Poltto aloitetaan iltapäivällä noin klo 12:00-18:00 välisenä aikana kun tuuliolosuhteet ovat vakiintuneet. Polttotapahtuma kestää arviolta 5-7 tuntia, jonka jälkeen paloaluetta vartioidaan siihen saakka kunnes se on sammunut. Polttoalue ei sijaitse puiston reittien varrella, mutta poltosta aiheutuvaa savua voi kantautua myös tietyille kohdille Ilvesreitistöä. Poltosta tiedotetaan kansallispuiston alueella myös maastokyltein. 

Kyseessä on luonnonhoidollinen metsän poltto, jonka tarkoituksena on jäljitellä luonnonkuloa. Polton tavoitteena on tuottaa alueelle palanutta ja hiiltynyttä puuainesta, joka on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puuaineksesta riippuvaiselle lajistolle. Metsän ennallistamispoltto toteutetaan osana HELMI-elinympäristöohjelmaa

Ajankohtaista kevätretkille

(Päivitetty 17.5.2022)

 • Liesjärven kansallispuistossa kevät on edennyt tänä vuonna viiveellä, enää ei kuitenkaan ole jäisiä/lumisia kohtia reittien varsilla. Tarkemmat reittitarkistukset Metsähallituksen kentän väki tekee alkukesän aikana.
 • Kansallispuiston taukopaikkoja palvelurakenteineen huolletaan keväällä säännöllisesti. Polttopuita viedään tarpeen mukaan. 
 • Peukalolammin, Kaksvetisen ja Tittilammin alueella olemassa olevia esteettömiä reitinosia on paranneltu ja pinnoitettu kivituhkalla viikolla 19.
  • Esteettömän Peukaloisen polun varren levikkeille tuodaan pöytäpenkkiyhdistelmiä kesän aikana.
 • Luonnon heräämisestä voi nauttia vaikkapa patikoiden, lintuja tarkkaillen tai Korteniemen perinnetilaan tutustuen. Myös puiston yhteistyöyritykset tarjoavat monipuolisia palveluja.
 • Korteniemen vuoden ensimmäinen tapahtuma, Leivontapäivä, järjestetään La 21.5. klo 11–17.
 • Puiston suosituilla vuokratuvilla, Hyypiö ja Peukaloinen, löytyy vielä hyvin kesäksi vapaita varausajankohtia, etenkin arkipäivisin ja elokuusta eteenpäin. Tittilammin esteetön varauskeittokatos on vielä verrattain uusi varauskohde, siellä on runsaasti vapaita varausajankohtia.
 • Puiston kaivot sijaitsevat Hyypiön saunan pihapiirissä Pirttilahdessa sekä Korteniemen perinnetilan pihapiirissä. Metsähallitus tarkistuttaa kaivovesien laadun toukokuun lopulla.
 • Ota tavaksi tarkastaa sääennuste ja mahdolliset varoitukset aina ennen retkeä: www.ilmatieteenlaitos.fi 
 • Tutustu myös puiston järjestyssääntöihin jo ennen retkeäsi. Esimerkiksi koirien tulee olla aina kytkettynä kansallispuistossa.

Puisia rakennuksia metsän reunassa. Rakennusten edusta on tasaista kivituhkakenttää.
 

Pöytäpenkki tasaisella kivituhkakentällä. Taustalla on metsää.
 

Liesjärven kansallispuistossa alkavat reitinosien pinnoitustyöt

(Päivitetty 5.5.2022)

Retkeilijöille tiedoksi! Liesjärven kansallispuistossa Peukalolammin, Kaksvetisen ja Tittilammin alueella tullaan olemassa olevia esteettömiä reitinosia pinnoittamaan kivituhkalla viikkojen 19 ja 20 aikana. Urakan aikana haittaa aiheuttavat työkoneet ja työmaaliikenne, joten retkeilijöitä pyydetään noudattamaan varovaisuutta alueelle liikkuessaan.

Reitinosien pinnoittaminen on osa Kanta- ja Päijät-Hämeen luontomatkailun kärkikohteiden ja reitistöjen kehittämishanketta. Hankkeen toteuttajana on Metsähallituksen luontopalvelut. Rahoitus tulee Hämeen Ely-keskuksen kautta EU:n Maaseuturahastosta. 

Karttakuva, johon on merkitty reitti.
 

Esteetön retkielämys Liesjärven kansallispuistossa - ilmoittauduttava!

(Päivitetty 4.4.2022)

Liesjärven kansallispuistossa on tarjolla kaikille sopiva kahden yön kiireetön ja esteetön retki 23.-25.5.2022. Retkellä tutustutaan mm. retkeilyn perustaitoihin ja -varusteisiin sekä luonnossa liikkumisen apuvälineisiin. Retken kruunaa avotulella valmistettu eräillallinen. Retkellä majoitutaan esteettömällä Tittilammin alueella, mutta on myös mahdollisuus majoittua esteettömästi sisätiloissa. Otathan mukaasi henkilökohtaisen avustajasi, mikäli tarvitset. Retkeen liittyvät kysymykset, hintatiedustelut ja ilmoittautuminen 9.5. mennessä: henkka@retkeilykoulu.fi. Retkeilykoulun muita tulevia esteettömiä retkiä Liesjärven kansallispuistossa voit seurata näiltä sivuilta: www.retkeilykoulu.fi, Retkeilykoulun facebook -sivut.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Liesjärven kansallispuistossa

(Päivitetty 4.4.2022)

Kevätretkien aika alkaa olla käsillä! Opastettuja retkiä ja muita ohjelmapalveluja Liesjärven kansallispuistossa tarjoavat useat yhteistyöyrittäjämme. Palvelutarjontaan voi tutustua yritysten omilta nettisivuilta. Yrittäjät noudattavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan kansallispuistossa.

Ensi vuoden ennallistamispolton valmistelutyöt alkavat Liesjärven kansallispuistossa

(Päivitetty 16.12.2021)

Liesjärven kansallispuisto on niin kutsuttu palojatkumoalue, jolla metsiä pyritään polttamaan tasaisin väliajoin. Metsän ennallistamispolton tavoitteena on tuottaa alueelle palanutta ja hiiltynyttä puuainesta, joka on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puuaineksesta riippuvaiselle lajistolle.

Metsien ennallistamispolttoja jatketaan Liesjärven kansallispuistossa sääolojen salliessa myös kesällä 2022. Tuleva polttokohde sijaitsee Liesjärven Kansallispuiston Tervalamminsuon osa-alueella Tervalamminsuon eteläpuolella. Polttokohdetta valmistellaan polttoa varten jo nyt joulukuussa 2021 mm. epätasaisella harvennuksella. Puuston käsittelyn tavoitteena on tasaisen talousmetsämäisen puustorakenteen rikkominen sekä palavan aineksen lisääminen. Puuston harventaminen on tarpeen myös ennallistamispolton turvallisen toteuttamisen takaamiseksi.

Hakkuut tehdään joulukuussa 2021 ja muut polton valmistelevat toimet keväällä 2022. Metsän ennallistamispoltto toteutetaan osana HELMI-elinympäristöohjelmaa

Peukalolammin esteetön reitti on valmis 

(Päivitetty 25.9.2020)

Peukalolammin uusi vaativa esteetön reitti on valmistunut Rautasenmiilu-Peukalolammi-Kaksvetinen alueelle. Neljä kilometriä pitkä reitti on kivituhkapinnoitteinen ja paikoin mäkinen, joten se soveltuu lastenvaunuille ja avustajan kanssa pyörätuolilla liikkuville. Reitin lähtöpiste sijaitsee Peukalolamminkankaalla (osoite Kanteluksentie 580, josta käännytään Katavalammintielle, jota ajetaan 300 m, jossa Peukalolammin uusi pysäköintialue). Reitin merkinnät ovat osittain vielä puutteelliset, mutta kapeahkoa mursketietä on helppo seurata. Polun kestävöinnin ohessa Peukalolammin laavun lähiympäristö sai kivituhkapäällysteen. Lisäksi Peukalolammin ja Kaksvetisen taukopaikkarakenteet ja käymälät on muutettu esteettömiksi. Tällä hetkellä polttopuusuojat eivät ole esteettömiä. Esteetön reitti on rakennettu osana Kanta- ja Päijät-Hämeen luontomatkailun kärkikohteiden ja reitistöjen kehittämishanketta. Hankkeen toteuttajana on Metsähallituksen Luontopalvelut ja rahoitus tulee Hämeen Ely-keskuksen kautta EU:n Maaseuturahastosta. Lisäksi rakentamiseen on käytetty eduskunnan Luontopalveluille myöntämiä lisämäärärahoja. 

Soukonkorven pitkokset ovat vaaralliset

(Päivitetty 25.9.2020)

Liesjärven kansallispuistossa Soukonkorven rengasreitin varrella (koillisosa) sijaitsevat pitkokset ovat paikoin vaaralliset ja kyseinen reitinosa pysyy suljettuna toistaiseksi. Edestakaisin kuljettava reitinosuus Kyynäränharjun polulta Savilahteen on käytössä edelleen. 

Uutisia Liesjärveltä

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.