Lemmenjoen ohjeet ja säännöt  

Lemmenjoen kansallispuiston keskeisin tarkoitus on suojella pohjoisen Lapin erämaaluontoa. Perinteiset saamelaiselinkeinot, poronhoito, kalastus ja metsästys, sekä niiden luomat luonnontyypit ja rakenteet ovat olennainen osa kansallispuistoa. Kansallispuiston rakennetut palvelut ovat lähellä Lemmenjokea, joten syrjävyöhykkeelle lähtiessäsi sinun tulee varustautua huolella.

Lemmenjoella liikkumista, leiriytymistä ja tulentekoa koskevat eri säännöt puiston eri vyöhykkeillä: kulttuuri-, virkistys-, syrjä- ja rajoitusvyöhykkeillä. Vyöhykkeet löytyvät Lemmenjoen järjestyssäännöstä (liitekartta 1, sivu 10, pdf, julkaisut.metsa.fi).  

Liikkumista on rajoitettu Ravadaskönkään rajoitusvyöhykkeellä, missä ei saa poistua merkityltä reitiltä. Tutustu puiston rajoitusalueisiin Kartat-sivulla ja Retkikartta.fissä.

Kunnioita luontoa
Liikkuminen
Leiriytyminen
Tulenteko
Roskaton retkeily
Kalastus
Marjastus ja sienestys
Pyöräily ja ratsastus
Muut säännöt
Kullanhuuhdonta
Ilma-alukset
Kielletty toiminta
Turvallisuus

Kunnioita luontoa

Lemmenjoen kansallispuistossa retkeilyä ohjataan järjestyssäännöllä. Paikallisia ja lähikylien asukkaita koskevat omat, hieman laajemmat erityissäännökset.

Ethän jaa netissä sisältöä, jossa rikotaan kansallispuiston sääntöjä. Tutustu myös Retkietikettiin.

Lemmikkieläinten vapaana pitäminen on kielletty. Metsästyksessä sekä poronhoitotöissä käytettävät koirat voivat olla irrallaan kyseisen toiminnan yhteydessä.

Liikkuminen

Kansallispuistossa saa liikkua vapaasti jalan, lumikenkäillen, hiihtäen, soutaen ja meloen Ravadaskönkään rajoitusvyöhykettä lukuun ottamatta.

 • Ravadaskönkään rajoitusvyöhykkeellä liikkuminen merkittyjen reittien ulkopuolella on kielletty.
 • Polkupyörällä ajaminen ja ratsastaminen on sallittu vain merkityillä kesäretkeilyreiteillä.

Leiriytyminen

Lyhytaikainen leiriytyminen on sallittu kaikkialla kansallispuistossa lukuun ottamatta:

 • Ravadaskönkään rajoitusvyöhykettä, jonne leiriytyminen on kiellettyä.
 • Lemmenjokilaaksossa välillä Njurkulahti-Kultahamina leiriytyminen on sallittu ainoastaan maastoon merkittyjen tauko- ja tulentekopaikkojen sekä tupien välittömässä läheisyydessä sekä maastoon merkityillä leiriytymispaikoilla. 

Autiotuvat on lueteltu Palvelut-sivulla. Kaikki Lemmenjoen tuvat, laavut ja tulentekopaikat löytyvät Retkikartta.fistä.

Tulenteko

Avotulen teko on kansallispuistossa sallittu huolletuilla, karttaan ja maastoon merkityillä tulentekopaikoilla käyttäen ainoastaan tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta. Vastuu on aina tulen sytyttäjällä. Retkikeittimen käyttö on sallittu siellä missä liikkuminenkin on sallittu.

Puiston syrjävyöhykkeellä tulenteko on sallittu myös muualla kuin huolletuilla tulentekopaikoilla, ei kuitenkaan alle puolen kilometrin etäisyydellä rakennetusta tulentekopaikasta. Tulentekoon voi käyttää maasta löytyviä oksia, risuja ja pieniä juurakoita.
Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana:

 • Avotulen teko on kiellettyä kaikkialla, myös merkityillä tulentekopaikoilla, kun alueelle on annettu metsäpalovaroitus (ilmatieteenlaitos.fi).
 • Metsä- ja ruohikkovaroituksen aikana risukeittimien käyttö ei ole sallittu niistä aiheutuvan kipinöintivaaran vuoksi.

Roskaton retkeily

Lemmenjoen kansallispuistossa ja Kultareitillä ei ole sekajäteastioita maastossa. Vie mennessäsi se, minkä toit tullessasi.

 • Njurkulahden pysäköintialueella on astia sekajätteelle. Sekajäteastioita löytyy myös kaikilta tuvilla. Suosittelemme kuitenkin, että tuot itse omat roskasi pois maastosta, koska koneellinen jätteiden kuljetus jättää maaston jälkiä ja aiheuttaa melua.
 • Ruoantähteet ja muut biojätteet voi jättää taukopaikan kuivakäymälään tai kompostoriin.

Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla tai autiotuvan tulisijassa. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja.

Kalastus

Pilkkiminen ja onkiminen on sallittu kansallispuiston järvissä ja lammissa. 
Virtavesissä Lemmenjoella kalastukseen vaaditaan kalastonhoitomaksun (eräluvat.fi) lisäksi erillinen kalastuslupa Lemmenjoki 1562 (eräluvat.fi) ja puiston isompiin jokivesiin Juutuanjoki 1578 (vyöhykkeet 4-6, eräluvat.fi) Kysy lisää vapaluvista Ylä-Lapin luontokeskuksen asiakaspalvelusta.
Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.

Marjastus ja sienestys

Marjojen ja muiden kuin puissa kasvavien sienten poimiminen on sallittu elleivät liikkumisrajoitukset sitä estä.

Pyöräily ja Ratsastus

Pyöräily ja ratsastus on sallittu ainoastaan merkityillä kesäretkeilyreiteillä. 

Lentäminen

Ilma-aluksilla voi laskeutua ilmailulaitoksen entisille Jäkäläpään ja Martiniiskonpalon lentopaikoille omalla vastuulla. Muutoin ilma-aluksella laskeutuminen on luvanvaraista.

Kullanhuuhdonta

Kullanhuuhdonta kansallispuistossa on sallittu vain kaivoslain mukaisilla kullanhuuhdonta-alueilla. Kullanhuuhdonta on luvanvaraista toimintaa (suomi.fi).

Muut säännökset

 • Inarin kunnan puoleinen alue puistosta kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen. Saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan ja perinteisiä elinkeinojaan, myös poronhoidon edellytykset turvataan. 
 • Lemmenjoen kansallispuistoon ei myydä metsästyslupia, mutta paikallisilla asukkailla on oikeus metsästää kansallispuistossa. 
 • Tutkimustoiminta, tapahtumien järjestäminen ja esimerkiksi elokuvien tai mainosten kuvaaminen maastossa vaatii aina luvan Metsähallitukselta. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).
 • Lemmenjoen kansallispuiston reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista ja toistuvaan yrityskäyttöön tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa (metsa.fi). Päiväkohtaiset käyttömaksut maksetaan Eräluvat-verkkokaupassa (eraluvat.fi).
 • Liikkumista, moottorikulkuneuvojen ja ilma-alusten käyttöä sekä leiriytymistä ja tulentekoa koskevat rajoitukset eivät koske suojelusäännösten sallimia viranomaistoimia.
 • Porojen laiduntaminen ja siihen liittyvä poronhoitotyö on kansallispuistossa sallittu poronhoitolain mukaisesti.

Kielletty toiminta Lemmenjoen kansallispuistossa

Kansallispuistossa on kielletty seuraavat luontoa muuttavat toimenpiteet järjestyssäännössä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta:  

 • Koiravaljakolla ajaminen.
 • Moottorikäyttöisten kulkuneuvojen (myös moottoriveneen ja vesijetin) käyttö.
 • Ojitus ja maa-ainesten ottaminen.
 • Rakennusten, teiden ja laitteiden rakentaminen.
 • Eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen sekä niiden pesien ottaminen ja vahingoittaminen.
 • Koirien pitäminen irrallaan.
 • Roskaaminen.
 • Muut toimenpiteet, jotka saattavat muuttaa alueen luonnontilaa tai vaikuttaa epäedullisesti sen kasvillisuuden tai eläimistön säilymiseen.

Lemmenjoen järjestyssääntö

Lemmenjoen kansallispuiston järjestyssääntö (pdf, 4,2 Mt, julkaisut.metsa.fi), annettu 18.3.2009.

Sesonkiajat

Pääosa Lemmenjoen kansallispuiston noin 30 000 kävijästä vierailee puistossa kesäaikana. Huippusesonki kestää kesäkuun lopulta syyskuun loppuun. Eniten kävijöitä on Ravadaskönkäällä ja Kultareitillä.

Turvallisuus

Tutustu retkikohteeseen ennakkoon. Lemmenjoen ulkoilukartta kannattaa hankkia retkeä varten. Reitillä pysyttely sekä sääennusteiden seuraaminen auttaa retken onnistumisessa. Kannattaa ottaa selvää myös metsäpalovaroitustilanteesta.

Katso myös Lemmenjoen kansallispuiston Ajankohtaista-sivu.

Ohjeita Lemmenjoella liikkumiseen

Lemmenjoen kansallispuistossa on

sallittua

 • liikkuminen jalan, hiihtäen, soutaen ja meloen lukuunottamatta rajoitusosaa. Ravadaskönkään rajoitusosassa liikkuminen on sallittu ainoastaan merkityillä poluilla.
 • marjojen ja ruokasienten poimiminen.
Retkeilijä seisoo rinkka selässään kaksiosaisen opastekyltin edessä. Opasteen vasemmalla puoella on isolla sana "Lemmenjoki" ja kuva vesiputokuksesta ja sen alla tekstiä. Oikealla puolella on kartta ja sen alla tekstiä. Opaste on metsässä ja maasto on kulunut sen ympärillä paljaaksi.

rajoitettua

 • avotulen teko ja leiriytyminen kansallispuiston virkistysvyöhykkeellä, missä avotulen teko ja leiriytyminen on sallittu vain niitä varten osoitetuilla taukopaikoilla.
 • pyöräily on sallittua ainoastaan merkityillä reiteillä. 
 • kalastaminen on mahdollista kalastusalueella myös virtavesissä. Viehekalastus on sallittu kalastonhoitomaksulla koko puiston alueella järvivesissä. Sen voit hankkia täältä kalastonhoitomaksu (eräluvat.fi). Onkiminen ja pilkkiminen ovat sallittuja harrasteita ns. jokamiehen oikeudella lampi- ja järvivesissä. Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.
 • Muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa.Tällaista voi olla esimerkiksi tutkimustoiminta ja järjestetyt tapahtumat. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).

kiellettyä

 • avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana.
  • Metsäpalovaroituksen aikana on avotulen teko aina kielletty, myös merkityillä tulentekopaikoilla, jos alueelle on annettu metsäpalovaroitus (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.
 • lemmikkieläinten vapaana pitäminen.
 • koiravaljakolla ajaminen.
 • leiriytyminen rajoitusvyöhykkeellä.
 • muiden kuin ruokasienten sekä puiden, pensaiden sekä muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen.
 • maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen.
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläimien pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen.
 • selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen.
 • moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuunottamatta.
 • roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.
 • metsästys. Paikkakuntalaisille metsästys on sallittu kotikuntansa alueella (metsästyslain 8 §).
 • Kansallispuiston syrjävyöhykkeellä on omia käytäntöjä. Lue lisää järjestyssäännöstä (pdf, 2,5 Mt, julkaisut.metsa.fi)

Kullankaivajien valtaukset ovat pihapiiriin rinnastettavissa oleva alue, jonne ei pidä mennä ilman lupaa. Jotkut kullankaivajista järjestävät kullanhuuhdontaohjelmaa matkailijoille, toiset haluavat työskennellä omissa oloissaan. Vierailtavia valtauksia voi tiedustella Ylä-Lapin luontokeskus Siidasta.

Kaksi reittiviittaa mäntymetsässä, takana vasemmalla neljä vaeltajaa, jotka ovat ripustaneet vaatteitansa kuivumaan taukopaikalla. Oikealla on kota ja takana pieni puurakennus.

Ennakkovarustautuminen

Matkapuhelimien kuuluvuus

 • Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovatkin kattavia, kansallispuiston alueella voi olla katvealueita. Tarkista matkaviestinverkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Lisäksi aina on paikkoja, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saattaa auttaa esim. hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle paikalle ja/tai puhelimen SIM-kortin poistaminen hätäpuhelun ajaksi. Kannattaa myös ottaa huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa.
 • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin. Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.

Varusteet

 • Lemmenjoella liikkuessa tulisi olla mukana ainakin kartta, kompassi ja asialliset retkeilyvarusteet retken pituudesta riippuen sekä ruokaa ja juomaa.

Turvallisuus

 • Erämaaosissa retkeily on paljon vaativampaa kuin merkityillä reiteillä, joten siellä liikkumiseen tarvitaan retkeilykokemusta.
 • Muista jättää ilmoitus itsestäsi, aikataulustasi ja reittisuunnitelmistasi esim. ystävillesi tai luontokeskus Siidaan. Tutustu myös Retkeilyn ABC osiossa oleviin vinkkeihin turvallisuudesta, mm. varareittisunnitelmasta.
 • Katso myös retkikohteesi ajankohtaista sivu.
 • Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.
 • Mukaan kannattaa ottaa myös ensiapupakkaus sekä kesällä hyttysmyrkkyä.    

Sesonkiajat

 • Paras ruska-aika on syyskuussa, jolloin myös kävijöitä on eniten.
 • Puiston osista virkistysvyöhyke, Lemmenjokilaakso ja kulta-alue, on suosituin.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa hiihtäjä nostaa roskan ladulta.

1. Kunnioita luontoa.

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää 

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.