Lauhanvuoren ohjeet ja säännöt

Lauhanvuoren kansallispuisto on yleiseksi nähtävyydeksi tarkoitettu luonnonsuojelualue, jonka tehtävänä on säilyttää Etelä-Pohjanmaan metsä-, suo- ja vesiluontoa sekä erikoisia geologisia muodostumia. On tärkeää, että perehdyt puistoon jo ennalta, ja valmistaudut retkelle huolella tutustumalla puiston ohjeisiin ja järjestyssääntöön (Pdf 1,4 Mt, julkaisut.metsa.fi)

Liikkumista on rajoitettu rajoitusosissa. Tutustu puiston rajoitusosiin Kartat-sivulla ja Retkikartta.fissä.

Kunnioita luontoa
Lemmikit
Liikkuminen
Leiriytyminen
Tulenteko
Roskaton retkeily
Kalastus
Marjastus, sienestys, kasvien ja kivien keräily
Pyöräily
Muut säännöt ja ohjeet
Muu kielletty toiminta
Sesonkiajat
Turvallisuus

Kunnioita luontoa

Lauhanvuoren kansallispuistossa retkeilyä ohjataan järjestyssäännöllä. Toimitaan ja liikutaan siis luonnossa sitä kunnioittaen. Tutustu Retkietikettiin.

Ethän jaa netissä sisältöä, jossa rikotaan kansallispuiston sääntöjä.

Lemmikkieläinten vapaana pitäminen on kielletty. Lemmikit ovat tervetulleita kansallispuistoon, mutta ainoastaan kytkettynä.

Liikkuminen

Kansallispuistossa saa liikkua vapaasti jalan, hiihtäen, soutaen ja meloen rajoitusosia lukuun ottamatta:

 • Likolammien rajoitusosalla kulku on kokonaan kielletty 15.4. - 31.7. linnuston pesimärauhan turvaamiseksi.

Leiriytyminen

Tulenteko ja leiriytyminen on sallittu vain niitä varten osoitetuilla paikoilla.

 • Spitaalijärven keittokatoksen puoleisella rannalla telttailu ei ole sallittua.
 • Spitaalijärven pysäköintialueen matkailuautopaikoilla yöpyminen on rajoitettu kolmeen peräkkäiseen vuorokauteen.

Tulenteko

Tulenteko on sallittu huolletuilla, karttaan ja maastoon merkityillä tulentekopaikoilla käyttäen ainoastaan tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta. Vastuu on aina tulen sytyttäjällä.

Retkikeittimen käyttö on sallittu siellä missä liikkuminenkin on sallittu. Risukeittimen käyttö ei ole sallittu maastopalovaroituksen aikana niistä aiheutuvan kipinöintivaaran vuoksi.

Tulenteko maastopalovaroituksen aikana on ehdottomasti kielletty. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi). Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.

Roskaton retkeily

Lauhanvuoren kansallispuistossa ei ole sekajäteastioita maastossa. Vie mennessäsi se, minkä toit tullessasi.

Lauhanvuoren kansallispuistossa on kahdenlaisia käymälöitä: kuivakäymälöitä ja imulla tyhjennettäviä käymälöitä. Kuivakäymälään voit kierrättää retkellä syntyvän biojätteen, mutta imulla tyhjennettävään käymälään ei kuulu mikään muu jäte, kuin ihmisen omat biotuotokset. Kaikki ylimääräinen jäte imutyhjennystankissa aiheuttaa ongelmia ja kustannuksia jätteenkäsittelyssä. 

Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla tai tuvan tulisijassa. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja.

Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Kalastus

Kalastus on kiellettyä.

Marjastus, sienestys, kasvien ja kivien keräily

Marjojen ja hyötysienten poimiminen on sallittua.

Muiden kuin hyötysienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen on kielletty. Villiyrttien kerääminen on siis kielletty.

Kivien siirtely, kääntely ja kerääminen on kiellettyä.

Pyöräily

Pyöräily on sallittua jokaisenoikeudella rajoitusosia lukuun ottamatta. Pysythän selvästi erottuvilla poluilla ja otat huomioon muut poluilla liikkuvat.

Muut säännöt ja ohjeet

Hirvenajo metsästyksen yhteydessä kansallispuiston alueella on aina luvanvaraista. Metsähallitus on laatinut erillisen ohjeen ja lomakkeen (eraluvat.fi) näiden lupien hakua varten.

Muuhun kuin jokaisenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaista voi olla esimerkiksi tutkimustoiminta, järjestetyt tapahtumat ja elokuvien tai mainosten kuvaaminen maastossa. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).

Lauhanvuoren kansallispuiston reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista ja toistuvaan yrityskäyttöön tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa (metsa.fi). Päiväkohtaiset käyttömaksut maksetaan Eräluvat-verkkokaupassa (eraluvat.fi).

Muu kielletty toiminta Lauhanvuoren kansallispuistossa

 • Maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen.
 • Luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen.
 • Selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen.
 • Moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta.
 • Autojen pysäköinti muualla kuin liikennemerkein osoitetuilla pysäköintialueilla.
 • Roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen. 
 • Kiinteiden muinaisjäännösten kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu niihin kajoaminen.
 • Muita ihmisiä häiritsevä toiminta.

Lauhavuoren järjestyssääntö

Lauhavuoren kansallispuiston järjestyssääntö (Pdf 1,4 Mt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 2.12.2015.

Sesonkiajat

Heinä-elokuussa puistossa on paljon kävijöitä.

Turvallisuus

Tutustu retkikohteeseen ennakkoon. Reitillä pysyttely sekä sääennusteiden ja varoitusten (ilmatieteenlaitos.fi) seuraaminen auttaa retken onnistumisessa.

 • Lauhanvuoren maasto on helppokulkuista kangasta ja suo-osuuksilla on pitkospuut. Lumettomina aikoina poluilla voi kulkea lenkkikengilläkin. Sadesäällä tarvitaan kuitenkin säänmukaiset kengät.
 • Kahvilapalveluja on ainoastaan puiston ulkopuolella Lauhansarven luontomatkailukeskuksessa. Mukaan kannattaa siis pakata omaa evästä ja juomapullo.
 • Ota retkelle mukaan ensiapupakkaus. Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Tutustu etukäteen, kuinka toimia hätätilanteessa.
 • Matkapuhelimien kuuluvuus on Lauhanvuoren kansallispuistossa varsin hyvä muutamia katvealueita lukuun ottamatta. Lue lisää matkapuhelimen kuuluvuudesta.
 • Pukeudu retkelle värikkäästi ja sään mukaisesti. Mukaan kannattaa aina ottaa wc- paperia.
 • Retkeilyn ABC
 • Katso myös retkikohteesi ajankohtaista-sivu.

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Lauhanvuoren järjestyssääntö

Lauhanvuoren kansallispuiston järjestyssääntö (Pdf 1,4 Mt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 2.12.2015.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää 

Erätarkastajat valvovat luontokohteita

Kaksi ihmistä seisoo vaaran laella moottorikelkkailuvaatteissa. Taustalla on avoin maisema.

Erävalvonta (eräluvat.fi) on palvelu- ja valistustyötä suomalaisen luonnon hyväksi. Erätarkastajan tehtävänä on valvoa laillisuutta ja luvallisuutta valtion alueilla tapahtuvassa toiminnassa ja luonnon käytössä.

Kun havaitset rikkomuksen tai epäilet rikkomuksen tapahtuneen, voit ilmoittaa havaintosi erätarkastajalle (eräluvat.fi). Toivomme, että jätät ilmoituksen yhteydessä yhteystietosi, mutta voit jättää ilmoituksen myös nimettömänä.