Lauhanvuoren tornin näköalat

Lauhanvuoren laella sijaitsee näkötorni, josta avautuvat metsäiset näköalat kymmenien kilometrien päähän. Hyvällä säällä tornista on mahdollista nähdä mm. 60 - 70 km:n päässä sijaitsevien Kristiinankaupungin ja Kaskisten korkeimpia piippuja.

Lauhanvuoren torni paloi syksyllä 2002. Uusi torni valmistui kesällä 2004.
Torni on avoinna kesäkaudella.

Kivijata

Lauhanvuorta kiertävät kehämäisesti muinaiset rantavallit. Näistä suurinta, 800 metrin pituista muinaisrantakivikkoa kutsutaan Kivijadaksi. Lauhanvuoren kallioperä on Suomessa melko harvinaista hiekkakiveä, joka paljastuu ainoastaan jadoilla. Muualla Lauhalla sen peittää moreeni, turve tai hiekka.

Kivijadan ylittäminen on sallittu lumettomana aikana ainoastaan pitkospuita pitkin.

Ilmakuvassa metsämaisema, jonka keskiössä on muinaisrantakivikkoa.

Aumakivi

Lauhanvuoren alarinteillä hiekkakivi vaihtuu graniitiksi. Jyhkeät paadet eli toorit, joita tapaa siellä täällä, ovat rapautuneen peruskallion jäljelle jääneitä ytimiä. Tunnetuin niistä on kansallispuiston lounaiskulman Aumakivi. Vanha kansa kutsui kiveä Aumakiveksi, koska se muodoltaan muistuttaa aumaa.

Suuri pyöreä kivi metsässä.