Lauhanvuoren tornin näköalat

Lauhanvuoren laella sijaitsee näkötorni, josta avautuvat metsäiset näköalat kymmenien kilometrien päähän. Hyvällä säällä tornista on mahdollista nähdä mm. 60 - 70 km:n päässä sijaitsevien Kristiinankaupungin ja Kaskisten korkeimpia piippuja.

Lauhanvuoren torni paloi syksyllä 2002. Uusi torni valmistui kesällä 2004.
Torni on avoinna kesäkaudella.

Kivijata

Lauhanvuorta kiertävät kehämäisesti muinaiset rantavallit. Näistä suurinta, 800 metrin pituista muinaisrantakivikkoa kutsutaan Kivijadaksi. Lauhanvuoren kallioperä on Suomessa melko harvinaista hiekkakiveä, joka paljastuu ainoastaan jadoilla. Muualla Lauhalla sen peittää moreeni, turve tai hiekka.

Kivijadan ylittäminen on sallittu lumettomana aikana ainoastaan pitkospuita pitkin.

Komealla Kivijatalla on pituutta 800 metriä. Kuva: Timo Halme ja Tuomo Häyrinen

Aumakivi

Lauhanvuoren alarinteillä hiekkakivi vaihtuu graniitiksi. Jyhkeät paadet eli toor-muodostumat, joita tapaa siellä täällä, ovat rapautuneen peruskallion jäljelle jääneitä ytimiä. Tunnetuin niistä on kansallispuiston lounaiskulman Aumakivi. Vanha kansa kutsui kiveä Aumakiveksi, koska se muodoltaan muistuttaa aumaa.

Aumakivi. Kuva: Metsähallitus