Langinkosken luonnonsuojelualueen metsä on varsin vaihtelevaa. Siellä kasvaa niin komeita kalliomännikköjä kuin alarinteiden reheviä kuusikoitakin. Alueella myös on valoisia sekametsiä ja monikerroksisia lehtimetsiä. Metsissä pyritään säilyttämään näytteitä mahdollisimman luonnontilaisista alueista. Luonnonsuojelualueella on myös rantakallioita, lehtoja, kosteikkoja sekä tervaleppävaltaisia rantaluhtia ja -niittyjä.

Puulajipuisto

Luonnonsuojelualueen eteläosassa, joka on alueen rehevintä osaa, sijaitsee puulajipuisto. Sinne on istutettu pieneksi metsiköksi 21 eri puulajia, joista kahdeksan on kotimaisia. Puulajipuisto on perustettu 1959, joten puut ovat kookkaita. Joistakin lajeista on jäljellä enää muutamia yksilöitä, mutta esimerkiksi siperianlehtikuusi, palsamipihta ja ajaninkuusi viihtyvät alueella hyvin.

Kaksi pientä kävelysiltaa, joita pitkin pääsee vesialueen yli . Taustalla lehtimetsää.