Kuusiston Piispanlinnan vierailukeskuksen kesä 2024

(Päivitetty 22.4.2024)

Vierailukeskus avautuu 2.6.2024
Vierailukeskus on avoinna 2.6-31.6 la-su klo 11-18, 1.7-11.8. joka päivä klo 11-18 ja 17.-25.8. la-su klo 11-18

Vierailukeskuksen kotisivut (ohjelmapalvelucastrum.net)

 

Metsähallitus poistaa Kuusiston piispanlinnan alueen tulentekopaikan 

(Päivitetty 1.9.2023)

Metsähallitus on purkanut Kuusiston piispanlinnan alueella sijaitsevan tulentekopaikan, ja jatkossa koko alueella on pysyvä tulentekokielto. Kuusiston linnan kulttuuriperintöarvoja halutaan vaalia ja varmistaa, ettei tulesta koidu alueen historiallisille rakennuksille haittaa ja vaaraa. Metsähallitus haluaa myös mahdollistaa hienon historiakohteen saavutettavuuden esteettömiä palveluja tarvitseville asiakkailleen, joten alueen esteettömyyttä kehitetään. 

 

Vierailun pelisäännöt

(Päivitetty 27.3.2023)
Kuusiston piispanlinnan raunioilla käy päivittäin paljon väkeä. Yhteisen edun nimissä muistutuksena kolme vierailun perussääntöä: 
1. Kuusiston linnalla on tulentekopaikka. Tulta ei saa tehdä muualle, kuin merkitylle tulentekopaikalle. Tulta ei saa tehdä merkitylle tulentekopaikallekaan silloin, kun voimassa on maastopalovaroitus. 
2. Telttailu ei ole sallittua. Kuusiston linna on muinaismuistolain tarkoittama kiinteä muinaisjäännös ja linnaa ympäröivä alue on muinaisjäännösaluetta. Muinaismuistolain nojalla maan pinnan lävistäminen on kielletty minkä lisäksi Metsähallitus katsoo, ettei leiriytyminen sovi suojeluarvoiltaan poikkeuksellisen arvokkaan alueen luonteeseen.
3. Raunioilla kiipeily on kielletty turvallisuus- ja suojelusyistä johtuen.

 

Uutisia Kuusiston piispanlinnan raunioilta

Kuusistonpiispanlinnanrauniot

   #Kuusistonlinnanrauniot

Vinkit retkeilyyn

Nainen pystyttää telttaa.

Ensimmäinen yön yli retki, varusteet ja vinkit: Retkeilyn ABC.