Vaskijärven luonnonpuisto  

1.10.2020
Koronaviruksen takia luonnossakin on syytä pitää turvavälit ja noudattaa erityistä käsihygieniaa mm. tuvilla, tulentekopaikoilla ja huussikäyntien jälkeen. Metsähallituksen linjauksia ja ohjeita päivitetään, kun yleiset koronaohjeet tarkentuvat. Ks. tilanne sivultamme www.luontoon.fi/koronavirusohjeet.

Länsi-Suomi, Varsinais-Suomi
Pöytyä (poytya.fi)
Pinta-ala 15 km², perustettu 1956
Aluetta hoitaa Metsähallitus.


Vaskijärven luonnonpuisto lähiympäristöineen on yksi suurimmista erämaisena säilyneistä alueista Lounais-Suomessa. Luonnonpuistossa vallitsee yleensä lähes rikkumaton rauha, ja korviin kantautuukin vain kurkien huutelua ja sudenkorentojen pörinää.

Suomaisemaa Vaskijärven luonnonpuistosta, taka-alalla järvi.

Retkeilyreitit ja polut

Luonnonpuistoon pääsee tutustumaan kahdelta alueen läpi kulkevalta, Kuhankuonon retkeilyreitistöön kuuluvalta reitiltä. Merkityltä reitiltä poikkeaminen on kielletty.

Vaskijärven kierros
 

Vaskijärven kierros (19 km) on oikea kohde kuljettavaksi niille, jotka haluavat kokea koko eteläsuomalaisen luonnon kirjon yhteen päivään mahdutettuna. Matkan pituudesta johtuen kokemattoman kävelijän on syytä lähteä liikkeelle heti aamuvarhaisella, jotta varmasti ehtii illaksi takaisin. Aikaa kannattaa varata noin seitsemän tuntia.  Luontevin lähtöpiste Vaskijärven lenkille on Elijärvenkulman pysäköintialue.

Reitti kulkee Vaskijärven luonnonpuiston läpi kahdesta kohtaa: alueen pohjoisosassa noin 3 km:n matkan ja eteläosassa noin 2,3 km. Luonnonpuiston reiteistä kosteimmat kohdat on pitkostettu, mutta korkean veden aikaan on vedenpitävät jalkineet tarpeen. Luonnonpuistossa merkityltä reitiltä poikkeaminen on kielletty. Lue lisää Vaskijärven luonnonpuiston säännöistä.

Puiston ulkopuolisilla osilla reitti kulkee poluilla ja metsäteillä. Matkan varrelle sattuu kaksi taukopaikkaa, Valastenmaa ja Vesiraumanmäki. Näiden ylläpidosta vastaa Kuhankuonon retkeilyreittiyhdistys.

Vaskijärven lyhyt rengasreitti 
 

Vaskijärven luonnonpuiston eteläosassa on mahdollista patikoida 3,2 km:n mittainen rengasreitti. Se lähtee puiston ulkopuolelta Vesirauman mäeltä, käy Kajavajärven rannan tuntumassa ja palaa takaisin Vesiraumalle.

Vaskijärven luonto

Vaskijärven luonnonpuisto sijaitsee Etelä-Suomen tasaisella vedenjakajaseudulla. Pääosa puiston pinta-alasta on suota, mutta alueella on myös muutama rämerantainen järvi. Vaskijärven luonnonpuisto on merkittävin keidas- eli kohosoita suojeleva alue lounaisessa Suomessa. Keidassoiden lisäksi on alueen suoluonnossa havaittavissa myös pohjoisia piirteitä, sillä alueelta löytyy myös aapasoita. Soiden keskellä ja reunoilla on osin kirveenkoskemattomia metsäsaarekkeita. Saarekkeissa kasvaa havupuiden ja koivun lisäksi mm. lehmusta ja haapaa.

Linnuista alueella viihtyvät mm. kurki, kalasääksi sekä teeri ja riekko. Nisäkkäistä Vaskijärven alueella elelevät niin saukko kuin liito-oravakin. Lisäksi hirvikanta on vahva. Alueen hyönteislajisto on runsas vanhojen metsien ansiosta.