Länsi-Suomi, Varsinais-Suomi
Pöytyä (poytya.fi)
Pinta-ala 15 km², perustettu 1956
Aluetta hoitaa Metsähallitus.


Vaskijärven luonnonpuisto lähiympäristöineen on yksi suurimmista erämaisena säilyneistä alueista Lounais-Suomessa. Luonnonpuistossa vallitsee yleensä lähes rikkumaton rauha, ja korviin kantautuukin vain kurkien huutelua ja sudenkorentojen pörinää.

Suomaisemaa Vaskijärven luonnonpuistosta, taka-alalla järvi.

Retkeilyreitit ja polut

Luonnonpuistoon pääsee tutustumaan kahdelta alueen läpi kulkevalta, Kuhankuonon retkeilyreitistöön (www.kuhankuono.fi) kuuluvalta reitiltä. Kolmas alueen läpi kulkeva osuus kuuluu Pyhän Henrikin pyhiinvaellusreittiin. 

Vaskijärven kierros (19 km)

Vaskijärven kierros on oikea kohde kuljettavaksi niille, jotka haluavat kokea koko eteläsuomalaisen luonnon kirjon yhteen päivään mahdutettuna. Matkan pituudesta johtuen kokemattoman kävelijän on syytä lähteä liikkeelle heti aamuvarhaisella, jotta varmasti ehtii illaksi takaisin. Aikaa kannattaa varata noin seitsemän tuntia.  Luontevin lähtöpiste Vaskijärven lenkille on Elijärvenkulman pysäköintialue.

Vaskijärven kierros kulkee Vaskijärven luonnonpuiston läpi kahdesta kohtaa: alueen pohjoisosassa noin 3 km:n matkan ja eteläosassa noin 2,3 km. Luonnonpuiston reiteistä kosteimmat kohdat on pitkostettu, mutta korkean veden aikaan on vedenpitävät jalkineet tarpeen. Luonnonpuistossa merkityltä reitiltä poikkeaminen on kielletty. Lue lisää Vaskijärven luonnonpuiston säännöistä.

Puiston ulkopuolisilla osilla reitti kulkee poluilla ja metsäteillä. Matkan varrelle sattuu kaksi taukopaikkaa, Valastenmaa ja Vesiraumanmäki. Näiden ylläpidosta vastaa Kuhankuonon retkeilyreittiyhdistys.

Vaskijärven lyhyt ympyräreitti (3,2 km)

Vaskijärven luonnonpuiston eteläosassa on mahdollista patikoida 3,2 km:n mittainen ympyräreitti. Se lähtee puiston ulkopuolelta Vesirauman mäeltä, käy Kajavajärven rannan tuntumassa ja palaa takaisin Vesiraumalle.

Pyhän Henrikin tie  

Munkkionsuolla keskiaikainen Pyhän Henrikin pyhiinvaellusreitti kulkee vajaan 2 km:n matkan luonnonpuiston läpi (ei näy vielä kartoilla). Tällä reitin osuudella on kulkeminen kielletty kokonaan 1.2.-31.5. välisenä aikana. Turusta Kokemäelle ulottuvaa pyhiinvaellusreittiä ylläpitää Pyhän Henrikin Pyhiinvaellusyhdistys Ry (www.henrikinvaellus.fi).  

Vaskijärven luonto

Vaskijärven luonnonpuisto sijaitsee Etelä-Suomen tasaisella vedenjakajaseudulla. Pääosa puiston pinta-alasta on suota, mutta alueella on myös muutama rämerantainen järvi. Vaskijärven luonnonpuisto on merkittävin keidas- eli kohosoita suojeleva alue lounaisessa Suomessa. Keidassoiden lisäksi on alueen suoluonnossa havaittavissa myös pohjoisia piirteitä, sillä alueelta löytyy myös aapasoita. Soiden keskellä ja reunoilla on osin kirveenkoskemattomia metsäsaarekkeita. Saarekkeissa kasvaa havupuiden ja koivun lisäksi mm. lehmusta ja haapaa.

Linnuista alueella viihtyvät mm. kurki, kalasääksi sekä teeri ja riekko. Nisäkkäistä Vaskijärven alueella elelevät niin saukko kuin liito-oravakin. Lisäksi hirvikanta on vahva. Alueen hyönteislajisto on runsas vanhojen metsien ansiosta.