Länsi-Suomi, Satakunta
Eura
Pinta-ala 18,2 km2, Natura 2000 -alue (1998), valtakunnallinen lintuvesien suojeluohjelma 1982

Koskeljärvi on kansainvälisesti arvokas lintuvesi. Järvi on myös tärkeä virkistyskohde, ja Koskeljärvelle voi pistäytyä vaikkapa tarkkailemaan lintuja ja talvisin hiihtämään.

Koskeljärvi on Lounais-Suomen suurin mökitön järvi. Koskeljärven alue edustaa perinteistä suomalaista järviympäristöä, koska sen rannat ovat asumattomia ja melko luonnontilaisia. Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon monipuolisen linnustonsa ja suojeltavien luontotyyppiensä ansiosta. Natura-alueeseen kuuluvat myös Koskeljärven länsipuolella oleva Vaaljärvi sekä eteläpuolella sijaitseva Kortesuo.

Aluetta hoitaa: Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut. 

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/koskeljarvi

Asiakaspalvelu

Alueen asiakasneuvonta puh. 0206 39 4620 tai rannikko(at)metsa.fi

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Koskeljärven kartta Retkikartta.fi:ssä.