Ohjeita Koloveden kansallispuistossa liikkumiseen

Koloveden kansallispuistossa on

sallittua

 • liikkuminen vesikulkuneuvoilla ja omin voimin rajoitusosia lukuun ottamatta. 1.1.-30.4. liikkuminen on kielletty kansallispuistoon kuuluvilla saarilla.
 • liikkuminen Nahkiaissalon luontopoluilla ympäri vuoden sekä Mäntysalon luontopolulla 1.5.-31.12. Reittimerkintänä on oranssi ympyrä.
 • maastopyöräily on sallittu jokamiehenoikeudella rajoitusosia lukuunottamatta. Pysythän selvästi erottuvilla poluilla ja otat huomioon muut poluilla liikkuvat.
 • marjojen ja ruokasienten poimiminen rajoitusosia lukuun ottamatta.
 • Onkia ja pilkkiä voi jokamiehenoikeudella. Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi

rajoitettua

 • liikkuminen kansallispuistossa uhanalaisten ja harvinaisten lajien ja niiden elinympäristöjen suojelemiseksi
  • Koloveden karttaan merkityllä rajoitusosalla (Pieni Kolovesi) liikkuminen on kielletty ympäri vuoden.
  • Talvella 1.1-30.4. liikkuminen on kielletty myös kansallispuistoon kuuluvilla saarilla, mutta mantereeseen kuuluvilla osilla liikkuminen on talvisinkin sallittua.
 • Viehekalastusta varten pitää 18-64 vuotiaiden maksaa kalastonhoitomaksu  (www.eräluvat.fi). Jos kalastat useammalla kuin yhdellä vavalla tarvitset lisäksi Metsähallituksen Etelä-Suomen vapaluvan nro 7413 (www.eräluvat.fi).
 • Hirven metsästäminen, joka on sallittua paikalliselle metsästysseuralle Metsähallituksen luvalla.
 • Tulenteko ja leiriytyminen, jotka on sallittu vain niitä varten osoitetuilla paikoilla. Saarissa sijaitsevilla leiriytymispaikoilla leiriytyminen on sallittua vain 1.5.-31.12.
 • Muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaisia lupia ovat mm. tutkimusluvat ja suurten tapahtumien luvat.
  • Metsähallitus on laatinut erillisen ohjeen ja lomakkeen (www.metsa.fi) näiden lupien hakua varten.

kiellettyä

 • liikkuminen rajoitusosalla (Pienen Kolovesi) ympäri vuoden
 • liikkuminen kansallispuistoon kuuluvilla saarilla talvella 1.1.-30.4.
 • liikkuminen jäällä moottorikäyttöisillä kulkuneuvoilla kansallispuistoon kuuluvilla alueilla 1.1.-30.4.
 • liikkuminen polttomoottorikäyttöisellä veneellä,vesiskootterilla yms. vesikulkuneuvolla karttaan merkityllä alueella.
 • tulenteko metsäpalovaroituksen tai ruohikkopalovaaran aikana
  • Tulenteko on kielletty aina sekä merkityillä tulentekopaikoilla että maanomistajan luvalla, jos alueella on metsäpalovaroitus tai ruohikkopalovaara. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Kielto ei koske Kirkkorannan hormilla varustettua tulisijaa. 
 • lemmikkieläinten vapaana pitäminen
 • muiden kuin ruokasienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen
 • maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen
 • selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen  
 • verkkokalastaminen koko alueella kuuttiaikana 1.4. - 30.6., jotta saadaan turvattua uuden norppasukupolven alkutaival. Koska Kolovesi on tärkeä norppien lisääntymisalue, niin Metsähallituksen vesille ei myönnetä verkkokalastuslupia.
 • moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta
 • roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.

Ennakkovarustautuminen

Matkapuhelimien kuuluvuus

 • Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovatkin kattavia, kansallispuiston alueella voi olla katvealueita. Tarkista matkaviestinverkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Lisäksi aina on paikkoja, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saattaa auttaa esim. hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle paikalle tai puhelimen SIM-kortin poistaminen hätäpuhelun ajaksi. Kannattaa myös ottaa huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa.
 • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä sekä ruokaa ja juomaa mukana. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin.
  Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.

Tukevat kengät ovat lohkareisilla ja vaativilla luontopoluilla tarpeen. Kuva: Mari Laukkanen

Varusteet ja turvallisuus

Sesonkiajat

 • Koloveden erämainen luonto houkuttelee runsaasti kävijöitä keskikesällä, jolloin vapaan telttapaikan löytäminen voi olla vaikeaa. Alkukesällä juhannukseen saakka ja loppukesällä elokuun puolenvälin jälkeen alueella on vähemmän liikkujia. Kalliojyrkänteiden hienoa ruskaa kannattaa myös tulla katsomaan.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet.

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen.

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.