​Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Karkalin luonnonpuistossa. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (www.metsa.fi) toimiessaan luonnonpuistossa.