Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Espoonlahden luonnonsuojelualueella

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Espoonlahden luonnonsuojelualueella. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (www.metsa.fi) toimiessaan luonnonsuojelualueella.

  • Luonnon lähetti (www.luonnonlahetti.fi)
    • Ohjatut hyvinvointiretket, metsämindfullness, virkistyspäivät ja mielenterveyden ensiapu-koulutukset luonnossa
  • Piece of Forest (www.pieceofforest.fi)
    • Marjastus- ja patikointiretket, maastoruokailu, kuljetuspalvelut, muumien retkeilykoulu.