Arpainen, autiotupa

Autiotupa, 4 hlö

Sijainti, kartat ja yleiskuvaus

Länsi-Suomi, Ähtärin kaupunki, Ison Koirajärven harju Natura 2000 -alue.

Ähtärin keskustasta noin 27 km koilliseen. Kivijärven pohjoispuolella Ison Arpaisen ja Ison Kivijärven välissä, Hirvasjoen rannalla. Hirsinen kämppärakennus.

Maastokartta 2242 04 Kolu, 1:20 000,
Soinin virkistyskartta, 1:50 000,
Ähtärin retkeilykartasto, 1:40 000.

Retkikartta.fi

Arpaisten ulkoilu- ja vaellusreitti (arpainen.fi)

Ähtäristä Hotelli Mesikämmenen pihasta Soinin keskusurheilukentälle johtava Arpaisten vaellusreitti kulkee tuvan ohi. Arpaisten ulkoilu- ja vaellusreitin (arpainen.fi) ylläpidosta vastaa Soinin kunta ja Ähtärin kaupunki. Ähtäri - Arpainen välillä reitin merkintä on osin hävinnyt ja osuuden kulkeminen vaatii kartanlukutaitoa. Lisätietoja reitistä Ähtärin matkailusta (ahtari.fi) ja Soinin kunnasta (soini.fi), joista voi tilata karttoja.

Varustus

Takka, sauna.

Huomautukset

Autiotupa on vaatimaton.
Saunan lähellä on lähde, jonka veden laatua ei ole tutkittu. Vettä voi käyttää juomavedeksi omalla vastuulla.
Tupaan saa tuoda lemmikkieläimiä.

Matkapuhelimien kuuluvuus

Jätehuolto

Tuvalla ei ole jätehuoltoa. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Huollosta vastaava

Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut.
Yhteystiedot: puh. 040 595 5114

Ohjeita autiotuvan käyttäjälle

Lue ohjeita autiotuvan käyttäjälle.

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Arpaisen tuvan kartan Retkikartta.fi:ssä.