Kundtjänst och guidning

Tjänster som erbjuds av turistföretag i Valtavaara

 • Följande företag (på finska) har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen i enlighet med principerna för hållbar naturturism.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker och restauranger

 • I Ruka turistcenter, ca 4 km från Valtavaara, finns det butiker, flera restauranger och andra matställen.

Skärmskydd, eldplatser och dagsstuga

Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld.

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Valtavaaranlampis skärmskydd. Bild: Minna Koramo

Dricksvatten

 • Det är skäl att rena vatten som tages från ytvatten såsom sjöar, älvar och bäckar innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar på olika ställen.
 • Vi rekommenderar att man tar med sig vatten i dricksflaskor från ställen med kundtjänst. Användning av ytvatten som dricksvatten sker på eget ansvar.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl i terrängen på området så avfallshanteringen sker på eget initiativ. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Det finns torrtoaletter vid Valtavaaralampi skärmskydd, Suolampi skärmskydd och Valtavaara.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • På Valtavaaraområdet finns Suolampi och Valtavaara skärmskydd samt Valtavaara kåta.
 • I den omedelbara närheten till kåtorna, skärmskydden och eldplatserna är det tillåtet att slå upp tält.

Övernattning i omnejden

 • I Ruka turistcenter (www.ruka.fi, på finska och engelska) och i Rukas omgivning finns det mångsidig inkvarterings- och turistservice, bl.a. flera hotell och stugor.
 • Viipus campingområde är belägen vid riksväg 5, ca 5 km från Valtavaara. Mera information på Kuusamo Info (www.ruka.fi, på finska och engelska).
 • På Rukas centralplats finns det platser för husvagnar och -bilar som kan bokas.
 • Ca 30 km från Valtavaara längs E63/5 till Kemijärvi finns det en lantgård för turism med husdjur och inkvartering 30 km från Valtavaara längs väg E63/5 till Kemijärvi. Mera information på Kuusamo Info (www.ruka.fi, på finska och engelska).

Uthyrning av utrustning

 • Man kan hyra utrustning för friluftsliv och fritid från uthyrningsföretag på Rukaområdet (www.ruka.fi, på finska och engelska).
 • Tilläggsinformation från Kuusamos turistbyrå, tfn (08) 850 2910. Mera information på Kuusamo Info (www.ruka.fi, på finska och engelska).

Service för rörelsehindrade

 • Det finns ingen service för rörelsehindrade på området.

Övrig service i omnejden

 • De närmaste bankerna och den närmaste hälsocentralen, simhallen och badanläggningen finns i Kuusamo centrum.
 • I Ruka finns det ett apotek, en telefonautomat (RukaKlubi), ett postkontor, butiker, en bensinstation, taxi, konditionssal samt uthyrningsföretag.
 • Kuusamon Lintukerho (www.kuusamobirds.net, på finska).
 • Omnejdens sevärdheter: Oulanka nationalpark och Riisitunturi nationalpark, Rukas turistcenter (www.ruka.fi, på finska och engelska).
 • Fisketillstånd kan man göra förfrågningar om i Kuusamo turistbyrå. Mera information på Kuusamo Info (www.ruka.fi, på finska och engelska).

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).