Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

  • Den västra högmosselänken börjar och slutar vid Simonsaari parkeringsområde. Leden till Moronvuori dagstuga startar vid Suolinnavägen och slutar på Moronvuori dagstuga.

Rundslingor

  • Västra högmosselänken är en 2,5 km lång rundslinga med spångar, som börjar vid Simonsaari parkeringsområde. Invid stigen finns det ett naturtorn med utsikt över det vida myrområdet.

Övriga leder

  • Leden (1,1 km) till Moronvuori dagstuga startar vid Suolinnavägen och slutar på Moronvuori dagstuga.

Naturstigen i Valkmusa nationalpark. Bild: Reijo Nenonen/Vastavalo

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 1.3 MB
(julkaisut.metsa.fi)