Valkmusa nationalpark är beläget norr om väg E18, invid landsväg nr. 3562 från Pyttis mot norr vid Broby.

Kommunikationer

Med bil

  • Vägen till Valkmusa national park är skyltat från vägen nr 170. Från Siltakylä finns det skyltar till rundslinga och naturtorn. Från Heinlahti finns det skultar till Moronvuori dagsstuga.

Valkmusa

Med allmänna kommunikationer

  • De bussar som kör vardagar från Kotka till Vastila och Hirvikoski passerar förbi nationalparkens områden längs väg 3562. Nationalparken ligger ungefär 200 meter från den närmaste hållplatsen.
  • Tidtabeller från Matkahuolto (www.matkahuolto.fi)
  • Sök rutter och tidtabeller till Valkmusa (www.resa.fi)

Lämpliga startpunkter

  • Där finns två parkeringsplatser i Valkmusa. Den ena parkeringsplatsen är belägen invid väg 3562 vid Valkmusa myr. Den andra är belägen vid slutet av Suolinnantie vägen (Pyhtää), på östra sidan om parken.
  • Ledernas startpunkter

Kartor

Elektroniska kartor

Karta över Valkmusa nationalpark. © Forststyrelsen 2015

Övriga kartor

  • Terrängkarta L434, 1:50 000. Kartan fås bland annat av Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Terrängkartblad nummer 3024 07, 1:50 000. Kartor fås bland annat av Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • GT utflyktskarta Södra Finland, 2012, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

Parkeringsplats

  • invid väg 3562, Pyttis

Det finns inte exakt adress till parkeringsplatsen.

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 1.3 MB
(julkaisut.metsa.fi)