Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Lederna i Utsjokiområdet har sin startpunkt i centrum av Utsjoki kyrkby eller i dess omedelbara närhet. Noggrannare information om startpunkterna finns nedan i samband med ledbeskrivningarna. Parkeringsplatser finns vid stigarnas startpunkter.

Naturstigar

 • Längs Utsjoki geologiska stig, 3,5 km finns sex skyltar som berättar om berggrunden i Utsjoki, istidens spår och tjälens inverkan. Stigen börjar nästan mitt i byn på en delvis skogbevuxen äng. Stigen är markerad med orangea trästolpar och den går upp från informationstavlorna till rastkåtan vid Kalkujoenlampi och därefter ner längs stigen Annakuru till motionsslingan bakom skolcentret, varifrån det är en kort promenad längs gångbanan till ledens startpunkt. Utöver den rätt branta stigningen i början och den branta och steniga nedförsbacken är stigen lättframkomlig och lämpar sig för mindre vana vandrare.
  • Service: Kåtan i Kalkujoenlampi

Syn till Tana älv från geologiska stig. Bild:Pasi Nivasalo

Rundslingor

 • Utsjoki vandringsled, 25 km eller 35 km, startar i Utsjoki kyrkby och går via Johtalanvaara till ödestugan i södra ändan av sjön Kuoppilasjärvi. Därifrån fortsätter leden till kåtan vid sjön Námmájärvi och vidare till Mantojärvi kyrka, hela sträckan blir då 25 km. Leden blir en 35 km lång rundslinga om man fortsätter längs leden från Mantojärvi tillbaka till Utsjoki. Längs leden finns små vildmarkssjöar och älvdalar. Från de omgivande fjällen öppnar sig fantastiska vyer. Vid vadet över älven Yläseitikkojoki strax före Mantojärvi kan man vid högvatten få vatten i vandringskängan. Leden är markerad med orangea trästolpar.
 • Kalkujoenlampi stig, 5,9 km, börjar vid Utsjoki naturstuga. Först följer man vandringsleden som går till Kuoppilasjärvi och viker av efter 2,6 km vid en liten tjärn längs en 0,8 km lång förbindelsestig till rastkåtan vid Kalkujoenlampi och vidare till Utsjoki geologiska stig. En kilometer av sträckan går längs en trottoar.
  • Service: Kåtan i Kalkujoenlampi

Övriga leder

 • Ellis stig, 3,8 km, börjar vid semesterbyn Lomatärppi och går via utsiktsplattformen ner till Ellinkuolpuna och vidare till rastkåtan vid forsen Aittikoskis strand. Den lättframkomliga stigen är markerad med orangea trästolpar. Man återvänder längs samma rutt.
 • Kevo vandringsled, 63 km, går igenom ravinområdet i Kevo naturreservat. Leden går emellanåt nere i kanjonen och emellanåt uppe på höglandet och korsar tre gånger älven Kevojoki som rinner i kanjonen. Längs leden får man beundra naturreservatets mäktigaste sevärdheter, bland annat vattenfallet Fiellu och Kevos bergvägg. Ledens norra startpunkt finns i Kenesjärvi, 12 km söder om Utsjoki centrum.

Skidleder

 • Om vintern erbjuder de stillsamma ödemarksområdena i Utsjoki ett utmärkt område för långfärder. De föränderliga väderförhållandena och naturkrafterna i den karga miljön erbjuder utmaningar och nya situationer även för erfarna friluftsmänniskor. Snöskoterrutterna i området hjälper skidåkare på traven om vädret slår om så, att skaren inte mera bär.

Snöskoterrutter

 • Det finns två markerade snöskoterrutter i Utsjokiområdet:
  • Rutten som går från Utsjoki centrum till Enare (144 km) via Vetsijärvi, Johtijärvi och Petsikköjärvi.
  • Från rutten går en förbindelserutt till Nuorgam (57 km) norr om Skalluvaara.
 • Mer information och tillstånd: Forststyrelsens Ivalo kundtjänst och Övre Lapplands naturum Siida.
 • Mer information om snöskotertillstånd (www.metsa.fi, på finska) finns även på webbplatsen Forststyrelse, där det även finns kartor över snöskoterleder och -rutter (www.metsa.fi).