Ut i naturen med hunden

Om du har hund får du njuta av naturen året om. Hunden hjälper dig öppna dina sinnen för fenomen och underverk i naturen – en hund har känsligare hörsel än människan och kan bli jätteglad över till exempel höstlöv som virvlar i vinden. En hund måste få komma ut flera gånger om dagen, och det ger samtidigt hundägaren trevlig nyttomotion. Hundar är välkomna i de vackra landskapen i nationalparkerna.

Ute och motionerar med hunden. Bild: Sauli Koski

Man kan t.ex. göra långa fotvandringar tillsammans, delta i verksamhet för spår- och räddningshundar, jaga eller köra hundspann. Mera information om olika aktiviteter och om föreningsverksamhet finns på Finska Kennelklubbens sidor (www.kennelliitto.fi).

Vart på utflykt med hunden?

Man kan röra sig med hund nästan var som helst, bara man följer skyldigheterna och begränsningarna i lagar och förordningar. När du har med dig hunden i naturen bör du inte bara ta hänsyn till din hund, utan också till andra människor och djur. Föreskrifter om hundar finns bl.a. i ordnings- och jaktlagen samt i ordningsstadgorna för de olika naturskyddsområdena.

Checklista för hundägare:

  • Hunden bör som regel hållas kopplad på alla andra ställen utom på den egna gårdsplanen, i trädgården samt på ett inhägnat rastområde för hundar.
  • Enligt ordningslagen (www.finlex.fi) bör man alltid hålla hunden kopplad inom tätorter. En hund får inte ens kopplad vistas på allmänna badstränder, på lekplatser för barn, på torg under torgtid och i skidspår som har preparerats för allmänt bruk eller på idrottsplaner.
  • Hunden bör hållas kopplad inte bara inom egentliga tätorter utan också i naturmiljöer såsom friluftsleder och stränder.
  • Enligt jaktlagen (www.finlex.fi) får hunden inte någonsin hållas okopplad på någon annans område utan markägarens eller jakträttshavarens tillstånd.  Från den 1 mars till den 19 augusti ska hundar hållas kopplade eller så att de omedelbart kan kopplas, detta gäller också markägarnas hundar. Hundägaren är skadeståndsskyldig om hunden orsakar skador.
  • Hundar får springa fritt på inhägnade gårdsplaner och på inhägnade rastplatser för hundar.
  • Med hunden över riksgränsen

Den hänsynsfulla hundägaren

För vilda djur är hunden ett rovdjur oavsett vad den är för ras eller om den har jaktinstinkter eller inte. I synnerhet fåglar som häckar på marken är känsliga för att bli störda. Även om hunden inte skulle skada fågelungarna i boet kan en kråka eller mås passa på och tömma boet medan fågelmamman är borta. Man får aldrig låta hunden springa fritt omkring på öar i skärgården, för om sjöfåglar är tvungna att lämna boet obevakat äts ungarna snabbt upp av andra fåglar.

Även om hunden är en levande varelse bland alla andra, vill inte alla dela sina friluftsupplevelser med hundar. En del människor är också uppriktigt rädda för hundar, så ta hänsyn till övrigt friluftsfolk och håll hunden på tillräckligt långt avstånd från andras lägerplatser, utrustning och matsäck. Hundar får oftast inte tas med in i stugorna. I Lappland får man ta med sig hundar in i ödestugor om de andra i stugan godkänner det.

Då man färdas på ett renskötselområde bör man vara speciellt försiktig så att hunden inte kommer loss och börjar jaga renar. Renarna är känsligast på vårvintern före kalvningen och i början av sommaren, då kalvarna är små. Även en snäll hemmahund kan oväntat bli ivrig att börja jaga renar eftersom de rör sig snabbt och kan väcka hundens slumrande jaktinstinkter.
Vilda djur är också extra känsliga under vårvintern. Många rovfåglars häckning infaller tidigt och den kan störas av vandrare till den grad att häckningen misslyckas.  Den stränga vintern är påfrestande för alla djur, och onödiga flykter tär på djurens annars också knappa energiförråd.

Läs mer

Bild: Petri Jauhiainen

Hälsa från naturen

  • Delad glädje är dubbel glädje. Promenader i skogen är bra både för hundens och hundägarens hälsa och välbefinnande.
  • Att röra sig i skogen friskar upp både människans och hundens sinnen och får dem att röra sig raskare än vad de gör när de går längs gatorna.