Kundtjänst och vägledning

 • Saariselkäs kundtjänst Kiehinen
  • Information om Urho Kekkonens nationalpark, utflykt i parken, stugorna, hur korsa älvar samt råd för planering av vandringsrutten.
  • UK-nationalparkens stugreservationer och stugornas nycklar
  • information om friluftsmöjligheterna i Saariselkäs och Kiilopääs omgivning
  • bokning av och överlåtning nycklar till hyresstugorna i Hammastunturi ödemarksområde
  • försäljning av fiske-, jakt-, och snöskotertillstånd
  • stort urval av kartor över området och natur- och friluftsböcker samt försäljning av Urho Kekkonens nationalparks produkter
  • information och broschyrer om Forststyrelsens produkter och tjänster.

Bild: Ninni Raasakka

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i nationalparken

Matservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker

 • Vägkost kan skaffas från omnejdens butiker, bensinstationer och från reseföretag i Saariselkä (www.inarisaariselka.fi, på finska), Savukoski (www.savukoski.fi, på finska), Sodankylä (www.vistitsodankyla.fi, på finska) samt Vuotso (www.visitsompio.fi, på finska).

Kurstinniska, skärmskydd. Bild: Kirsi Luonuankoski

Eldplatser, skärmskydd, stugor, kokskjul och kåtor

På nationalparkens frilufts- och naturturismzon är det tillåtet att göra upp eld endast vid de för ändamålet anvisade eldplatserna. På vildmarkszinen får man göra upp eld med kvistar och lösa grenar som ligger på marken. I vedförråden vid skärmskydden och kåtorna finns det en såg och en yxa.

 • Inom nationalparken finns det
  • 6 raststugor
  • 17 ödestugor
  • 13 öde- och reserverings-stugor 
  • 4 hyrestorvkåtor
  • 3 hyresstugor
  • 27 skärmskydd och kåtor
  • 74 eldplatser
 • De ovan nämnda friluftsanordningarna är inritade på friluftskartorna. De presenteras också på karttjänsten Utflyktskarta.fi.
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Bild: Metsähallitus

Broar

Vanligen förekommer det våröversvämningar i Suomujoki ända in i juni, och höstöversvämningarna kan börja redan i augusti. Det går tre broar över Suomujoki, som ligger vid Porttikoski, Kotaköngäs och i närheten av Aitaojas mynning vid älvens övre lopp.

Bild: Siiri Tolonen

Dricksvatten

 • Vattnet i områdets tjärnar, bäckar och älvar är för det mesta drickbart, men vattnen har inte undersökts. Därför är det att rekommendera att man kokar dricksvattnet. Tips om dricksvatten finns på Friluftslivets ABC.
 • Från naturumen och kundtjänstpunkterna får du vid behov vatten med dig.

Avfallshantering

 • På Saariselkä - Kiilopääområdet gäller skräpfritt friluftsliv. Sopkärlen har förts bort från Saariselkäs dagsutflyktsnät. Det lönar sig alltså att undvika onödigt avfall redan på förhand. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Annat avfall bör föras bort ur terrängen. Sorteringspunkter finns vid varje leds start- och slutpunkt.
 • Forststyrelsens fältpersonal underhåller nationalparkens stugor. Stugornas prydlighet och avfallshantering baserar sig ändå på besökarnas eget initiativ och avfallssortering: komposterbart avfall läggs i stugans kompostor och brännbart avfall kan brännas i stugans kamin. Soptippsavfall bör föras bort från parken.
 • Tilläggsinformation från Saariselkäs kundtjänst Kiehinen och från sidorna för skräpfritt frilufsliv.

Bild: Allan Niva

WC

 • Det finns utetoalett vid stugorna och eldplatserna.

Övernattning

Tältning

 • På nationalparkens frilufts- och natureturismzonen är det tillåtet att slå läger endast vid eldplatserna och på anvisade tältningsområden i närheten stugorna. På  vildmarkszonen får du fritt slå läger, med undantag av Paratiisikuru, Lumikuru och  i närheten av gamla byggnader, där man alltså inte får tälta. I närheten av stugorna och på Luirojärvis strand bör du använda de anvisade tältningsplatserna. 
 • Lokalbefolkningen har vissa specialrättigheter, läs mer om dem i ordningsstadgan.

Bild: Tapio Tynys

Skärmskydd och kåtor

Största delen av skärmskydden och kåtorna i parken är belägna vid älvarna Suomujoki, Luttojoki och Nuorttijoki och lämpar sig för övernattning främst på sommaren och hösten. Vid alla skärmskydd och kåtor finns det ett vedförråd och en torrtoalett.

 • I parken är det skärmskyddor och kåtor 27stycken.

Bild: Pia Kangas

Öde- och reserveringsstugor samt öppna kåtor och reserveringstorvkåtor

I Urho Kekkonens nationalpark finns det sammanlagt 38 stugor och torvkåtor för övernattning. De äldsta stugorna är från 1930-talet, men i timren i raststugan Äldre Rumakuru finns det inristningar rentav från sekelskiftet 1900. De nyaste stugorna i parken byggdes för över 20 år sedan. Stugorna har renoverats allt emellanåt men man kan fortfarande förnimma områdets långa friluftshistoria i dem. En ny typ evenemang stuga Aurora ligger i närheten av Saariselkä.

I stugorna och torvkåtorna kan man rasta, övernatta, laga mat och torka sin utrustning. Ödestugorna får användas fritt av alla, reserveringsstugorna och reserveringstorvkåtorna får användas endast om man gjort en bokning på förhand. Stugornas utrustningsnivå framgår av stugbeskrivningarna.

Bild: Allan Niva

 • I ödestugorna och de öppna kåtorna får man stanna högst två nätter i rad.
 • Reserveringsstugor och -torvkåtor kan reserveras för högst två nätter i rad. Reserverinsstugor och -torvkåtos kan reserveras för högst en vecka i oktober-februari och maj.
 • Reserveringstugor är Sudenpesä, Muorravaarakanruoktu, Tammokkolampi och Vongoiva.

Hyresstuga

 • I nationalparken finns två hyresstugan.
 • Hyresstugan kan reserveras för högst två nätter i rad.
  Undantag:
  • Under lågsäsong, i november-februari och i maj kan man hyra stugan för en hel vecka (7 dygn)

Bokningar av stugor mottas av Saariselkäs kundtjänst Kiehinen.

Bild: Allan Niva

Bastur

Bastur kan utnyttjas av alla vandrare. Ta hänsyn till de andra vandrarna genom att inte stanna i bastun för länge. Under högsäsongerna kan man komma överens om bastutider med de andra vandrarna, t.ex. en timme för kvinnor och en för män.

 • Bastu avgiften är 7,00 € / vuxen, 4,01 € (under 7 år) eller för en från gruppen (gruppen min. 10 personer). Betalning på förhand till Saariselkäs kundtjänst Kiehinen, Ivalo kundtjänst eller med telefon. Ring:
  tel. +358 (0)6060 56 1519 (6,93 € + msa) eller tel. +358 (0)6060 56 1520 (4,01 € + msa). 
  Ett samtal för en avgift. (Incl. VAT 24%).

Övernattning, uthyrning av utrustning och övrig service i omnejden

Tilläggsinformation från områdenas netsidor

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Urho Kekkonens nationalpark

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 4,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)