Statens fiskevatten

En tredjedel av Finlands yta ägs av staten. Det är Forststyrelsens vildmarkstjänster som sköter fiskeärendena på statens vatten.

Forststyrelsen säljer tillstånd för fiske, fångsttillstånd och kräftfisketillstånd för de områden man befogar över. Man kan köpa tillstånden i vildmarkstjänsternas webbshop (på finska, www.eraluvat.fi) eller genom att ringa 020 69 2424. Mer information om olika tillstånd, priser och rekreationsområden finns i vildmarkstjänsternas tidning Tuikki (på finska) som publiceras årligen och på webbplatsen (www.eraluvat.fi).

Bild: Aku Ahlholm

På vissa av Forststyrelsens rekreationsfiskevatten kan man köpa fisketillstånd på plats via mobilen. Fiskaren ringer ett nummer och knappar under samtalet in fiskeplatsens fyrsiffriga kod. Telefonnumren och koderna finns på en infotavla på platsen, i tidningen Tuikki (på finska) och på webbplatsen (www.eraluvat.fi).

Efter samtalet får fiskaren ett sms som man ska svara på genom att skicka ett sms med sitt eget namn. Efter svarsmeddelandet får fiskaren ytterligare ett sms som fungerar som fisketillstånd. Innan man köper tillstånd och börjar fiska ska man bekanta sig med fiskebestämmelserna på platsen och villkoren för mobiltillstånd.

Aktuell information om fiske får man från ministeriet och Forststyrelsen samt bland annat från Centralförbundet för Fiskerihushållning (www.ahven.net) och Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation (www.vapaa-ajankalastaja.fi).