Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

 • Man kommer till Pyhä-Nattanens stig från vägen Sompiojärventie både vid naturreservatets västra gräns och ca 1 km längre in i naturreservatet.
 • Ruijaleden startar från Sompiojärventie, ca 16 km från riksväg 4..
 • Man kommer till Ruijaleden också från Kiilopää-vägen och Laanila.

Markerade leder

 • Pyhä-Nattanens stig, 7 km, finns i västra delen av naturreservatet. Man kommer till leden från skogsbilvägen Sompiojärventie både vid reservatets västra gräns och 1 km längre in i naturreservatet. Om man vandrar stigen som en rundslinga blir dess längd sammanlagt 7 km. Stigen går upp till Pyhä-Nattanens topp och följer ett tag ån Nalijoki. Stigen upp och ned för Pyhä-Nattanen är brant, så leden lämpar sig inte för personer som har dålig kondition. Leden är markerad i terrängen med gröna stolpar.
 • Ruijaleden, 35 km, är en del av en gammal färdväg som gick till Finnmarken vid Norges kust via Luirojoki, Sompiojärvi och Ivalojoki. Under de stora nödåren (1695 - 1697) och det stora nordiska kriget (1700 - 1721) tog sig flyktingar längs stigen till den norska kusten i hopp om en bättre utkomst. Sträckan mellan Sompiojärvi och Kiilopää-vägen och vidare därifrån till Laanila har markerats på nytt i terrängen. Ruijaleden går från syd mot norr genom Sompio naturreservat och fortsätter in i Urho Kekkonens nationalpark. Vid leden finns det gamla furor, som vandrarna förr i tiden ristade in sina initialer i. Stenrösen som fungerade som vägmärken finns också kvar och de bör lämnas ifred (Fornminneslagen). Här och där på myrarna finns det ännu kvar rester av gamla spångar.

  Ruijaleden är markerad i terrängen på traditionellt sätt med trästolpar med ett snedkryss. De här märkena syns väl också på vintern. Över myrar och våtmarker går spångar och över älvarna broar. Vid Kaptukaisklammet intill leden inom Urho Kekkonens nationalpark finns nuförtiden en eldplats och tältningsplatser för vandrare. Ungefär 200 m norr om eldplatsen finns en torvkåta, som ägs och får användas enbart av den lokala hembygdsföreningen Sompio-seura.

  Leden går huvudsakligen i Sompio naturreservat, där det är tillåtet att röra sig endast längs de markerade lederna. Från Ruijaleden går en avstickare upp till Terävä-Nattanens topp och tillbaka. Det är tillåtet att slå läger på tältningsområdet på Sompiojärvis strand inom naturreservatet och vid Kaptukaislampis eldplats och tältningsplats i Urho Kekkonen nationalpark. Ruijaleden lämpar sig inte för vandrare som är mycket oerfarna eller har dålig kondition. På Ruijaleden bör man ha rätt god orienteringsförmåga och goda friluftsfärdigheter.
  • Service: Vid Sompiojärvis strand finns det två eldplaster, en brunn, ett fågeltorn, ett skärmskydd, avfallskärl, en kåta och ett tältningsområde. Vid Terävä-Nattanens fot, där en stig tar av från Ruijaleden upp till fjällets topp, finns en eldplats. Vid Kaptukaislampis strand finns också en eldplats. Vid vägen Kopsusjärventie, 600 m väster om Ruijaleden, finns ett skärmskydd. Följande skärmskydd ligger vid Sivakkaoja när man närmar sig Kiilopää-vägen. På det ställe där Ruijaleden korsar Kiilopää-vägen finns en takförsedd informationsplats.
  • Sevärt: Utsikten från Terävä-Nattanens topp.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!