Ett ödemarkslikt naturlandskap

Soiperoinen bildar en representativ helhet som består av ås- och vattennatur. Soiperoharju, som bildats vid inlandsisens reträtt och som klyver landskapet, består av en smal åsrygg med spetsigt krön, kullar och dödisgropar med ett trädbestånd som motsvarar naturtillstånd.

Soiperoharju befinner sig mellan sjöar. Bild: Metsähallitus/ Hannu Lehtonen.

Nästan hälften av området består av vatten, som är i naturligt tillstånd. Tjärnarna Rääpysjärvi, Soiperoinen och Saarilampi med sina klara vatten och natursköna sandstränder befinner sig invid Soiperoharju.

Skogarna i Soiperoinen är talldominerade och tämligen ålderstigna. Största delen av området består av slitagekänslig, rätt torr moskog. Det förekommer flera sorters tickor på området, vilka hör till indikatorarterna för gammal skog, såsom de utrotningshotade laterittickorna och gräddporingarna samt de sällsynta osttickorna och taigaskinnen. Områdets myrar är trädbevuxna tallmyrar.