Fotvandring Paddling Båtutflykter Besök sevärdheter och utsiktsplatser Fiske Bär- och svampplockning

Vad man kan göra på Soiperoinen?

Vandra på leder

Längs trappor är loppet lätt. Foto: Harri Hiltunen.Soiperoinenområdet har varit ett betydande mål för egenhändiga dagsutflykter om sommaren. På området har det bildats stigar på Soiperoharju och runt sjöarna. Stigarna är inte markerade i terrängen nuförtiden, men p.g.a. områdets slitagekänslighet rekommenderas huvudlederna som är markerade på områdets karta samt deras rastställen för vandringsbruk. Vid områdets parkeringsplatser och i stigkorsningar finns det kartor över rutterna.

Paddla och ro

På Soiperoinens sjöar får man fritt paddla och ro. I Rääpysjärvis västra ända finns det en sjösättningsplats och båtrullar. Användning av motorbåt i samband med fiske är tillåtet i alla sjöar förutom i Soiperoisenjärvi.

Bada

På området finns det många fina badställen på sandstränderna. Det finns dock ingen allmän badstrand.

Titta på sevärdheter och utsikter

Soiperoinens natursköna ås- och sjölandskap har alltid varit den huvudsakliga orsaken till besök på området. De bästa vyerna har man från stigen som går uppe på Soiperoharju.

Fiska

Det är tillåtet att meta och pilka i områdets alla vattendrag. För spöfiske krävs Forststyrelsens spöfisketillstånd för Norra Österbotten och Kajanaland 5411 (www.eräluvat.fi) eller fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi).

I Rääpysjärvi, Saarilampi och Valkeinen kan man fiska med nät och spö. De allmännaste fångstfiskarna är sik, siklöja, gädda och abborre. I Soiperoisenjärvi får man endast fiska med spö.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

Det finns ett fint badställe vid Soiperoinenjärvis östra ända. Trapporna ledar upp till Soiperoharju. Bild: Metsähallitus/ Hannu Lehtonen.

Det är tillåtet att använda motorbåt i samband med fiske i Rääpysjärvi, Saarilampi och Valkeinen. I Rääpysjärvis västra ända finns det båtrullar och en sjösättningsplats för båtar. Det är tillåtet att förvara båtar och fiskeredskap på för detta anvisade platser och med ett tillstånd beviljat av Forststyrelsen.

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp på hela området. De bästa blåbärs- och lingonmarkerna finner man i områdets östra delar.

Fiskevårdsavgift

Bild: Forststyrelsen.

Fiskare (18‒64 år) - betala fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi).