Kommunikationer och kartor

Holma hör till Kimitoöns kommun och ligger cirka tre kilometer sydväst om Kasnäs. En 2,4 meters farled går söder om ön.

  • Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 54.47' lon: 22°22.25' ETRS-TM35FIN: N: 6650199 E: 241218
  • Kartserie: D
  • Sjökort: 701 

Karta över Holma

Allmänna kommunikationer

  • Till Holma finns det regelbunden förbindelsebåtstrafik  från Kasnäs, Ms Stella (www.kuljetus-savolainen.fi).

Service

Utflyktshamn

På södra sidan av ön nära Byviken finns en utfärdshamn.

  • Djup: 0-2,4
  • Öppen: syd

Övriga service

På Holma finns två naturstigar som presenterar skärgårdens natur och kulturlandskap.

  • Linsnons naturstig är cirka 600 meter och berättar om vårdbiotoper.
  • Längs den ungefär två kilometer långa Gylpö naturstigen kan man bland annat se jättegrytor, skärgårdsskog, strandängar och en jungfrudans. 

Vy från ön Holma. Bild: Laura Lehtonen