ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Instruktioner för att vistas och färdas i Skärgårdshavet

Nationalparkens ordningsstadga i sin helhet.

I Skärgårdshavets nationalpark är det

tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor och med båt med undantag för eventuella begränsningsområden
 • att cykla enligt allemansrätten med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.
 • att plocka bär och svamp
 • Allemansrätten ger dig rätt att meta, pilka och fiska strömming med häckla.

Bild: Teemu Köppä / Internet virtuaaliseksi retkikohteeksi

begränsat

 • att göra upp öppen eld och slå läger är tillåtet endast på de för ändamålet anvisade platserna.
 • Vi vill trygga skärgårdens fåglars häckningsro, och därför har en del av nationalparkens öar belagts med landstigningsförbud april - juli. 
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar om större evenemang.
  • Forststyrelsen har utarbetat en separat anvisning och blankett (www.metsa.fi) för ansökan om dessa tillstånd.

förbjudet

 • Två vattenområden har rörelseförbud året runt.Håll hunden kopplad! Bild: Laura Lehtonen
 • Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Ordningsstadgan har också tryckts i en broschyr, som det lönar sig att hålla i båten. Ordningsstadgor kan beställas per telefon 0206 39 4620 eller e-post: rannikko@metsa.fi

Dessutom är det inte tillåtet att använda tältbastu i nationalparken. 

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Man bör alltid förbereda sig noga för att röra sig till havs, eftersom vädret kan växla mycket snabbt. Speciell bör man se till att båten alltid är i skick och underhållen.
 • Färden underlättas även av ett sjökort, Skärgårdshavets område omfattas av serie D.
 • Då man rör sig på öarna vid fuktigt väder bör man komma ihåg att klipporna är hala och att våt mossa och algväxtlighet är bedrägliga under fötterna.
 • Fästingarna lever i fuktigt gräs, och en del av dem bär sjukdomsframkallande virus och bakterier. Det är speciellt viktigt att skydda benen. Det lättaste sättet att skydda benen är att stoppa buntarna innanför strumporna. Fästingspincetter och en daglig fästingsinspektion är också nödvändiga. Läs mera (www.reumaliitto.fi). 
 • Ormar förekommer allmänt i skärgården, så det lönar sig att observera terrängen då man går.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpförpackning med sig.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Sjöräddningens alarmnumren är 0294 1000. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC. 
 • Friluftslivets ABC:
 • Se också ditt utfärdsmål på aktuellt sidan.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!