Trafikering till Örö fortsätter till september

(Uppdaterat 1.8.2019)
Transport till Örö dagligen ända fram till 25.8., efter det på lördagen 31.8. och i augusti på lördagar och på söndagar. Mera (www.wilsoncharter.fi)

Konstutställning på Örö 30.6.-31.8.2019

(Uppdaterat 8.7.2019)
Residensprogrammet ÖRES organiserar sin första grupputställning på Örö sommaren 2019. Utställningen presenterar 12 finländska konstnärer som har arbetat i Örö under de senaste åren. Det finns ett brett urval av både miljö- och installationskonst samt fotografisk, video- och ljudkonst. Verken finns på olika ställen på ön; i tomma byggnader, bunkrar och den naturliga miljön. Platserna där konstverken finns att se är märkta med skyltar.

Skärgårdsinfo

(Uppdaterat 17.6.2019)
Genast efter midsommar finns det personal vid hamnen i Kasnäs som kan berätta mera om händelser och utfärdsmål i Åbolands skärgård och i Skärgårdshavets nationalpark. 

Guider på Berghamn

(Uppdaterat 18.6.2019)
Under sommaren 2019 finns öguiderna på plats på Berghamn Västerby enligt följande: 22.6.-7.7., 13.-14.7 samt 20.7.-4.8.

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Kom till Örö!

Örö kustfort, som varit avstängd i hundra år, öppnades för allmänheten. Bild: Tapani Tuovinen.

Bekanta dig med Skärgårdshavets nationalparks nyaste besöksmål, Örö kustfort.