Fotvandring Vandring Besök sevärdheter och utsiktsplatser Vandring på naturstigar Terrängskidning Fiske Jakt Bär- och svampplockning

Vad kan man göra i Siikavaara?

Vandra längs markerade leder

I Siikavaara-området finns områden med vackra åsar och skogshöjder. Nästan alla våta partier längs lederna är spångade. Lederna i området, UKK-leden, Komettoleden och Siikavaara svampstig lämpar sig väl för dagsutflykter.

Göra långfärder till fots

UKK-leden som går i samma riktning som åsryggen i Siikavaara lämpar sig även för långfärder liksom även Siikavaara svampstig (22 km).

Titta på sevärdheter och utsikter

Från toppen av Siikavaara, i synnerhet från krönet av Kometto bergsbranter och Ränninvaara öppnar sig många mäktiga landskap åt olika håll. I öst skymtar sjön Suolijärvi och dess fjärdar och i väst på Pudasjärvisidan kan man redan se de jämnare markerna i Österbotten.

Vy från Kometto. Bild: Risto Sauso

Från Kempasvaara och dess utsiktstorn som ligger ganska nära Siikavaaraområdet öppnar sig även nya vyer över de skogshöjderna i Kajanaland.

Bekanta sig med en naturstig

Siikavaara svampstig, 22 km, kan man även använda som vandringsled. Svampstigens guidehäfte berättar om det rikliga svampbeståndet och vägleder till de bästa svampställena vid stigen.

Göra skidturer i terrängen

Det finns inga markerade skidspår i området. Man får fritt göra skidturer på området .

Fiska

Det är tillåtet enligt allemansrätten (www.miljo.fi) att meta och pilka i tjärnarna på området. För att fiska med handredskap behöver du den nya fiskevårdsavgiften (www.eräluvat.fi) eller Forststyrelsens spöfisketillstånd (www.eraluvat.fi).

Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi, på finska).

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

Jaga

Siikavaara hör till Puolanka jaktområde för småvilt 5608 (tillståndsområde 5608, www.eräluvat.fi).

Lokala invånare har s.k. fri jakträtt.

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp i området. Av de vildväxande bären förekommer blåbär och lingon i området, på myrarna växer hjortron och tranbär. Svampbeståndet är rikligt och skörden är stor under de bästa åren.

Fiskevårdsavgift

Bild: Forststyrelsen.

Fiskare (18‒64 år) - betala fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi).