Sibbo storskog finns inom Sibbo, Vanda och Helsingfors kommuners områden, ca 20 kilometer från Helsingfors centrum.

Sibbo storskogs kommunikationer

Kommunikationer

Med bil

 • Byabäcken- områdets norra del är beläget i Hindsby i Sibbo utmed Västervägen, ca 30 km från Helsingfors. Man kommer till området t.ex. via Jokivarrentie (Korso - Nickby, väg nr 1521). Till Jokivarrentie kommer man bl.a. från Gamla Lahtisvägen (nr 140) eller Kervovägen (nr 148). Från Jokivarrentie vänder man enligt Hindsbys skyltar till Västervägen. Hindsbys korsning är ca 6 km före Nickby. Naturstigens parkeringsplats ligger ca 3 km från korsningen, på högra sidan av vägen. Man kommer också till Byabäcken via Hindsby.
 • Till Sibbo storskogs södra delar kommer man via Sottungsby i Vanda. Från ringväg III tar man t.ex. av vid avfarten till Håkansböle och fortsätter norrut längs Håkansbölevägen förbi Håkansböle idrottspark till Sottungsbyvägen. Här svänger man till vänster till Nybyggesvägen. Sväng till höger ca 1,8 km från föregående korsning till Flatbergsvägen. Parkeringsområdet finns vid Flatbergsvägen.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

 • Till Sibbo storskogens norra del, Byabäckens dalgång
  • Längs Korso - Nickby-vägen (Jokivarsivägen, nr 1521). Från hållplatsen utmed Västervägen är det ca 3 km till naturstigens startpunkt.
  • Till Hindsby kommer man med buss under skoldagar. Från Hindsby är det ett par kilometers promenad längs Västervägen till naturstigens startpunkt.
  • Tidtabellerna finns på Sibbo kommuns webbsidor (www.sibbo.fi/se).
 • Till Sibbo storskogens södra del, Sottungsby
  • Till Sottungsby går linjetur nr 717 A från Helsingfors (Helsingfors - Sottungsby) (www.hsl.fi) och under vardagar linje nr. 711, (www.hsl.fi) från Dickursby i Vanda. Från busshållplatsen vid Kalkugnsvägen är det ca två kilometer till naturstigens början. Till naturstigen kommer man också tidigare där stigen korsar Kalkugnsvägen.
  • Från Östra Centrum till den södra delen: rutt 93(K) (www.hsl.fi) kommer till Landbo. Från ändhållplatserna är det bara lite över en kilometers promenad till nationalparkens södra kant.
 • Sök rutter och tidtabeller till Sibbo storskog (www.resa.fi)

Lämpliga startpunkter

 • Det finns två parkeringsplatser i områdets norra del i Källängen (Västervägen 152, Sibbo) och i Byabäcken (Västervägen 237, Sibbo), som bägge är belägna utmed Västervägen.
 • I Bakunkärr (Knutersvägen 421, Sibbo), i områdets mellersta del, finns det ett parkeringsområde invid Knutersvägen.
 • I Sottungsby, i områdets södra del, det finns ett parkeringsområde i början av Flatbergsvägen (Vanda).

Kartor

Elektroniska kartor

Karta över Sibbo storskogs nationalpark.© Forststyrelsen 2014

Övriga kartor

Byabäckens naturstig är tämligen väl markerad. Man behöver vanligtvis inte någon karta för att röra sig på stigen.

 • Terrängkartor nummer 2043 07 och 08, 1:20 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
 • Terrängkartor L413 och L414, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
 • GT utflyktskarta Södra Finland, 2012, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Nyland vägkarta, 1:150 000, 2011. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Sipoonkorpi Sibbo Storskog, vattentålig karta, 1:20 000, Calazo Förlag 2016. Kartor kan köpas till exempel från Finlands naturcentrum Haltia.
 • Sipoonkorpi Sibbo Storskog vattentålig friluftskarta och guide 1:20 000. Karttakeskus och Joel Ahola 2019. Kartor kan köpas från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

Parkeringsplatser

Byabäcken

 • Västervägen 237, Sibbo

Källängen

 • Västervägen 152, Sibbo

Bakunkärr

 • Knutersvägen 421, Sibbo

Flatberget

 • Flatbergsvägen, Vanda

För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 4, 2 Mb (julkaisut.metsa.fi)