Sevetti - Pulmanki -ledens läge i FinlandNorra Lappland
Enare (www.inari.fi), Utsjoki (www.utsjoki.fi, på finska)
Kaldoaivi ödemarksområde, Sevettijärvi-Näätämö-området

Vandringsleden Sevetti - Pulmanki går genom Kaldoaivis stora ödemarksområde. Leden är 60 - 70 km lång beroende på vilken rutt man väljer. I södra ändan av leden går den ännu över tallhedar, men längre norrut blir den omgivande fjällplatån allt kargare, där det i huvudsak enbart växer björk. Leden är markerad med trästolpar med orange topp.

I början av juni har snön till största del smultit på ödemarksområdet, men älvarna och bäckarna svämmar över p.g.a. smältvattnet. Den bästa tiden för vandringar är från midsommar fram till oktober.

Vinterleden

Det går också en vinterled mellan Sevettijärvi och Pulmanki som är ca 70 km lång. Leden är markerad i terrängen med röda krysskyltar.

Vinterleden är avsedd för skidåkare, inte för snöskoterförare som löst in ett tillstånd för snöskoterrutter. Snöskoterförarna får köra längs snöskoterrutten mellan Sevettijärvi och Nuorgam som är markerad i terrängen med röda snedkryss. Vinterleden och snöskoterrutten följer samma rutt från Sevettijärvi ända fram till Opukasjärvi, där de avviker från varandra för att åter förenas vid Tsaarajärvi.

Vinterledens rutt avviker från sommarleden: vinterleden går längs låglänta marker, såsom myrar och över sjöarnas fjärdar. Vinterleden underhålls inte egentligen, utan leden används av Forststyrelsens servicepersonal, gränsbevakningen samt lokala renskötare då de i sitt arbete färdas på området med snöskoter. Man får alltså vara beredd på att dra upp sina egna skidspår i snön, åtminstone i början av vintern och efter snöfall.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/sevetti-pulmanki.

Kundtjänst

Ivalo kundtjänst
Tfn. 0206 39 7701
ivalo(at)metsa.fi

Övre Lapplands naturum Siida
Tfn. 0206 39 7740
siida(at)metsa.fi

Se anvisning: med allmänna kommunikationer till Sevetti - Pulmanki -leden

Se anvisning: med bil till Sevetti - Pulmanki -leden

Liknande leder

Enarestigen