Ledernas startpunkter

Tillträdesförbud
Du kommer väl också ihåg att Multiharju har tillträdesförbud hela året, med undantag för naturstigen. Också Iso-Seitsemisenjärvi och Soljanen har tillträdesförbud fr.o.m. 1.4 för att trygga fåglarnas häckningsro.

Karta över Seitseminen nationalpark. © Forststyrelsen 2019.

Naturstigar

 

Aarnipolku (Urskogsstig), 1,8 km rundslinga

Fotvandring Vandring på naturstigar Vandring på markerade leder Torrtoalett Parkeringsplats

Vid bar mark, ofta även framkomlig vintertid, vandringstid 1h.
Håll dig till stigen! Multiharju är ett område med tillträdesförbud.

Kom och njut av dunklet i Multiharju urskog som kallas för Seitseminens hjärta.

Imponerande tall i Multiharju. Bild: Kari Leo

Startpunkt
Adress: Multiharju parkeringsplats (Jaulintie, södra delen av parken) (1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 54.3351' lon: 23° 24.5112' ETRS-TM35FIN: N: 6868880 E: 311375

Friluftskonstruktioner
På Multiharju parkeringsplats finns en torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Stigen slingrar sig mellan gammeltallar, gråa torrakor, stora aspar och granar. Stigen som presenterar gammelskogsarter börjar vid hörnet av parkeringsplatsen. Multiharju är Seitseminens kärna. 

I skuggan av Multiharju. Bild: Tiina Hakkarainen

Ruttbeskrivning
Leden är märkt motsols.

Aarnipolku i Multiharju startar från hörnet av Multiharju parkeringsplats och återvänder tillbaka till startpunkten.

Observera
Håll dig till stigen! Multiharju är ett område med tillträdesförbud, där det är tillåtet att röra sig enbart på stigen för att förhindra skador på mark och vegetation. Man kan vandra längs stigen även vintertid. Den östra delen av naturstigen är tillgänglig med barnvagn och rullstol.

Saari-Soljanen, 2,0 km rundslinga

Fotvandring Vandring på naturstigar Utsiktsplattform Eldplats Kokskjul Inva-toalett Parkeringsplats

Vid bar mark, vandringstid 1h. Observera begränsningsområden 1.4.–15.7.
Du kan även njuta av utsikten från rullstol eller med barnvagn (0,5 km).

Saari-Soljanen naturstig inbjuder till ett besök i den vackra myrmarken. 

Saari-Soljanen naturstig leder till vackra myrlandskap. Bild: Hanna Aho

Startpunkt
Adress: Saari-Soljanen kokskjul (Soljostentie, östra delen av parken) (1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 54.0867' lon: 23° 28.0978' ETRS-TM35FIN: N: 6868247 E: 314487

Friluftskonstruktioner 
Kirkas-Soljanen och Jaulinneva observationsplattformar. Saari-Soljanen kokskjul, eldplats samt en handikappanpassad torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt 
Saari-Soljanen naturstig berättar om den finländska myrmarken och dess mångfald. Längs med leden kan du hitta gamla myter och även sägner i anknytning till myrar. Området Soljanen är en av de mest omfattande myrmarkerna i naturtillstånd i Seitseminen naturpark. Från Jaulinneva utsiktsplattform kan man beundra det vildmarkslika karga öppna mosslandskapet.

Ruttbeskrivning
Leden är märkt motsols. 

Du kan även njuta av landskapen från Saari-Soljanen naturstig från rullstol eller med barnvagn. Bild: Metsähallitus

Stigen går från kokskjulet Saari-Soljanen och fortsätter längs en handikappanpassad ramp mot Kirkas-Soljanen. Stigen återvänder via skogen till kokskjulet. Längs med vägen kan du göra en avstickare till Kirkas-Soljanen och Jaulinneva observationsplattformar.
 
Karta (Pdf-fil 364 kb, julkaisut.metsa.fi) 
 
Observera 
Myrarna är spångbelagd så man klarar sig på stigen med träningsskor. En del av naturstigen, cirka 0,5 km, är lämplig för barnvagn och rullstol. Beakta tillträdesförbudet 1.4 - 15.7.

Runokangas naturstig, 2 km rundslinga

Fotvandring Vandring på naturstigar Eldplats Torrtoalett Besök naturum Dricker vatten Parkeringsplats

Vid bar mark, ofta även framkomlig vintertid, vandringstid 1h.
Utmed stigen förekommer vissa höjdskillnader.

Njut av kombinationen av natur och kultur! I Runokangas finner du förutom vacker natur dikttavlor.

Längs Runokangas naturstig hittar du dikter med sju olika teman. Bild: Pauliina Perkkiö

Startpunkt
Adress: Seitseminen naturum, Kulomäki (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi) (Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 58.1777' lon: 23° 21.7003' ETRS-TM35FIN: N: 6876143 E: 309316

Friluftskonstruktioner
I Kulomäki på gårdsplanen vid Seitseminen naturum finns en täckt eldstad, vattenstation och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper. Det finns en eldplats genast där stigen börjar och ved finns i lidret invid naturum kokskjul.

Sevärt
Runokangas naturstig förenar kultur och övningar som ökar människans välstånd. Längs stigen finns dikter med sju olika teman inristade i Kuru granit. Stenarna till dikttavlorna skänktes av Tampereen Kovakivi Oy.

Sommarlandskap från Runokangas naturstig. Bild: Anniina Mäensivu

Ruttbeskrivning
Leden är märkt motsols. 

Runokangas startar från Kulomäki naturums gårdsplan, fortsätter längs åsens västra sida söderut. Vid Sikomäki går man över vägen upp mot åsens östra sida, varifrån stigen leder tillbaka till Kulomäki.

Andra rundslingor

I Seitseminen nationalpark cirkulerar ett täckande nätverk av utstakade stigar. Nedan nämns några exempel på hurdana rundslingor man kan göra.

Harjupolku (Åsrundan), 5,2 km rundslinga 

Fotvandring Eldplats Torrtoalett Besök naturum Dricker vatten Parkeringsplats

Vid bar mark, vandringstid 2h.
Utmed stigen förekommer vissa höjdskillnader.

Hur ser Seitsemisharju, som är cirka 20 meter högre än omgivningen, ut? Styr kosan mot Harjupolku för att ta reda på det!

Harjupolku leder till Seitsemisharju. Bild: Johanna Väkeväinen

Startpunkt
Adress: Seitseminen naturum, Kulomäki (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi) (Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 58.1777' lon: 23° 21.7003' ETRS-TM35FIN: N: 6876143 E: 309316

Friluftskonstruktioner
I Kulomäki på gårdsplanen vid Seitseminen naturum finns en täckt eldstad, vattenstation och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Harjupolku går längs foten av Seitsemisharju tvärs igenom urskog och öar av kärr-tallskog.

Harjupolku spångar i Seitseminen nationalpark. Bild: Johanna Väkeväinen

Ruttbeskrivning
Leden är märkt motsols. 

Harjupolku startar från Kulomäki från gårdsplanen vid Seitseminens naturum och går längs åsens västra sida ända till Susikangas. Från Susikangas går man över vägen till östra sidan om åsen, där stigen fortsätter via Tervahautakangas och Pakkulakangas tillbaka till Kulomäki.

Från Harjupolku kan göras en avstickare till eldplatsen vid Iso-Kivijärvi, vilket gör leden cirka 8 kilometer lång.

Torpparintaival (Torparens färd), 6,3 km rundslinga

Fotvandring Eldplats Tältningsområde Torrtoalett Inva-toalett Besök till kulturgård Parkeringsplats

Vid bar mark, vandringstid 2,5h.
Kovero gårdsplan är lämplig för barnvagn och rullstol med assistans.

Torpparintaival inbjuder dig att uppleva den mångsidiga naturen i Seitseminen. Under resan ser du vårdbiotoper, vacker urskog samt myr- och skogslandskap som varierar som en mosaik.

Längs Torpparintaival ser du förutom traditions- och myrlandskap imponerande urskog. Bild: Johanna Väkeväinen

Startpunkt
Adress: Kovero kulturgård (Seitsemisentie 948, Sisättö) (Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)
Leden börjar vid skogsbrynet i slutet av vägen som går över gårdsplanen.

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 54.8470' lon: 23° 22.9163' ETRS-TM35FIN: N: 6869907 E: 310033

Friluftskonstruktioner
I ändan av Kovero parkeringsplats finns en handikappanpassad torrtoalett. Inom Kovero gårdsområde finns en torrtoalett och brunn, rening av vattnet rekommenderas. Vid Haukilampi finns en eldplats, tältplats, möjlighet att simma från brygga (ingen officiell badstrand) samt en torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
I Kovero kulturgård finns en guide om somrarna och Multiharju urskog.

Ruttbeskrivning
Leden är märkt motsols.

Bro längs Torpparintaival. Bild: Johanna Väkeväinen

Torpparintaival startar från Kovero kulturgård och fortsätter in i urskogen i Multiharju. Från Multiharju leder stigen till Haukilampi eldplats. Leden återvänder till Kovero kulturgård. Längs med vägen ser du ängar, tallmoar, myrar med spångar och dunkel urskog.

Seitakierros, 18,8 km rundslinga

Fotvandring Eldplats Tältningsområde Torrtoalett Dricker vatten Besök naturum Inva-toalett Besök till kulturgård Parkeringsplats

Vid bar mark, vandringstid 7h.
Kovero gårdsplan är lämplig för barnvagn och rullstol med assistans.

Har du tänkt dig en dagstur eller en vandring med en övernattning? Seitakierros är lämplig för både och. Leden har fått sitt namn från det samiska ordet seita, från vilket även namnet Seitseminen kan härstamma. 

Stämning vid Koverolampi. Bild: Johanna Väkeväinen

Startpunkt
Adress: Seitseminen naturum, Kulomäki (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi) (Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 58.1777' lon: 23° 21.7003' ETRS-TM35FIN: N: 6876143 E: 309316

Friluftskonstruktioner
I Kulomäki på gården vid Seitseminens naturum finns en täckt eldstad och en vattenstation. Eldplats och torrtoalett i Koverolampi. I ändan av Kovero parkeringsplats finns en handikappanpassad torrtoalett. Inom Kovero gårdsområde finns en torrtoalett och brunn, rening av vattnet rekommenderas. Honkaniemi eldplats, Pitkäjärvi hyresstuga och brunn, på Pitkäjärvi parkeringsplats finns torrtoalett och bordsgrupp. Pitkäjärvi eldplats och torrtoalett får endast användas av hyresgästerna. I Iso Kivijärvi finns en eldplats. I samband med alla eldplatser finns ved och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Kovero kulturgård finns en guide om somrarnaMultiharju urskog och Pitkäjärvi skogsarbetarstuga.

Ruttbeskrivning
Gårdsvägen till Kovero kulturgård. Bild: Leena HiltunenLeden är märkt motsols.

Seitakierros startar från Kulomäki längs Seitsemisharju mot söder. Från Kovero kulturgård fortsätter leden via Multiharju, Pitkäjärvi gamla skog och via stora myrar tillbaka till Kulomäki. Leden går växelvis genom moskogar och mossdungar. 

Observera 
Kovero gårdsplan är lämplig för barnvagn och rullstol med assistans. Pitkäjärvi timmermanskoja är en hyresstuga, men gårdsområdet är tillgängligt med vänlig hänsyn till hyresgästerna. 

Virkatie, 25,9 km rundslinga

Fotvandring Eldplats Tältningsområde Skärmskydd Torrtoalett Dricker vatten Besök naturum Inva-toalett Besök till kulturgård Parkeringsplats

Vid bar mark, vandringstid 10h.

Visste du att en led längs vilken man kontrollerat fångstgropar och fångsfällor kallas för tjänsteväg (virkatie)? Längs med den längsta leden i Seitseminen får du en heltäckande blick över området Seitseminen och du upplever historiens vingslag vid Kovero kulturgård, Pitkäjärvi timmermansstuga och den gamla kvarnen.

Höstlandskap från Liesijärvi vindskydd. Bild: Sanna-Mari Kunttu

Startpunkt
Adress: Seitseminen naturum, Kulomäki (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi) (Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 58.1777' lon: 23° 21.7003' ETRS-TM35FIN: N: 6876143 E: 309316

Friluftskonstruktioner
I Kulomäki på gården vid Seitseminens naturum finns en täckt eldstad och en vattenstation. Eldplats och torrtoalett i Koverolampi. I ändan av Kovero parkeringsplats finns en handikappanpassad torrtoalett. Inom Kovero gårdsområde finns en torrtoalett och brunn, rening av vattnet rekommenderas. Vid Jokiristi och Liesijärvi finns en eldplats och tältplats, vid Liesijärvi även ett vindskydd. Honkaniemi eldplats, Pitkäjärvi hyresstuga och brunn, på Pitkäjärvi parkeringsplats finns torrtoalett och bordsgrupp. Pitkäjärvi eldplats och torrtoalett får endast användas av hyresgästerna. I Iso Kivijärvi finns en eldplats. I samband med alla eldplatser finns ved och torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Kovero kulturgård finns en guide om somrarnaMultiharju urskog, Pitkäjärvi skogsarbetarstuga och en gammal kvarn.

Längs Virkatie till Iso-Kivijärvi. Bild: Johanna Väkeväinen

Ruttbeskrivning
Leden är märkt motsols.

Virkatie startar från Kulomäki längs Seitsemisharju söderut. Från Kovero kulturgård fortsätter leden via Multiharju urskog och Jokiristi eldplats till Liesijärvi. Via Pitkäjärvi gamla skog och stora myrar går leden tillbaka till Kulomäki. 

Observera 
Kovero gårdsplan är lämplig för barnvagn och rullstol med assistans. Pitkäjärvi timmermanskoja är en hyresstuga, men gårdsområdet är tillgängligt med vänlig hänsyn till hyresgästerna. 

Övriga leder

 

Pirkan Taival vandringslednät, 300 km

Vandring

Pirkan Taival vandringslednät, 300 km, delar sig i många leder.

Startpunkter
Lämpliga start- eller slutpunkter är bl.a. Seitseminen och Helvetinjärvi nationalparker. Friluftslederna förenar också dessa två nationalparker.

 

Korpens ljud underhåller skidare på vårvintern. Bild: Leena Hiltunen

Skidleder

Skidning på underhållna skidspår

I nationalparken går det om vintern ett ca 45 km långt skidspårnät, som är avsett för traditionell stil.

På parkens område är det också tillåtet att skida utanför skidspåret, dock beaktande av begränsningsdelarna. På Iso-Seitsemisjärvi och Soljaset begränsningsdelar är det helt förbjudet att röra sig under tiden 1.4 - 15.7.

Cykelleder

Cykling

Sträcka från Pitkäjärvi mot Honkaniemi. Bild: Johanna Väkeväinen

I Seitseminen nationalpark finns det ca 40 km vägar, skogsvägar och stigar som lämpar sig för cykling. Stigarna är synnerligen smala, och om sommaren växer gräset sig ställvis högt. Mellan Pitkäjärvi och Tulusmäki löper leden delvis längs skogshuggarnas gamla cykelväg. Det är förbjudit att cykla på andra leder än de som är avsedda för ändamålet p.g.a. vandrarnas säkerhet. Man kan också runda parken med cykel längs rutten naturumet - Kovero - Jauli - Kirkas-Soljanen - Liesilammi - Pitkäjärventie - Kuru - Parkanovägen - naturumet. Ruttens längd är ca 33 km, av vilket ca hälften är grusväg.

Observera
Obs. Pirkan Taival rutt utanför nationalparken mellan Seitsemisentie och Hirviharju är krävande att cykla. Rutten innehåller bristfälliga spångar och en underhållig bro.

 

Paddlingsleder

 

Sipsiöjoki paddlingsrutt

Paddling

Startpunkt
Kanoter kan sjösättas på norra sidan av Jaulis stuga.

Kundtjänst

Tfn. +358 (0)206 39 5270
sisasuomi(at)metsa.fi

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Seitseminen

Samarbetspartnerna i Seitseminen nationalpark erbjuder logi, restaurang- och konferens- samt program- och utflyktstjänster. Skolor erbjuds lägerskole- och naturskolepaket.

Parkeringsplatser

Vid naturumet på Kulomäki
  • Seitsemisentie 110, Ylöjärvi 
Kovero kulturgård
  • Seitsemisentie 948, Sisättö
Multiharju
  • Jaulintie, Ikaalinen
För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.
 
Parkeringsplatserna går att använda också på vintern men det kan förekomma förseningar i plogningen.
 

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 1,9 Kb
(julkaisut.metsa.fi)

Karta över Soljanen område

Pdf-fil 364 kb
(julkaisut.metsa.fi)

Karta över Kovero

Pdf-fil 729 kb
(julkaisut.metsa.fi)

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!

Friluftstips

Egna stigar
På nationalparkens område kan en orienteringskunnig vandrare som är utrustad med frilufts- eller terrängkarta och kompass även röra sig utanför de märkta lederna. Begränsningsdelarna, där rörelsefriheten är begränsad eller helt förbjuden, är märkta på frilufts- och terrängkartorna.

Utflyktsmål med barnvagn och/eller rullstol

  • Seitseminen naturum med gårdsplan är tillgänglig med rullstol på.
  • Även Koveros gårdsplan är tillgänglig med rullstol.
  • Den östra delen av naturstigen i Multiharju urskog är tillgänglig med rullstol och barnvagn.
  • Sandvägen som leder till Pitkäjärvi är lättframkomlig, så även Pitkäjärvi skogsarbetarstugas näromgivning.
  • En del av Soljastensuo naturstig är tillgänlig med barnvagn och rullstol. Handikappanpassad WC finns de i naturumet.Den hinderlösa delen av Soljastensuo naturstig är ca 0,5 km lång. Vid stigens startplats finns det ett kokskjul och en torrtoalett för rörelsehindrade.