Vandring  Fiske Besök naturstuga Terrängskidning  Fågelskådning Snöskoturer Vandring på naturstigar Bär- och svampplockning Besök sevärdheter och utsiktsplatser 

I skogsvildrenens sydliga vildmark kan du vandra, fånga öring, njuta av myrmarken och ta del av de mångsidiga tjänsterna i Koirasalmi naturstuga.

Kom ihåg att det i begränsningsområdet i Heikinjärvenneva är tillåtet att röra sig endast på de markerade lederna under fåglarnas häckningstid 1.3–15.7. I Salamanperä naturreservat som angränsar till nationalparken är det tillåtet att röra sig endast på de markerade stigarna.

Vandring

Upptäck naturen under en vildmarkstur! I nationalparken finns ca 70 km markerade leder (1,5–56 km) som utgör en del av den omfattande friluftsleden Peuran polku (115 km). Välj en led som passar dig och vandra i en eller flera dagar. Längs färden kan du övernatta i tält, skärmskydd, stuga eller hyresstuga. Som startpunkt kan du välja Koirasalmi naturstuga, nationalparkens parkeringsplatser eller parkeringsplatsen i Salamanperä naturreservat. Rensning av dagens blåbärsskörd.

Bild: Anna-Riikka Ihantola

Fiske

 • De vackra sjöarna i Koirajärvet rekreationsfiskeområde (tillståndsområde Koirajärvet 6566) (eraluvat.fi) med sina stenblockskantade stränder och många holmar lockar besökaren till en avkopplande fisketur. I Iso Koirajärvi utplanteras insjööring samt sik- och harryngel. För fiske i Iso Koirajärvi krävs ett områdesspecifikt fisketillstånd.
  • I Koirasalmi naturstuga (koirasalmi.com, på finska och engelska) kan du skaffa fisketillstånd och hyra en båt.
  • Fisketillstånd som gäller i tre timmar eller ett dygn kan beställas via mobiltelefon (eraluvat.fi) eller från Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi). På besöksmålet finns en informationstavla med anvisningar på finska och telefonnummer för att köpa tillståndet via mobiltelefon.
  • För handredskapsfiske krävs utöver det områdesspecifika tillståndet även att personer mellan 18 och 64 år har betalat fiskevårdsavgiften (eräluvat.fi).
 • I andra vattendrag i nationalparken får man enligt allemansrätten fiska och pimpelfiska med beaktande av de områden som berörs av begränsningar.
 • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi. (kalastusrajoitus.fi).

Roddtur på Iso Koirajärvi. Bild: Timo Nieminen

Naturstuga

Koirasalmi naturstuga (koirasalmi.com, på finska och engelska). med sina skogshuggarstugor erbjuder sommartid oförglömliga naturupplevelser för hela familjen. I Koirasalmi erbjuds mångsidiga tjänster såsom friluftsinformation, guidade turer, uthyrning av utrustning, logi, bastu att hyra, Maahinens kåta att hyra, restaurangtjänster, cafe och tjänster för husvagnsfolk och lägerskolor.

Övriga aktiviteter

 • Skidåkning: Dra upp egna skidspår över de vidsträckta, trädfattiga mossarna och de snötäckta moarna. Längs Peuran polku kan man också göra flera dagar långa skidutflykter och övernatta i tält, skärmskydd, stuga eller hyresstuga. Skidor uthyras av Koirasalmi naturstuga (koirasalmi.com, på finska och engelska).

Bild: Satu Kalpio

 • Fågelskådning: I naturtornet i utkanten av Heikinjärvenneva kan du se ut över myren och betrakta fåglar som t.ex. vadare, tranor, sångsvanar och sädgäss.

Bild: Anna-Riikka Ihantola

 • Snöskoturer: Med snöskor kan du färdas över snötäckta mossar och moar. Snöskor uthyras av Koirasalmi naturstuga (koirasalmi.com, på finska och engelska).
 • Naturstigar: Barnens naturstig (Lasten luontopolku) (1,5 km) i Sysilampi presenterar parkens myrar och skogar, älvornas och trollens boplatser och skogstjärnarnas insekter. Pakosuorundan (4,5 km) uppmärksammar växter och djur som finns längs stigen samt skogarna och myrarna i Salamajärvi.
 • Bär- och svampplockning: På mossarna växer det hjortron och tranbär, och på moarna kan du plocka blåbär och lingon.

Bild: Markus Sirkka

 • Sevärdheter och vyer: Fördjupningar i terrängen efter gamla tjärdalar påminner om tjärbränningen för 200–400 sedan. Slåtterbastun i Kaulus var en gång i tiden ett enkelt skydd för dem som slog gräs på myrarna. Besök också Heikinjärvenneva och Salamanperä naturreservat.
 • Gruppguidningar: Fråga efter guidade turer hos nationalparkens samarbetsparter.
 • Bad, simning: Vid det kåtaformade skärmskyddet i Koirasalmi finns det en strand med sandbotten. Vid Koirasalmi naturstuga och i Sysilampi finns det bryggor, men det finns ingen allmän badstrand.
 • Cycling: Enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.
Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Salamajärvi

Fiskevårdsavgift

Bild: Forststyrelsen.

Fiskare (18‒64 år) - betala fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi).