Säkra utflykter på vatten

I Finland, tusen sjöars land vid den unika Östersjön, finns imponerande utflyktsmål vid vattnet. Vid vattnet bör man ändå fästa särskild uppmärksamhet vid säkerheten. Annars kan båtförare orsaka livsfarliga situationer och materiella skador både för sig själv och för andra som rör sig på vattnet. Därför rekommenderas det att skaffa sig goda färdigheter i att hantera båten.

Före utflykten

 • Ta reda på mer om utflyktsmålet
 • Se till att du har goda färdigheter i att röra dig på sjön och tillräcklig simkunnighet. 
 • Se till att du kan navigera både med båtens elektroniska utrustning och i nödfall även med traditionella metoder med stöd av papperskarta. 
 • Bekanta dig med användningen av nödsignalen på förhand. 
 • Se till att båten är säker samt utrustad och servad på ett tillräckligt sätt. Se även till att du har tillräckligt med bränsle med i en motorbåt. 
 • Granska prognosen för sjövädret (sv.ilmatieteenlaitos.fi) innan du ger dig ut på sjön och ta i beaktande eventuella varningar för vind och skogsbränder (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Sjövädret kan även beställas till mobiltelefonen (sv.ilmatieteenlaitos.fi). 
 • Berätta din rutt för din familj eller vänner och meddela dem per telefon om den ändras. 
 • Förutse eventuella risksituationer. 
 • Bekanta dig med undervisningspaketen viisaasti ja turvallisesti vesillä (sjövett och säkerhet på sjön, på finska, www.viisaastivesilla.fi) och Båtägarens säkerhetshandbok (www.raja.fi).
 • Skaffa en säker flytväst (www.traficom.fi, på finska). 
 • Kanotister har skäl att bekanta sig med instruktioner för trygg paddling (www.melontajasoutuliitto.fi, på finska). 
 

På utflykten

 • Rör dig på vattnet på naturens villkor: skräpa inte, gör endast upp eld på eldplatser och håll husdjur i koppel.  Lämna fågelskären ifred under häckningstiden 1.4–31.7, och lämna alltid en halv sjömil (och en sjömil mellan 1.2–15.6) mellan dig och sälskyddsområdena. 
 • Bär flytväst då du är ute på vattnet. 
 • Följ med väderprognosen och förutse kommande väder. Gör ändringar i din rutt enligt vädret. 
 • Bedöm dina egna krafter och kunskaper i förhållande till vädret och rutten. 
 • Använd inte alkohol på sjön: den kan ta livet av dig. 
 • Följ väjningsreglerna. Se även till att dina svallvågor inte i onödan försvårar den övriga sjötrafiken eller stör häckande fåglar. 
 

Om du faller över bord