Saariselkä ligger på sameområdet

Saariselkäområdet är samernas hembygd. Områdena norr om Saariselkä fjäll hörde till Enare Lappland. Söder om fjällen låg Sompio och Sodankylä samebyar. Näringar på den tiden var jakt, fiske och vildrensfångst, och man ser ännu i dag spår efter dessa i terrängen. Renskötseln är en näring som samerna utvecklat, och samekulturen är fortfarande starkt närvarande på området.

Vuomaselkäs renskiljningen. Bild: Ari Magga

Guldruschen

Man hitttade guld på Saariselkäområdet första gången år 1865. Den egentliga guldruschen till Ivalojoki skedde år 1870. Då byggdes också Ivalojokis Kultala, eller Kronans station, för övervakning av guldgrävningen och guldhandeln. På området arbetade som mest upp till 350 personer. Senare, i början på 1900-talet, fann man guld också i Tankavaara och Lemmenjoki.

Turismen växte småningom fram

Den första inkvarteringsföretaget på området, dvs. värdshuset i Laanila, blev klart år 1912, men tyskarna förstörde det under andra världskriget. Landsvägen till Ivalo blev färdig år 1914. På fjället Kaunispääs topp uppfördes en timmerstuga på 1950-talet. På den tiden började också den regelbundna flygtrafiken till Ivalo flygfält. På 1960-talet kom byggandet i gång på allvar och i dag hör Saariselkä till de kändaste och populäraste turistcentren i Finland.

Saariselkä har genomkorsats av den gamla Ruijaleden (Finnmarksleden) som gick från Bottenhavet över Saariselkä ända fram till Finnmarken vid Norra Ishavet. Förutom befintliga renstigar och gamla färdrutter har man under årtiondenas lopp anlagt markerade vandringsleder och naturstigar för friluftsbruk.

Saariselkäområdet har varit ett viktigt rekreationsområde redan under många årtionden. Den karga, nordliga naturen, det vidsträckta och enhetliga fjällområdet och skogarna i dess omgivning har lockat turister och vandrare till området. Urho Kekkonens nationalpark och ödemarksområdena i Lappland är betydande dragplåster i området och har gjort området bättre känt. De vidsträckta naturskyddsområdena erbjuder mångsidiga möjligheter till friluftsliv under alla årstider; längs markerade leder eller preparerade skidspår eller mera fritt med hjälp av karta och kompass.