Ruijaledens läge i FinlandÖstra Lappland
Enare (www.inari.fi), Sodankylä (www.sodankyla.fi, på finska)
Sompio naturreservat, Urho Kekkonens nationalpark
 

Vandrarna på Ruijaleden. Bild: Kimmo Kuure

Ruijaleden är en del av den gamla Finnmarksleden som en gång i tiden gick från Bottenviken över Saariselkä fjällområde till Finnmarken vid Norra ishavets kust. Finnmarksleden är så vitt man vet den äldsta färdrutten i Lappland och den nämns i dokument redan på 1500-talet. I början av 1900-talet slutade folk använda leden. I början av 2000-talet återställdes en del av den här gamla färdrutten till en vandringsled och sträckan mellan Sompiojärvi och Laanila markerades på nytt i terrängen.

Ruijaleden går mellan de ståtliga fjällen Nattastunturit i Sompio naturreservat. Det är tillåtet att röra sig endast längs markerade leder i Sompio naturreservat; där får man alltså inte avvika från Ruijaleden. Leden fortsätter i Urho Kekkonens nationalpark i skogsterräng. Resten av leden fram till Laanila, 7 km, ligger utanför nationalparken. Den i terrängen markerade Ruijaleden är 35 km lång i sin helhet och den är en sommarled. Utmed Ruijaleden finns det eldplatser, ett skärmskydd, spångar på blöta ställen och broar över åar.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/ruijaleden.

Kundtjänst

Saariselkäs kundtjänst Kiehinen

Tfn: +358 0206 39 7200
ukpuisto(at)metsa.fi

Se anvisning: med allmänna kommunikationer till Ruijaleden

Se anvisning: med bil till Ruijaleden