Friluftsleder och stigar

OBS! Stigarna och märkningen av stigarna är dåliga i Riuttaskorpi. Iaktta försiktighet samt utrusta er med karta och kompass ifall ni ändå vill vandra inom området.

Bild: MetsähallitusLedernas startpunkter

Från Myllykangas parkeringsplats kommer man direkt till Haukijärvi rundslinga och utmed Matkamiehen jäljillä-leden. Från Sotamiehenaho parkeringsplats är det 2 km till fots till Kuttulampi rundslinga.

Rundslingor

Matkamiehen jäljillä-leden består av två rundslingor, som är förenade med varandra genom en gemensam led.

 • Haukijärvi runda, 4 km, går genom omväxlande terräng och landskapstyper. Längs leden byts den dunkla granskogen via myrmarker till gassande heta tallmomarker.
  • Service: Haukijärvi kokskjul, brunn och tältningsområde, Haukijärvi hyrbastu, Haukikallio eldplats, Haukijärvi utkikstorn (stängt), Suutarilankoski eldplats och tältningsområde försett med skärmskydd.
  • I kokskjulet på norra stranden av Haukijärvi och på gårdsplanen är det möjligt att röra sig med barnvagn och rullstol. Vid Haukijärvi finns det ett inva-torrtoalett.
 • Kuttulampi runda, 3 km, går stigen huvudsakligen i skog och delvis på bilväg. Det rekommenderas att man fortsätter rundan till Pitkäkoski, då längden av rundan blir ca 6 km.
  • Service: Kuttulampi kokskjul , brunn och tältningsområde. Pitkäkoski eldplats.

Övriga leder

 • Pirkan Taival -friluftsled, 300 km, går via Riuttaskorpi södra del och förenar området med Helvetinjärvi och Seitseminen nationalparker.

Övriga friluftstips

 • Egna stigar: På rekreationsskogens område kan en orienteringskunnig, med karta och kompass utrustad vandrare röra sig även utanför de utprickade lederna med stöd av allemansrätten (www.ymparisto.fi).
 • Utlyktsmål med barnvagn eller med rullstol: Till Haukijärvi kokskjul och tältningsområde, till Suutarilankoski samt till Pitkäkoski är det vägförbindelse. Vägarna till Haukijärvi och Suutarinkoski är avstängda med bommar, nycklarna fås från Seitseminen naturum.

Utflyktskarta.fi: Riuttaskorpi

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!