Ristinpelto

Bild: Tuija Warén
Symbol för de historiska objekten som sköts av ForststyrelsenI Ristinpelto finns en liten begravningsplats som varit i bruk i slutet av järnåldern och under tidiga medeltiden. Från mitten av begravningsplatsen har man även hittat ruinerna av ett kapell eller eventuellt en klockstapel. Ristinpelto har fått sitt namn efter ett stort stenkors som rests på platsen, årtionde efter årtionde.

Ristinpelto, en fornkristen begravningsplats

Ristinpelto läge i FinlandLäge: Södra Finland, Egentliga Finland, Lundo (www.lieto.fi)

Adress: Sauvolantie 26, Lundo

Besök: Ristinpelto begravningsplats är öppet för besökare året runt. Fritt inträde. Vid begravningsplatsen finns ingen personal och inget vinterunderhåll.

Anvisningar och regler: Ristinpelto är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (www.finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Ristinpelto ligger på en sandig bergsknalle i närheten av Aura å. Den lilla begravningsplatsen (35 x 25 m) begränsas från tre sidor av en låg stenvall. Mitt på fältet har man rest ett stort träkors. I bronsplakatet står det: "Till minnet av de avlidna som välsignats här i kristendomens begynnelse".

Service: Guidetavla

Passar för: Ett lämpligt besöksmål för hela familjen. Passar inte för rörelsehindrade.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/ristinpelto.

Kundtjänst

Tfn 0206 39 4620
rannikko(at)metsa.fi

  • Anmälan bör göras till Forststyrelsen om evenemang som ordnas på platsen:
    anvisning och blankett (www.metsa.fi).
  • Forskning och annan verksamhet som faller utanför allemansrätten kräver markägarens tillstånd (anvisning och blankett, www.metsa.fi).
Utflyktskarta.fi: Ristinpelto