Riisitunturi nationalpark ligger ca 20 km nordost om Posio och 60 nordväst om Kuusamo. De närmaste byarna är Tolva, Suonnankylä och Keski-Kitka. 

Riisitunturi ligger i Posio

Kommunikationer

Med bil

 • Från Kuusamo är det ca 54 km till Riisitunturi nationalpark. Från Kuusamo tar man väg 5 (nr 5/E63) norrut mot Kemijärvi och kör ca 31 km (från Rukas vägskäl ännu ca 7 km). Man tar till vänster vid Kitka vägskäl, innan det finns skyltning till nationalparken. Man kör ca 11 km längs Kitka - Patoniemi -vägen (nr 9471) och vänder mot Tolva, dit det är ca 9 km från korsningen.
  • Riisitunturis startpunkt ligger ca 6 km från Tolva by.
  • Till Kirintövaaras startpunkt kommer man invid Kuusamo - Posio - Rovaniemi -vägen (nr 81).
 • Från Posio är det ca 30 km till Riisitunturi. Då man kör från Posio åker man ca 15 km mot Kuusamo och tar sedan till vänster till Patoniementie (nr 9471).
  • Från korsningen är det ca 16 km till Syrjälahtis startpunkt.
  • Till Kirintövaaras startpunkt kör man först 11 km från Posio och tar sedan till vänster mot Kirintövaara.
 • Körinstruktion till

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter. 

Med allmänna kommunikationer

 • Den närmaste flygstationen (www.finavia.fi) finns i Kuusamo.
 • Den tågstationen som ligger närmast nationalparken är i Kemijärvi, dit det är ca 130 km från parken. Med tåg (www.vr.fi) kommer man till Kemijärvi, Rovaniemi och Uleåborg.
 • Anslutning från Rovaniemi eller Kuusamo till Posio med buss (www.matkahuolto.fi), ordinarie turer dagligen. Närmast Riisitunturi med buss kommer man med bussen från Kuusamo till Posio.

Lämpliga startpunkter

 • Parkeringsplatserna l igger vid Riisitunturis, Noukavaaras och Kirintövaaras startpunkter. Kirintövaaras startpunkt finns i närheten av Kirikeskus.

Kartor

Elektroniska kartor

Karta över Riisitunturi nationalpark. © Forststyrelsen 2015

Övriga kartor

 • Terrängkarta T513 Ala-Kitka, 1:50 000. Kartor finns att köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket samt välförsedda bokhandlar.
 • Kuusamo vattentålig utflyktskarta, 1:100 000. Karttakeskus 2017. Kartan kan köpas bl.a. i Oulanka naturum, Karhuntassu kundtjänst, Kuusamo resebyrå, från Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
 • Grundkartblad nummer 3533 04, 3633 07, 3633 08, 4611 04 och 4611 05, 1:20 000. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus, Lantmäteriverket och i välförsedda bokhandlar.
 • Posio, matkailukartta (turistkarta), Posion matkailuyhdistys 2012.
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor