Leder i Repovesi

5.9.2019
Byggarbetet vid Lapinsalmi bro har börjat. Byggarbetet orsakar en del buller. Utomstående har inte tillträde till brobyggplatsen. Ketunlossi dragfärjan fungerar som normalt.